Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena izmed glavnih ustanov na trgu dela v Sloveniji. V pravnem smislu je samostojna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za celotno območje Republike Slovenije.

Temeljne aktivnosti, ki jih izvaja Zavod, so:

  • posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje
  • izvajanje karierne orientacije
  • izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
  • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
  • izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
  • izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda
  • informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

Pravne podlage za delo Zavoda določuje Zakon o urejanju trga dela ter številni drugi zakoni in predpisi.

Osebna izkaznica[uredi | uredi kodo]

Naziv: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Skrajšan naziv: Zavod za zaposlovanje
Kratica: ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE (ZRSZ)
Sedež: Rožna dolina, cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
Spletno mesto: www.ess.gov.si

Komu je namenjen?[uredi | uredi kodo]

Storitve Zavoda so namenjene vsakomur, ki je brezposeln, osebam, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, delodajalcem, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, javnost in socialni partnerji.

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Leta 1900 je v Ljubljani začela delovati Mestna posredovalnica za delo, kar predstavlja začetek javne službe za zaposlovanje na območju Slovenije. Skozi čas se je delovanje posredovalnice širilo – ustanovili so podružnice, spreminjalo se je ime in ustanove, pod katerimi se je razvijala dejavnost posredovanja zaposlitev.

Do večje spremembe je prišlo leta 1960, ko je nov zakon o zaposlovanju predal opravljanje te službe Zavodom za zaposlovanje delavcev, ki so bili ustanovljeni za eno ali več občin. Leta 1990 je Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije bistveno spremenil organizacijo tega področja. Takrat je Republiški zavod za zaposlovanje postal organ v sestavi Republiškega komiteja za delo. Dve leti kasneje pa je Republiški zavod za zaposlovanje deloval kot organ v sestavi Ministrstva za delo, od maja 1992 naprej pa kot samostojni javni zavod s statusom pravne osebe. Sprememba Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti leta 1998 je prinesla preimenovanje v Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, njegove Območne enote pa v Območne službe.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/

Viri[uredi | uredi kodo]

    1. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije (b.d.). Predstavitev. sneto 6. 5. 2013 z http://www.ess.gov.si/o_zrsz/predstavitev