Seznam nosilcev spominskega znaka ob deseti obletnici vojne za Slovenijo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam nosilcev spominskega znaka ob deseti obletnici vojne za Slovenijo.

Seznam[uredi | uredi kodo]

(datum podelitve - ime)

29. avgust 2001[uredi | uredi kodo]

Ivan Avsenik - Franc Baša - Zvezdan Birsa - Ferdo Bordon - Janez Dobravec - Uroš Doljak - Damjan Dular - Blaž Čebulj - Marjan Finkšt - Ivan Franceškin - Vladimir Gačnik - Danilo Gorenc - Matjaž Goričar - Boris Gril - Primož Habič - Zdenko Hari - Marjan Hiti - Damir Isteničič - Ludvik Jonaš - Rado Jurač - Jože Kadunc - Vinko Kastelic - Franc Kodriž - Franc Kokoravec - Bogdan Komel - Lado Kraševec - Jože Križman - Franjo Lautar - Marjan Lebeničnik - Zdenko Likan - Janko Lutman - Štefan Malavašič - Roman Marguč - Boris Marinič - Marjan Markun - Anton Martinjak - Vojko Martinuč - Franc Mihalič - Darko Mislej - Robert Mlakar - Slavko Motaln - Miro Naglič - Miro Nareks - Andrej Novak - Zvezdan Ostrouška - Jože Palfi - Stanislav Pegan - Milko Petek - Egon Poljšak - Leon Posega - Mirko Povše - Franc Povšič - Janez Prijatelj - istvan Ravbar - Robert Rimahazi - Metko Rutar - Stanislav Šantelj - Igor Šimec - Jože Šimec - Darko Skok (1947) - Darko Skok (1963) - Janko Škrabelj - Milan Slana - Drago Šober - Miro Štular - Rajko Turk - Željko Varga - Marjan Videtič - Robert Vilhar - Milan Visinski - Asi Voh - Aleš Vranešič - Davor Wimer - Borut Zadražnik - Boris Zajc - Frančišek Zavašnik - Franc Zemljič - Dušan Zrimšek - Bojan Žagar - Robert Žavbi - Zlatko Žvajker

10. september 2001[uredi | uredi kodo]

Dragutin Abram - Bojan Adamovič - Branislav Adlešič - Robert Agnič - Slavko Ajdič - Jože Ambrožič - Martin Ambrožič - Anton Ancelj - Andrej Andolšek - Bojan Andolšek - Darko Andrejaš - Boris Andrejčič - Jožko Antončič - Robert Antončič - Vojislav Antončič - Jože Arh - Janez Avguštin - Anton Avsec - Franc Avsec - Ivan Babič - Marjan Babič - Roman Bahor - Bojan Bajc - Jože Bajc - Martin Balažič - Stanislav Balkovec - Franc Bambič - Anton Ban - Boštjan Ban - Zdenko Ban - Janez Banič - Stanislav Banič - Marko Barič - Aleš Bartolj - Vojko Bavdek - Bogdan Bebar - Slavko Bec - Zdenko Bec - Malden Becič - Andrej Beg - Mirko Bele - Robi Bele - Rudolf Bele - Jože Belinc - Igor Benedik - Mitja Berce - Viktor Berk - Tihomir Bertole - Franc Berus - Srečko Berus - Peter Bevc - Marjan Bilobrk - Ivan Bizjak - Aleksander Blatnik - Tomaž Blatnik - Jože Blazić - Martin Blažič - Miroslav Blažič - Silvester Blažič - Bojan Bobnar - Janko Bobnar - Jože Bobnar - Vinko Bogovič - Anton Boltes - Anton Boltez - Jože Borsan - Alojz Borse - Anton Borse - Vinko Bosina - Iztok Božič - Roman Božič - Robert Bozovičar - Bojan Bradač - Jože Broz - Božidar Brajkovič - Zlatko Bratec - Albreht Bratkovič - Franc Bratkovič - Franc Bratkovič - Ivan Bratkovič - Jože Bratkovič - Jože Bratkovič - Jožko Bratkovič - Anton Bregač - Alojz Bregant - Janez Bregant - Miha Bregant - Franc Bregar - Jože Bregar - Stanislav Bregar - Martin Breznikar - Miroslav Breznikar - Vojimir Brilej - Franc Brinovar - Anton Brlogar - Jože Brodnik - Milan Brulc - Peter Brulc - Janez Bučar - Alojz Bukovec - Boris Bukovec - Ivan Bukovec - Marjan Bukovinski - Tadej Burazer - Tomaž Burazer - Boris Butala - Martin Butala - Franc Butkovič - Ivan Cerar - Matjaž Cikanek - Jože Cizerle - Miha Colarič - Silvo Colarič - Franc Cugel - Marjan Cujnik - Daniel Cvelbar - Darko Cvelbar - Vinko Cvelbar - Franc Cvetan - Franc Cvetkovič - Lojze Cvitkovič - Ivan Čančer - Alojz Čeh - Tomaž Čemaz - Dubravko Čengija - Darko Češek - Djurdji Čingarov - Jožef Čurk - Štefan Debevc - Anton Derganc - Miro Deželan - Vinko Doberšek - Tomaž Dolenšek - Jože Drab - Alojz Dragan - Dušan Dragan - Marko Dražetič - Stanislav Dražumerič - Sandi Drčar - Franc Drobne - Stanislav Duh - Alojz Dulc - Anton Dusec - Jože Fajdiga - Mirko Ferfole - Franc Fifolt - Mladen Filak - Ivan File - Tine Filip - Iztok Filk - Janez Fink - Robert Fink - Franc Flajs - Herman Florjančič - Janez Florjančič - Boštjan Furtuna - Bojan Frajs - Alojz Franko - Igor Franko - Jože Franko - Marjan Franko - Stanko Franko - Jože Furdi - Marjan Furdi - Nikola Furjančič - Metod Gabrijel - Ivan Gačnik - Martin Gačnik - Franc Gazvoda - Martin Gazvoda - Martin Gerbajs - Marko Gerden - Mirko Gerdin - Ciril Gerlica - Franc Germovšek - Martin Gliha - Jože Godina - Mirko Godler - Anton Gole - Andrej Golob - Boris Golob - Jože Golob - Roman Golob - Milan Golobič - Janez Gorenc - Jože Gorenc - Slavko Gorenc - Štefan Gorenc - Valentin Gorenc - Martin Gorišek - Anton Gorjanc - Aleš Gorjup - Jožko Gornik - Jože Gorše - Jože Goršin - Franc Gosenar - Igor Gosenica - Drago Gošte - Matija Gotenc - Matjaž Gotez - Marjan Grabnar - Leopold Grahek - Jože Grajžl - Marjan Grandljič - Marko Grandovec - Aloz Grčar - Tomaž Gregorčič - Janez Gregorič - Mirko Gregorič - Tomaž Gregorič - Vili Gregorič - Alojz Gregoričič - Andrej Greznik - Simon Greznik - Bruno Gričar - Franc Gričar - Milan Gričar - Ivan Grm - Martin Grubar - Gregorij Grum - Luka Gusak - Albin Gutman - Dušan Harapin - Žare Henigman - Alojz Hlebec - Drago Hočevar - Lado Hočevar - Milan Hočevar - Niko Hočevar - Robert Hočevar - Simon Hočevar - Simon Hočevar - Božo Horvat - Ivan Horžen - Andrej Hrastar - Anton Hrastar - Franc Hrastar - Igor Hrastar - Boštjan Hrenk - Bojan Hribar - Franc Hribar - Stane Hribar - Anton Hribernik - Peter Hrovat - Silvo Hrovat - Janez Hrovatič - Boris Hrvatin - Ludvik Huč - Anton Hudoklin - Janez Hudoklin - Marjan Hudoklin - Slavko Humek - Peter Iglič - Martin Ilenič - Ivan Ilnikar - Štefan Ilnikar - Anton Imperl - Jože Ivanes - Jožef Ivanušič - Andrej Ivnik - Janez Ivšič - Marjan Jagrič - Ratko Jajalo - Stanko Jaki - Tomaž Jaklič - Darko Jakopič - Alojz Jakše - Branko Jakše - Branko Jakše - Jožko Jakše - Slavko Jakše - Ivan Jamnik - Janez Jamnik - Lado Janc - Zdenko Janc - Andrej Janežič - Branko Janežič - Ciril Janežič - Robert Jankovič - Tomaž Janževec - Franc Jarc - Robert Jarc - Stane Jarm - Ivan Jazbinšek - Karl Jelčič - Janez Jenič - Andrej Jenžur - Anton Jerele - Marjan Jerele - Damjan Jerič - Marjan Jerman - Metod Jerman - Peter Jerman - Tomaž Jeršin - Silvester Jesih - Marjan Jevnikar - Ivan Jevšek - Leopold Jevšek - Milan Jordan - Slavko Jordan - Tone Jordan - Bojan Jošt - Franc Jožef - Franc Jožef - Andrej Judež - Franc Judež - Silvo Judež - Franc Jureč - Vinko Jurečič - Aleš Jurenec - Ciril Jurgelič - Bruno Jurgič - Feliks Jurman - Aleš Juršič - Anton Juršič - Ladislav Juršič - Lado Juršič - Martin Juršič - Roman Juvan - Franc Juvanc - Rudi Kajtna - Leon Kamin - Srečko Kandžič - Andreja Kapušin - Mirko Karakaš - Franc Kartuš - Alojz Kašič - Anton Kašič - Darko Kastelic - Jože Kastelic - Martin Kastelič - Miro Kastelic - Miro Kastelic (1961) - Pavel Kastelic - Polde Kastelic - Robert Kastelic (1968) - Robert Kastelic (1970) - Slavko Kastelic - Ivan Kavšak - Vinko Kavšek - Damjan Keber - Janez Kek - Franc Kene - Viktor Kermc - Ivo Kink - Bojan Kirar - Mirko Kirar - Bojan Kirn - Matjaž Klančar - Ivan Klemenčič - Jože Klemenčič - Viktor Klemenčič - Rade Klisarič - Anton Klobčaver - Andrej Klobučar - Silvo Knez - Janko Kobalj - Janez Kobe - Branko Kobetič - Dušan Kočevar - Slavko Kodrič - Tomaž Kodrič - Damjan Kolegar - Franc Kolenc - Ernest Koligar - Jože Koligar - Zvonko Kolman - Alfonz Komatar - Franc Komljanec - Marjan Konajzler - Peter Končina - Avguštin Kopač - Jakob Kopina - Anton Koplenik - Darko Koračin - Jože Koritnik - Franc Kos - Lojze Kos - Rudolf Kos - Slavko Kos - Vlado Kos - Leopold Koščak - Jani Košir - Jože Košir (1957) - Jože Košir (1961) - Pavle Košir - Milan Kosmač - Tonček Kosmač - Alfonz Kotar - Alojz Kotar - Marko Kotar - Peter Kotar - Vojko Kotnik (posmtno) - Žarko Kovačevič - Anton Kovačič - Ciril Kovačič - Ivan Kovačič - Jože Kovačič - Miran Kovačič - Silvo Kozole - Albin Kralj - Boris Kralj (1958) - Boris Kralj (1970) - Božidar Kralj - Jože Kralj - Marjan Kralj - Martin Kralj - Miroslav Kramarič - Janez Kranjc - Matjaž Kranjc - Milan Kranjc - Mitja Kranjc - Mirko Krašovec - Štefan Krevs - Jože Krhin - Edvard Krištof - Jože Križančič - Jože Križman - Marjan Križman - Rafael Križman - Janko Krošelj - Rado Krštinc - Vinko Krznar - Franc Kuhar - Martin Kuhar - Tomaž Kukenberger - Alojz Kukman - Miran Kumer - Iztok Kunstek - Darko Kuplenik - Milan Kuralt - Božo Kure - Boško Kurent - Mirko Kurent - Dušan Kutija - Marjan Lahne - Željko Lamberščak - Anton Lap - Anton lapuh - Jože Lapuh - Stanislav Legan - Zoran Leko - Marjan Lekše - Rafael Lekše - Janez Lenart - Zdravko Lesar - Bogdan Lesjak - Miro Lesjak - Borut Lindič - Franc Lindič (1966) - Franc Lindič (1971) - Anton Lipaj - Stanislav Lipar - Marjan Ljube - Branko Lobe - Janez Lobe - Slavko Lončar - Franc Longo - Tomaž Lozar - Andrej Lumpert - Damjan Luzar - Janko Luzar - Jernej Luzar - Niko Luzar - Vinko Luzar - Milan Lužar - Stanislav Maček - Vlado Magdič - Franc Majcen - Zvonko Majer - Robert Majerle - Jože Makovec - Milan Makovec - Radivoj Malenšek - Milenko Maletič - Bogdan Mali - Rado Malinovič - Alojz Malus - Matjaž Mandelj - Vasilije Maraš - Milan Marinčič - Vladimir Marinčič - Dušan Marjanovič - Bine Markl - Drago Markovič - Mirko Marn - Anton Marolt - Franc Martek - Alojz Martinčič - Roman Martinčič - Jože Matjaž - Janez Mavsar - Janez Medle - Jože Medved - Marjan Medved - Martin Medvešek - Franc Meglič - Jože Mejaš - Milan Mencin - Bogdan Mesojedec - Marjan Mesojedec - Marjan Metelko - Štefan Metelko - Žarko Mijatovič - Andrej Mikec - Franc Miklavčič - Srečko Miklič - Martin Mikulič - Lovro Milavec - Dejan Mlakar - Igor Mlakar - Janez Mlakar - Miran Mlakar - Peter Močan - Dušan Modrinjak - Marjan Mohar - Alojz Mohorčič - Dušan Mojstrovič - Božidar Mokrovič - Jernej Molan (padel) - Gregorij Mole - Jože Može - Slavko Može - Jože Mrak - Marjan Mržljak - Franc Muhič - Jože Mulh - Iztok Muller - Alojz Murn - Srečko Murn - Suad Muslinovič - Adam Mustafič - Roman Nagode - Jurij Nahtigal (16.10.1966) - Jurij Nahtigal (17.6.1966) - Branko Noč - Alojz Novak - Andrej Novak (1966) - Andrej Novak (1970) - Franc Novak - Janez Novak - Jože Novak - Jure Novak - Stanislav Novak - Zvonko Novakovič - Drago Novšak - Franc Novšak - Jože Novšak - Jože Nučič - Janez Oberč - Branko Obzetič - Mirko Ognjenovič - Janko Ogorevc - Franc Ogrinc - Roman Okršlar - Ivan Omerzu - Slavko Oplotnik - Jože Opravž - Janko Orač - Roman Osojnik - Jurij Oštir - Milan Oštir - Zvonko Oštir - Andrej Oštrbenk - Aleksander Ostrovršnik - Edo Ozimek - Marjan Padaršič - Jože Pajk - Andrej Palka - Andrej Panjan - Janez Papež - Jurij Papež - Rudi Papež - Vladimir Pavec - Drago Pavlič - Franc Pavlič - Janez Pavlič - Srečko Pavlič - Darko Pavlin - Dušan Pavlin - Franc Pavlin - Robert Pavlin - Tomaž Pavlin - Drago Pavšič - Ralf Pelko - Igor Penca - Janez Pepel - Andrej Peric - Zlatko Perko - Janez Perme - Samo Pernišek - Jure Perpar - Andrej Perše - Tomaž Perše - Anton Perušič - Ivan Petan - Marjan Petan - Boris Petančič - Jože Peterle - Primož Peterlin - Daniel Peterski - Ivo Petrinič - Silvo Piletič - Vinko Pintar - Milan Pintarič - Igor Pirc - Pavle Pirc - Anton Pirnar - Jože Planinc - Anton Plantarič - Miro Plesničar - Božidar Plut - Ciril Plut - Dušan Plut - Iztok Plut - Bojan Poček - Branko Podgoršek - Mirko Podlogar - Boris Pogačar - Ivan Pondelak - Marjan Poreber - Samo Poreber - Gorazd Porenta - Bojan Potočar - Borut Potočar - Jože Potočar - Bojan Povhe - Andrej Povše - Dominik Povše - Stane Povše - Bojan Povšič - Franc Povšič - Franc Požes - Franc Požun - Andrej Prah - Igor Prah - Sveto Prajer - Ivan Predanič - Stanislav Prelogar - Igor Prešeren - Roman Preskar - Vlado Preskar (posmrtno) - Ivan Prijatelj - Ivan Pristolič - Vladimir Prosenik - Viktor Pšeničnik - Alojz Pucelj - Jože Pucelj - Silvester Pucelj - Viljem Pucelj - Sašo Pungačar - Miran Pungerčič - Andrej Pureber - Martin Pust - Andrej Pustovrh - Andrej Putisch - Andrej Radej - Božo Radkovič - Boris Radovan - Peter Radovan - Stanislav Radovan - Franc Rajk - Tomaž Rajk - Zdravko Rajk - Marjan Rakar - Bojan Ramovš - Jože Rataj - Igor Ravbar - Andrej Rebolj - Ralf Relko - Roman Rešetič - Darko Ribič - Polde Ribič - Jože Rifelj - Milan Rižnar - Franc Robek (1965) - Franc Robek (1968) - Franc Rodič - Martin Rodič - Slavko Rodič - Izidor Rojc - Sandi Rolih - Robert Rotar - Bojan Roženberger - Karl Rožman - Slavko Rožman - Martin Ruman - Bojan Rukše - Branko Rukše - Robert Rukše - Vinko Rukše - Janez Rupar - Demitrij Rus - Vlado Ržen - Metod Saje - Jože Saksida - Branko Salmič - Slavko Salmič - Jože Sašek - Silvester Savšek - Jože Selak - Janez Selek - Ivan Selič - Branko Senica - Andrej Seničar - Janez Seničar - Matjaž Serini - Jože Simčič - Jure Simončič (posmrtno) - Jure Simončič - Marjan Simončič (1959) - Marjan Simončič (1963) - Peter Simončič - Franc Simonšek - Janez Sitar - Stane Sitar - Alojz Skube - Slavko Skušek - Janez Sladič - Andrej Slak - Ivan Slak - Stane Slak - Miran Slemenšek - Branko Slivšek - Janez Sluga - Tone Sluga - Franc Smerdu - Rudi Smodič - Srečko Smole - Damjan Smolič - Franc Smolič - Jože Smolič - Marjan Smolič - Jože Smrekar - Anton Sodec - Miroslav Sopčič - Božo Srebrnjak - Stane Srebrnjak - Željko Srečkovič - Franc Srpčič - Peter Stare - Alojz Starič - Anton Steklasa - Jože Stopar - Darko Stovanje - Franc Strah - Silvo Strajnar - Tomaž Strgar - Janez Strmec - Marjan Strmole - Franc Strniša - Viktor Subotič - Milan Sušin - Zdenko Sušnik - Martin Šafer - Stanislav Šalehar - Marjan Šantelj - Danijel Šega - Igor Šega - Franc Šenica - Andrej Šeničar - Silvo Šeško - Robert Šetinc - Vlado Šibilja - Martin Šimc - Matjaž Šinigoj - Jože Šinko - Marjan Šinkovec - Martin Šiško - Roman Šiško - Jurij Škalj - Marjan Škarja - Jože Škedelj - Vinko Škedelj - Peter Škoda - Robert Škoda - Dušan Škoflek - Franc Škofljanec - Silvo Škrinjar - Janez Škrjanc - Edvard Škufca - Jože Škulj - Janez Škutelj - Marko Šlajpah - Bojan Šmajdek - Branko Šmajgelj - Aleš Šobar - Franc Šolar - Stojan Šonc - Martin Šoško - Gorazd Šoštar - Jože Šoštarič - Gorazd Šošter - Andrej Špan - Igor Špelič - Marko Špiler (1955) - Marko Špiler (1965) - Pavel Štefanič - Matija Štepec - Milan Šter - Andrej Šterk - Dušan Šterk - Jože Štih - Matjaž Štih - Stanko Štrasberger - Ivan Štraus - Stanko Štrucelj - Igor Štrucl - Stanko Štrucl - Robert Štukelj - Simon Štukelj - Franc Štular - Roman Štupar - Tomaž Šubic - Jože Šuštar - Branko Šuster - Zlatko Šušterič - Marko Tavčar - Mitja Teropšič - Anton Težak - ANdrej Tomc - Marjan Tomič - Ivan Tomše - Sandi Topuzovič - Miran Tramte - Božidar Tratar - Robert Trinko - Silvester Trkaj - Jože Tršinar - Ignac Trumkelj - Ivan Turek - Marjan Turk - Martin Turk - Ivan Turk - Jože Turk - Silvo Turk - Srečko Turk - Martin Tutim - Jože Tutin - Slavko Ucman - Franc Udovč - Karl Udovč - Alojz Udovič - Marjan Udovič - Jože Uhan - Stane Uhan - Ljubo Umek - Stanislav Urana - Branko Urbanč - Stanko Urbanč - Andrej Urbič - Henrik Urbič - Jože Urbič - Vojko Urbič - Andrej Urek - Ivan Urek - Peter Urh - Stanko Uršič - Marko Vene - Andrej Veselič - Marko Veselič - Ivan Vide - Ladislav Vidic - Drago Vidmar - Robert Vidmar - Tone Vidmar - Vilko Vidmar - Stane Vidrih - Stjepan Vilič - Bojan Vintar - Branko Virc - Stanislav Vizler - Stanislav Vlahovič - Franc Vodopivec - Roman Volčanjk - Vladimir Voroš - Aleš Vovk - Janez Vovko - Tone Vovko - Danilo Vranešič - Jože Vrhovec - Boris Zabasu - Damjan Zagorc - Jože Zagorc - Alojz Zakrajšek - Janez Zakrajšek - Jože Zakšek - Stanislav Zakšek - Franc Zaletel - Anton Zalokar - Milan Zaman - Peter Zaman - Anton Zamida - Jože Zamida - Matjaž Zaplakar - Alojz Završnik - Miran Zbašnik - Slavko Zidar - Andrej Zidarič - Borut Zirkelbach - Roman Zofič - Jože Zoran - Marko Zoran - Jože Zorc - Srečko Zore - Branko Zorič - Iztok Zorko - Renato Zorko - Tomaž Zorko - Boštjan Zrimšek - Božidar Zupan - Leon Zupan - Martin Zupan - Bojan Zupanc - Slavko Zupančič - Anton Zupančič - Branko Zupančič - Darko Zupančič - Janez Zupančič - Marko Zupančič - Peter Zupančič - Slavko Zupančič - Stanko Zupančič - Štefan Zupančič - Tone Zupančič - Jože Zupet - Andrej Žabkar - Anton Žagar - Ivan Žagar - Jože Žagar - Marjan Žagar - Viktor Žefran - Ivan Žefran - Pavel Železnik - Slavko Železnik - Franc Ževnik - Franc Žgalin - Franc Žibert - Ivan Žibert - Janez Žibert - Stanislav Žlak - Jože Žnidar - Alojz Žnidaršič - Andrej Žnidaršič - Janez Žnidaršič - Jernej Žnidaršič - Martin Žnidaršič - Drago Župan - Tone Žugelj - Franc Žunec - Andrej Žunič - Mihael Žura - Janez Žurga - Karel Žveglič

25. april 2002[uredi | uredi kodo]

Franc Adam - Vojko Adamič - Jožef Adanič - Nisvet Ahmič - Darko Ajd - Srečko Ajd - Anton Ajlec - Anton Ajlec - Dušan Ajtnik - Martin Ambrožič - Bojan Amon - Franc Amon - Marjan Andrelič - Darko Andolšek - Janez Andrejc - Franc Andric - Pavel Andric - Franci Andrinek - Vjekoslav Antič - Damjan Antončič - Vojko Antončič - Marjan Antonič - Boris Anžel - Anton Anželak - Marko Anželak - Milan Anželak - Ernest Anželj - Boris Apačnik - Franc Apšner - Marko Apšner - Avgust Arbeiter - Darijo Arčon - Janez Arh - Vojko Arh - Marko Arnež - Martin Artnjak - Branko Ašič - Matej Atelšek - Janko Auguštin - Stanislav Auguštin - Branko Avsec - Dušan Avsec - Srečko Ažnik - Brane Babič - Marijan babič - Sandi Babič - Stanislav Babič - Florjan Bašek - Zoran Babšek - Peter Bac - Stanislav Bačar - Albin Bagari - Valentin Baglama - Ivan Bajc - Milan Bajda - Viljem Bajda - Roman Bajt - Branko Bakič - Ljubinko Bakič - Mladen Balaban - Neno Balaban - Ivan Balant - Ivan Balant - Boštjan Balantič - Franc Balantič - Franci Balantič - Peter Balantič - Bor Balderman - Jožef Bališ - Jožko Ban - Franc Bandalo - Boris Bandelj - Damjan Bandelj - Franc Banko - Ivan Banko - Nikolaj Barbarič - Željko Barbarič - Franc Barbič - Miran Barborič - Trajko Barbutovski - Franci Barle - Bojan Bartol - Feliks Baša - Janko Baša - Bogdan Basič - Maksimiljan Bastl - Egon Batič - Metko Batista - Bojan Bauman - Janko Bauman - Milan Bavdek - Bojan Beber - Uroš Bec - Stanislav Becele - Robert Bekar - Borut Bektaševič - Emil Belak - Maksim Belak - Marijan Belak - Janko Belcl - Milan Belcl - Marko Belič - Ivo Beliš - Oskar Beliš - Anton Belna - Bojan Belna - Franc Belna - Stanislav Belšak - Bogdan Beltram - Zlatko Bencek - Branko Benčevič - Simon Benčina - Boris Benedejčič - Marko Benedejčič - Branko Benedičič - Natalija Benedik - Roman Benedik - Boris Benko - Ivan Benko - Marjan Benko - Zvone Benko - Vojislav Bercko - Boris Berden - Miran Berdnik - Marko Bergant - Silvo Bergant - Denis Berghaus - Bojan Berginc - Jožef Berginc - Mihael Berglez - Marjan Berlic - Marko Berložnik - Marko Bernetič - Karel Bertalanič - Djego Bertok - Klemen Bertoncelj - Zdravko Berzelak - Veronika Beti - Ljubo Bevc - Milan Bežan - Marjan Bezjak - Silvester Bezjak - Branko Biaggio - Martin Biček - Tomaž Bicman - Gojko Bisako - Ivan Biščak - Ekrem Biščič - Alojz Bizjak - Andrejček Bizjak - Nenad Bizjak - Viljem Bizjak - Radovan Blaško - Roman Blaško - Vladimir Blatnik - Bruno Blažina - Anton Blaznik - Matija Blaznik - Bojan Blažun - Peter Blodnik - Milan Blokar - Robert Jožef Bobanec - Samo Bobek - Janko Bobnar - Jože Bobnar - Zlatko Bobnarič - Antun Bogadi - Alojzij Bogataj - Milan Bogataj - Miran Bogataj - Miran Bogdan - Milan Bogdanovič - Slavko Bohar - Franc Bohinc - Jože Bojec - Franc Bokal - Jožef Bokan - Edvin Bole - Stanislav Bole - Milan Bolko - Anton Bolkovič - Bojan Bolkovič - Milan Bolkovič - Miran Bombek - Jožko Bon - Marko Borjančič - Janez Borko - Drago Borovnik - Dušan Borovnik - Slavko Borovnik - Vlado Borovnik - Jože Borsan - Alojz Borse - Anton Borse - Marjan Borštner - Ivan Bortolato - Drago Božac - Branko Božič - Egon Božič - Janez Božič - Jožef Božič - Slavko Božič - Zmago Božič - Zoran Božinovski - Miran Božnik - Daniel Bračič - Franc Bračič - Janez Bračko - Jernej Bračko - Karel Bračko - Cveto Brajer - Franc Branc - Janko Bratina - Branko Bratkovič - Slavko Bratkovič - Vincenc Bratuša - Drago Braunsberge - Mirko Braunsberge - Aleš Brcar - Bogdan Brecelj - Beno Breg - Danilo Breg - Igor Breg - Alojz Bergant - Miloš Bregar - Damijan Bremec - Bojan Brence - Tone Brenčur - Bojan Breznik - Franc Breznik - Maks Breznik - Marijan Breznik - Matjaž Breznikar - Anton Brezovnik - Ivan Brezovnik - Marjan Brezovnik - Silvo Brezovnik - Branko Brglez - Peter Brglez - Edin Bričič - Franjo Bricman - Ivan Bricman - Janez Bricman - Karel Bricman - Peter Bricman - Uroš Bricman - Vladimir Bricman - Ivan Britovšek - Simon Britovšek - Marko Brlogar - Stane Brlogar - Marjan Brodnik - Janez Brojan - David Brumec - Franc Brumnik - Pavel Brundula - Branislav Brus - Nikolaj Brus - Drago Brvar - Srečko Bučinski - David Budimir - Marko Budja - Stanislav Budja - Dušan Buhvald - Drago Bukovec - Marko Bukovnik - Jože Bulf - Boštjan Bunderla - Franc Burger - Savo Burja - Janez Butara - Miha Butara - Milan Caf - Janko Cahon - Franc Cajnko - Iztok Cargo - Radko Carli - Srečko Cehnar - Božidar Cehner - Miran Cehner - Matija Cehtl - Vojko Cej - Silvan Cek - Borut Celan - David Celcer - Marjan Celcer - Emil Celec - Ciril Cenček - Branko Cenčič - Zlatan Centrih - Bojan Cepec - Bojan Cerar - Iztok Cerar - Mihec Cerjak - Tonček Cerkovnik - Milan Cerkovnik - Žarko Cerkvenik - Gojko Cesar - Jurij Cestnik - Dejan Cigale - Zdravko Cigan - Valentin Cigoj - Ivan Ciguet - Andrej Cimerman - Stanko Cimerman - Branko Cipot - Srečko Cipot - Boris Cizerl - Silvester Cmager - Silvin Cmager - Boris Coer - Milan Cof - Sonja Cofl - Bojan Cokan - Marijan Colja - Marijan Colja - Tomi Colja - Bojan Copot - Radoslav Cotič - Enco Crivellari - Sandi Curk - Ivan Cvajfler - Dali Cvar - Roman Cvetko - Srečko Cvetko - Alojz Cvetkovič - Jožef Cvilak - Samo Cvilak - Denis Čaleta - Jože Čamernik - Vladimir Čarf - Dušan Čas - Robert Čas - Zdenko Čas - Stojan Čebron - Marjan Čebul - Branko Čebulj - Jakob Čeferin - Bojan Čeh - Franc Čeh - Tomaž Čehovin - Ivan Čekada - Anton Čekon - Boris Čekon - Darijan Čekon - Ervin Čekon - Ivan Čekon - Leopold Čekon - Benjamin Čelofiga - Jožica Čenanovič - Breda Čepe - Anton Čepin - Boris Čepon - Marjan Čerče - Roman Čerče - Miran Čerenak - Miran Čerenjak - Janez Čerin - Janko Čermelj - Marjan Černčič - Franc Černe - Ljubo Černe - Mihael Černelič - Andrej Černic - Dean Černilogar - Iztok Černivec - Slavko Černivec - Robert Černjak - Jožef Černjavič - Anton Čerpnjak - Boštjan Čertanec - Roman Červ - Alojzij Češarek - Miloš Česen - Zdravko Češnovar - David Četrtič - Peter Čevka - Boris Čigon - Danijel Čigon - Darko Čoderl - Tomaž Čoderl - Jakob Čoh - Tomaž Čoha - Vojka Čoha - Rafko Čontala - Darko Čop - Herman Čorko - Slavko Čotar - Franc Črep - Milan Črepinko - Stanko Črepinko - Gorazd Črešnar - Alojz Črešnik - Anton Črešnik - Beno Črešnik - Branko Črešnik - Maks Črešnik - Marijan Črešnik - Miroslav Črešnik - Peter Črešnik - Rafael Črešnik - Valentin Črešnik - Dejan Črgac - Franc Črnec - Silvester Črnic - Maksimiljan Črnko - Zdenko Čuček - Tomaž Čuden - Anton Čufer - Ivan Čufer - Peter Čufer - Igor Čujec - Marjan Čuješ - Alksander Čuk - Štefan Čurič - Smiljan Damiš - Vojko Damjan - Konrad Danko - Robert Danko - Milan Darvaš - Miroslav Debelak - Vojteh Degiampietr - Brane Delalut - Darko Delopst - Blaž Denkov - Dušan Derčaj - Sandi Derčar - Dimitrij Derenčin - Slavko Derenčin - Robert Derman - Silvester Dežman - Andrej Dezors - Jožef Dietner - Anton Ditinger - Damijan Ditner - Čedo Djordjič - Milan Dlopst - Boris Dobaja - Edvard Dobnik - Franc Dobnik - Karli Dobnik - Miloš Dobovičnik - Edvard Dobrajc - Zlatko Dobrun - Darko Dokl - Franjo Dokl - Janez Dokl - Leopold Dolanc - Zlatko Dolar - Anton Dolenc - Sergej Dolenc - Janez Dolinšek - Marjan Dolinšek - Pavel Dolinšek - Žarko Dolinšek - Boris Domadenik - Marjan Domajnko - Bojan Domanjko - Branko Domanjko - Marjan Domanjko - Viktor Domanjko - Janez Domej - Franc Dominko - Drago Dopona - Robert Dovgan - Jože Dragman - Vukašin Dragojevič - Franc Draksler - Anton Drame - Nada Drašler - Mirko Draž - Danilo Dražnik - Bojan Drčar - Rasim Drekovič - Darko Dren - Gorazd Dretnik - Martin Drev - Zoran Drev - Branko Drevenšek - Janko Drevenšek - Janko Drofenik - Miran Drofenik - Jože Drozg - Jože Družinič - Drago Dugolin - Vili Dugonik - Josip Dugulin - Andrej Duh - Dušan Duh - Miroslav Duh - Igor Duler - Nikita Duler - Robert Duler - Milan Duller - Zdenko Durčič - Dragomir Dušej - Denis Dvanajščak - Milan Dvizac - Alojz Dvornik - Matjaž Dvornik - Franc Dvoršak - Matej Dvorščak - Peter Einfalt - Jožef Ekart - Jože Eman - Marjan Emeršič - Robert Englert - Milan Erdela - Boštjan Erjavec - Robert Erjavec - Alenka Ermenc - Željko Ernoič - Pavel Fabiani - Denis Fabjan - Edi Fabjan - Leo Fabjan - Anton Faenrich - Franc Fajfar - Ivan Fajfar - Milko Fajfar - Vinko Fajfar - Vlado Fajfar - Roman Fajhtinger - Darko Fajmut - Ožbalt Fajmut - Rudolf Fajmut - Srečko Fajmut - Zdravko Fajmut - Jože Fajs - Boris Fakin - Jožko Fakin - Miran Fakin - Milan Farkaš - Vincenc Farkaš - Vladimir Farkaš - Marijan Fartek - Tomaž Feguš - Borut Fekonja - Darko Fekonja - Emil Fekonja - Ivan Fekonja - Janez Fekonja - Marjan Fekonja - Štefan Fekonja - Aleš Feldin - Franc Felkar - Marko Felle - Andrej Ferarič - Iztok Ferenc - Franc Ferfila - Slavko Ferjan - Andrej Ferjančič - Ivan Ferjančič - Danijel Ferk - Darko Ferk - Dušan Ferk - Leopold Ferk - Marko Ferk - Matjaž Ferk - Zdravko Ferk - Edi Ferlež - Zlatko Ferlež - Matej Ferme - Franček - Ficko - Ivan Fifer - Marijan Fijavž - Marjan Filip - Alojz Filipič - Danilo Filo - Miran Finc - Gorazd Finžgar - Gorazd Fišer - Jožef Fišer - Ljubomir Fišer - Robert Fišer - Bojan Flajs - Darko Flakus - Branko Fleisinger - Iztok Flis - Tomaž Flis - Miroslav Flisar - Vinko Flisar - Boris Flogie - Nada Flogie - Marjan Florjančič - Boris Fogil - Metod Fon - Janez Forte - Ljubo Frajzman - Marijan Franc - Zdravko Franc - Zvonko Franc - Silvo Frankič - Alojz Franko - Igor Franko - Miroslav Fras - Srečko Fras - Srečko Fras - Vinko Fras - Vladimir Fras - Zvonko Fras - Franc Frešer - Jožef Frešer - Dušan Fric - Martin Fridau - Milko Fridrih - Anton Friš - Srečko Friš - Jožef Frumen - Zdravko Fuekaš - Andrej Fujs - Branko Fujs - Branko Fujs - Branko Fujs - Vinko Fuks - Primož Funtek - Ivo Furlan - Vinko Furman - Milan Fužir - Stanislav Gaberšček - Stanko Gabrovec - Jurij Gačnik - Tomaž Gačnik - Andrej Glaiser - Beno Gajer - Aleksander Gajšek - Miroslav Gajšek - Dominik Gajser - Franc Gajžler - Janez Galer - Živko Galič - Ermin Galun - Franc Gamser - Ivan Garb - Gvido Garbus - Franc Garmuš - Branko Garnbret - Vili Garnbret - Mirko Garnuš - Željko Gaševič - Roman Gašparac - Viljem Gaspari - Josip Gašparič - Boris Gašper - Uroš Gašper - Damjan Gašperin - Franc Gaube - Bojan Gavez - Bojan Gazvoda - Janez Geč - Branko Geci - Alan Geder - Janez Geder - Stojan Gerdej - Božidar Gerič - Franc Gerič - Vladimir Gerič - Ivan Gerlica - Jožef Germ - Peter Germ - Vladimir German - Alojz Gerold - Branko Gerold - Franc Gerold - Dean Geršak - Ferdinand Geršak - Franc Geršovnik - Džordže Gider - Anton Gjergjek - Milan Gjergjek - Vinko Gjergjek - Dušan Glaser - Franc Glavač - Vlado Glavač - Matjaž Glavič - Anton Glažar - Danijel Glažar - Franz Glažar - Mirko Glažar - Franc Glazer - Jožef Glazer - Matjaž Glazer - Samo Glazer - Jurij Globačnik - Franc Globovnik - Drago Glodež - Radovan Glumac - Janez Gnamuš - Marko Gnamuš - Stojan Gobec - Darko Godec - Stanko Godec - Vladimir Godec - Zlatko Godec - Andrej Godina - Viljem Godina - Iztok Godnič - Mirko Godnič - Samo Godnič - Bogdan Gojkovič - Ozvald Golenko - Robert Golenko - Srečko Goli - Branko Goličnik - Daniel Goljat - Jože Goljat - Ivan Goljevšček - Dušan Golnar - Bojan Golob - Branko Golob - Danilo Golob - Edvard Golob - Edvard Golob - Franc Golob - Ivan Golob - Ivan Golob - Jožef Golob - Marko Golob - Matija Golob - Uroš Golob - Milan Golobič - Mihael Goltnik - Srečko Gomaz - Anton Gomboc - Bojan Gomboc - Marjan Gomboc - Armando Gomezel - Igor Gomezel - Albin Gomilšček - Bogoljub Gomilšek - Stanislav Gorčan - Vinko Gorenjec - Darko Gorenšek - Ivan Gorenšek - Janez Gorenšek - Maksimiljan Gorenšek - Roman Gorenšek - Štefan Gorenšek - Darko Goričan - Samo Goričan - Miro Goričnik - Aleksander Gorjak - Silvester Gorjan - Robert Gorjup - Zoran Gorjup - Stojan Gorkič - Ivan Gornik - Jože Goršek - Andrej Goršič - Bojan Gorup - Igor Gosak - Jaro Gosak - Jože Gosak - Maksimiljan Gosak - Edo Gošnak - Stanislav Gošnak - Edbin Gostenčnik - Ferdo Gostenčnik - Jožef Grabušnik - Darko Gracej - Franc Gracej - Boris Gradič - Roman Gradič - Robert Gradiščaj - Andrej Gradišnik - Igor Gradišnik - Simon Gradišnik - Miran Gragar - Bernard Grah - Miran Grah - Dragan Graorac - Bojan Grašič - Jožef Gratej - Darko Grebenc - Erih Grebenc - Ivan Grebenc - Marko Grebenc - Milan Gredar - Danilo Gregor - Primož Gregor - Alojzij Gregorčič - Mirko Gregorčič - Branko Gregorec - Janez Gregorič - Janislav Gregorič - Robert Gregorič - Viljem Gregorič - Zvezdan Gregorn - Bojan Grešovnik - Ciril Grešovnik - Marjan Grgič - Vladimira Grgorovič - Bojan Gril - Dušan Gril - Srečko Gril - Janez Grilc - Marijan Grilc - Srečko Grilc - Srečko Grilc - Vinko Grilc - Zdravko Grilc - Drago Grinaver - Vladimir Grkovič - Dušan Grlec - Bojan Grlica - Aleš Grmek - Darjo Grmek - Mitja Grmek - Silvan Grmek - Franjo Grobelnik - Hinko Grobelnik - Kamilo Grobelnik - Miran Grobelnik - Rajko Grobelnik - Branko Grobovšek - Albert Groegl - Franc Gros - Ivan Gros - Janko Gros - Matjaž Gros - Milan Gros - Branko Grubelnik - Marko Grubelnik - Oto Grubelnik - Peter Grubelnik - Rajko Grubelnik - Milan Gruntar - Jožef Gumilar - Silvo Gumilar - Štefan Gumilar - Aleksander Gunther - Luka Gušak - Aleksander Guštin - David Guštin - Janko Haber - Roman Haber - Srečko Haberman - Janko Habit - Mirko Habjanič - Zoran Hace - Mitja Hacin - Andrej Hadner - Marjan Hadner - Cvetko Hajdarovič - Franc Hajdenek - Branko Hajdenkumer - Andrej Hajdinjak - Jurij Hajna - Alojz Hajnc - Ivan Hajnže - Anton Hajšek - Marijan Halabarec - Anton Halič - Esad Halilovič - Zlatko Halilovič - Branko Ham - Dušan Hamler - Franc Hamler - Marijan Hamler - Marjan Hamler - Milan Hamler - Karl Hamler - Branislav Hancman - Beno Hanjže - Jožef Hanjže - Marijan Hanžel - Miran Hanžič - Božidar Harc - Martin Harc - Bogdan Hari - Dušan Harl - Boris Harner - Niko Harnik - Andrej Harter - Ana Hartman - Dušan Hartman - Edvard Hartman - Ervin Hartman - Gorazd Hartman - Peter Hartman - Robert Hartman - Tomaž Hartman - Bojan Hecl - Peter Hedl - Viktor Hegediš - Anton Helbink - Boris Helbl - Ivan Helbl - Jože Helbl - Marko Helbl - Slavko Helbl - Danijel Herceg - Stanko Hergula - Anton Heric - Darko Heric - Zdravko Heričko - Željko Herjavec - Feliks Herman - Janez Herman - Miran Hermonko - Danilo Heršold - Vilko Herzmansky - Jožef Himelrajh - Milko Hirtl - Bojan Hladen - Viktor Hladnik - Alojz Hlebec - Darko Hlubič - Damijan Hočevar - Darko Hočevar - Gorazd Hočevar - Borut Hodej - Andrej Hodnik - Bojan Hodnik - Marjan Hoič - Drago Hojnik - Jožef Hojnik - Radislav Hojnik - Roman Hojnik - Avgust Hojs - Marko Hojs - Matejko Hojs - Stanislav Holc - Janko Holidej - Darko Homar - Tomaž Homer - Drago Horjak - Andrej Horvat - Anton Horvat - Bogdan Horvat - Bojan Horvat - Boris Horvat - Drago Horvat - Franc Horvat - Franjo Horvat - Ivan Horvat - Ivan Horvat - Janez Horvat - Jožef Horvat - Mario Horvat - Milan Horvat - Mirko Horvat - Peter Horvat - Robert Horvat - Roman Horvat - Štefan Horvat - Vladimir Horvat - Marijan Hovelja - Srečko Hovnik - Darko Hranjec - Roman Hrašan - Branko Hreščak - Andrej Hribar - Ignac Hribar - Mihael Hribar - Drago Hribernik - Dušan Hribernik - Janez Hribernik - Marko Hribernik - Matjaž Hribernik - Milan Hribernik - Simon Hribernik - Stanko Hribernik - Stanko Hribernik - Milan Hriberšek - Zdenko Hriberšek - Silvan Hrnčič - Igor Hrobat - Robert Hrovat - Silvo Hrovat - Dejan Hrovatin - Mitja Hrovatin - Marjan Hrženjak - Miran Hržič - Alojz Hudarin - Miran Hude - Jože Hudobreznik - Iztok Hudournik - Hasib Huesinbašič - Venceslav Hvala - Bogdan Hvalc - Andrej Hvalič - Peter Igerc - Milovan Ipavec - Božidar Irgolič - Zvonko Irgolič - Dušan Iršič - Andrej Isak - Matjaž Isak - Bojan Iskra - Edvard Iskra - Franc Iskra - Jožef Iskra - Boris Ivančič - Branko Ivančič - Edi Ivančič - Siljan Ivančič - Boris Ivanič - Mihael Ivanič - Boštjan Ivanjko - Borut Ivankovič - Marijan Ivankovič - Igor Ivanuš - Erik Ivanuša - Franc Ivartnik - Marko Ivartnik - Tomislav Ivič - Franc Izak - Janez Jagarinec - Viktor Jager - Zoran Jakič - Andrej Jaklič - Anton Jakob - Darko Jakobčič - Bojan Jakopec - Zdenko Jakopec - Bojan Jakopič - Igor Jakopin - Robert Jakopin - Anton Jamnik - Jože Jamnik - Robert Jamnik - Franc Jamnikar - Marijan Jamniker - Marjan Jamšek - Rado Jamšek - Zdenko Janaškovič - David Jančar - Mirko Jančar - Peter Jančar - Zoran Jančič - Janez Janežič - Marko Janežič - Kosta Jankovič - Rajko Janša - Marjan Jauk - Jožef Jaunik - Branko Jaušovec - Maksimiljan Jaušovec - Martin Jaušovec - Stanko Jaušovec - Lovro Javernik - Milan Javnik - Branimir Javornik - Franc Javornik - Sandi Javornik - Rudolf Javornik - Tomaž Javornik - Dominik Javoršek - Damijan Jazbec - Janko Jazbec - Mihael Jazbec - Leopold Jecl - Danilo Jeger - Miroslav Jegrišnik - Bojan Jehart - Ferdo Jehart - Blaž Jelen - Boris Jelen - Ivan Jelen - Ivan Jelen - Jakob Jelen - Vojko Jelen - Vid Jelerčič - Srečko Jelinčič - Anton Jelovšek - Leon Jelušič - Miloš Jelušič - Mitja Jelušič - Bogdan Jenko - Tomislav Jenšac - Vojko Jeran - Pavle Jereb - Miran Jergovič - Franc Jerič - Bojan Jerman - Daniel Jeromel - Franc Jeromel - Janez Jeromel - Jože Jeromel - Marjan Jeromel - Miran Jeromel - Roman Jeromel - Viktor Jeromel - Zdravko Jeromel - Matjaž Jeromelj - Dušan Jerončič - Milan Jert - Herman Jeseničnik - Tomo Jeseničnik - Marijan Jesenik - Bogdan Jesenko - Dušan Jesenovec - Bojan Jesih - Janez Ješovnik - Berta Jež - Božo Jež - Iztok Jež - Jože Jež - Darinka Jezeršek - Janez Jezeršek - Vojko Jeznik - Dušan Jonke - Simon Jonke - Tomislav Jordanov - Cvetko Florjan Jovan - Marjan Jozič - Jožef Jud - Jože Judež - Slavko Judež - Anton Jug - Sapo Jug - Janez Jugovic - Milan Jugovic - Borut Juhart - Danijel Junger - Mihael Jurač - Karel Juraja - Tomaž Juraja - Boštjan Juras - Miroslav Jurgec - Bruno Jurglič - Martin Jurhar - Konrad Jurič - Zoran Jurič - Andrej Jurjevič - Janko Jurko - Jožef Jurkovič - Leon Jurkovič - Milan Jurkovič - Franc Juršek - Gregor Justin - Vinko Justin - Srečko Jutram - Boris Juvan - Danilo Kac - Ervin Kac - Janko Kac - Marko Kac - Zdravko Kac - Bojan Kacl - Tomaž Kačič - Jože Kadiš - Mitja Kadiš - Janko Kaiser - Tomislav Kaiser - Zlatko Kaiser - Bojan Kaisersberg - Niko Kajtna - Bojan Kajzer - Boris Kajžer - Borut Kaker - Branko Kaker - Vojko Kaker - Anton Kališnik - Robert Kališnik - Robert Kalteneker - Iztok Kaluža - David Kamnik - Vlado Kamnik - Boris Kamnikar - Tomaž Kampl - Jožef Kancler - Martin Kandžič - Mihael Kanop - Albin Kapitan - Miran Kar - Jozo Karapetrič - Marjan Karar - Martin Karba - Robert Kardinar - Rado Karel - Dean Križ - Srečko Karmel - Dušan Karničnik - Simon Karničnik - Darko Kašnik - Jožef Kašnik - Marko Kašnik - Tomaž Kašnik - Slavko Kastelec - Stojan Kastelic - Danilo Kastivnik - Borut Katalinič - Igor Katalinič - Jože Katanec - Anton Kaučič - Branko Kaučič - Danijel Kaučič - Drago Kaučič - Jože Kaučič - Marijan Kaučič - Milan Kaučič - Robert Kauran - Mihael Kavaš - Miroslav Kavaš - Roman Kavaš - David Kavčič - Dušan Kavčič - Egon Kavčič - Franc Kavčič - Marjan Kavčič - Slavko Kavčič - Zvonko Kavčič - Radovan Kavcl - Milan Kavdik - Janez Kavnik - Jožef Kavnik - Peter Kavnik - Simon Kavnik - Janez Kavšek - Bojan Keber - Borut Keber - Rado Kefer - Darko Kegl - Alojz Keglevič - Slavko Kekec - Branko Kelenc - Joško Kenda - Manfred Kepe - Boris Ker - Roman Kerčmar - Igor Kerin - Darko Kermavc - Štefan Kerneža - Bojan Kert - Vladimir Kert - Zvonko Kesak - Janez Kešnar - Jurij Kete - Andrej Ketiš - Branko Ketiš - Miran Ketiš - Borut Kianec - Miran Kikec - Zdenko Kikec - Mihael Kikl - Smiljan Kikl - Matjaž Kilar - Franc Kirbiš - Gorazd Kiš - Sašo Kisela - Andrej Kiselak - Eri Kisilak - Rajko Kitak - Drago Kladnik - Renato Klajderič - Slavko Klakočar - Danijel Klampfer - Robert Klančišar - Igor Klančnik - Maksimiljan Klančnik - Aleš Klarič - Peter Klavž - Viljem Klemen - Ivan Klemenc - Miran Klemenc - Silvo Klemenc - Bojan Klemenčič - Boris Klemenčič - Branislav Klemenčič - Franc Klemenčič - Leopold Klemenčič - Matjaž Klemenčič - Rado Klemenčič - Stanislav Klement - Marjan Klemše - Stojan Klen - Matjaš Klep - Matjaž Klevže - Robert Klinar - Drago Klinc - Marko Klinc - Valter Klinkon - Luciano Kljaič - Dane Klobasa - Karel Klobasa - Janko Kmet - Marjan Kmetič - Albin Knaflič - Emil Knechtl - Boris knez - Dušan Knez - Edvard Knez - Igor Knez - Jože Knez - Marko Knez - Miran Knez - Mladen Knez - Peter Knez - Radovan Knez - Simon Knez - Srečko Knez - Uroš Knez - Sebastjan Knežar - Dragan Kneževič - Ivan Knuplež - Bojan Kobal - Janko Kobal - Silvo Kobold - Jože Kobolt - Samo Kobolt - Igor Kočar - Andrej Kocbek - Matjaž Kocbek - Milan Kocbek - Miran Kocbek - Rajko Kočet - Zoran Kocič - Janez Kociper - Matjaž Kociper - Branko Kocjan - Bruno Kocjan - Vinko Kocmut - Bojan Kočnik - Ernest Kocuvan - Ivica Kodba - Silvo Koder - Mima Kodermac - Aleš Kodra - Srečko Kodrič - Janeta Kodrin Pušn - Milan Kogelnik - Stanislav Kogelnik - Marijan Kojc - Miran Kokalj - Andrej Kokec - Silvo Kokelj - Marijan Kokl - Alojz Kokol - Damijan Kokol - ušan Kokol - Franjo Kokol - Bogdan Kokoravec - Bojan Kokučnik - Anton Kolar - Boris Kolar - Borut Kolar - Darko Kolar - Feliks Kolar - Janko Kolar - Jožef Kolar - Marjan Kolar - Milan Kolar - Miloš Kolar - Mojmir Kolar - Rok Kolar - Darko Kolarič - Željko Kolarič - Anton Kolednik - Maks Kolenc - Matjaž Koler - Branko Kolerič - Milan Koletič - Srečko Koletnik - Tomaž Koletnik - Bojan Kollar - Miroslav Kolman - Stanislav Kolman - Zvonko Kolman - Ivan Kolmančič - Zvonimir Kolmanko - Štefan Kološa - Daniel Komariski - Andrej Komatar - Miran Komel - Mitja Komplet - Rudolf Kompoš - Darijo Konavec - Bojan Končan - Gregor Koncilja - Stanislav Konda - Stanislav Konec - Marjan Konečnik - Matjaž Konečnik - Tomaž Konečnik - Igor Kontrec - Janez Kontrec - Boris Kopčič - Benedikt Kopmajer - Bogdan Koprivnikar - Boštjan Koprivnikar - Janko Koprivnikar - Marsel Kopunovič - Franc Koračin - Silvester Koradin - Branko Korat - Stanko Korat - Vitomir Korat - Janko Korče - Aleš Korda - Borut Kordež - Peter Kordež (1957) - Peter Kordež (1967) - Andrej Koren - Danilo Koren - Drago Koren - Ferdo Koren - Ivan Koren - Iztok Koren - Janez Koren - Konrad Koren - Marjan Koren - Metko Koren - Milko Koren - Rajko Koren - Frančišek Korent - Jožef korent - Simon Korez - Alojz Korošak - Anton Korošec - Branko Korošec - Drago Korošec - Franc Korošec - Ivan Korošec - Ivan Korošec - Jožef Korošec (1960) - Jožef Korošec (1962) - Leopold Korošec - Maksimiljan Korošec - Marko Korošec - Milan Korošec - Srečko Korošec - Vladimir Korošec - Milan Korotaj - Branko Korpar - Vitomir Korpar - Alojz Kos - Edvard Kos - Janko Kos (19xx) - Marjan Kos - Matej Kos - Milena Kos - Peter Kos - Aleš Marjan Kosaber - Marko Košan - Janez Košar - Marijan Košar - Alojz Koševič - Branko Kosi - Vojko Kosi - Željko Kosi - Bogdan Kosič - Robert Kosič - Darko Košič - Franc Košir - Igor Košir - Jože Košir - Marko Košir - Stojan Kosmina - Stanislav Košnik - Bogdan Kosovelj - Stanko Kostanjevec - Jožef Kostric - Oto Košutnik - Mirko Kotar - Aleš Kotnik (1968) - Aleš Kotnik (1969) - Andrej Kotnik - Anton Kotnik (1964) - Anton Kotnik (1958) - Anton Kotnik (1955) - Branko Kotnik - Edvard Kotnik - Filip Kotnik - Franc Kotnik - Franc Kotnik - Jožef Kotnik - Maks Kotnik - Marjan Kotnik - Roman Kotnik - Štefan Kotnik - Vojko Kotnik - Anton Kotnjek - Branko Kous - Aleš Kovač - Andrej Kovač (1970) - Andrej Kovač (1966) - Bogdan Kovač - Izidor Kovač - Jožef Kovač - Marijan Kovač - Marjan Kovač - Marijan Kovač - Marko Kovač - Rajko Kovač - Samo Kovač - Dušan Kovačec - Srečko Kovačec - Aleš Kovačič - Alojz Kovačič - Boris Kovačič (1963) - Boris Kovačič (1965) - Božidar Kovačič - Hubert Kovačič - Rudi Kovačič - Smiljan Kovačič - Stanislav Kovačič (1959) - Stanislav Kovačič (1960) - Stojan Kovačič - Zoran Kovačič - Zvonko Kovačič - Bojan Kovič - Valentin Kovič - Aleksander Kovšca - Vinko Kovšček - Bojan Kozar - Janko Kozar - Sonja Kožar - Albin Kozarič - Branko Kozel - Martin Koželj - Janez Koželjnik - Igor Kozmos - Mihael Kozole - Edo Kozorog - Bojan Kračan - Marijan Kragelj - Marijan Krahulec - Borut Krajnc (1965) - Borut Krajnc (1966) - Danilo Krajnc - Dušan Krajnc - Franc Krajnc - Franček Krajnc - Goran krajnc - Marijan Krajnc - Marjan Krajnc - Peter Krajnc - Stanislav Krajnc - Viktor Krajnc - Franc Krajnik - Primož Krajšek - Damjan Krajšič - Franc Kraker - Ivan Kralj - Robert Kralj - Roman Kralj - Valter Kramar - Vladimir Kramar - Srečko Kramberger - Vilko Kramberger - Blaž Kramer - Edvard Krančan - Danijel Kraner - Dušan Kraner - Jože Kraner - Alojz Kranjc - Boris Kranjc - Robert Kranjc - Viktor Kranjc - Franc Kranjec - Drago Krapež - Pavel Krapež - Mirko Krapša - Silvo Kraševec - Vladimir Kraševec - Zdenko Kraševec - Bojan Krautberger - Metko Kravanja - Branko Kravs - Srečko Kravs - Edvard Krebs - Jože krebs - Andrej Krecenbaher - Milan Kreft - Robert Kregar - Borislav Kreitner - Vladislav Krejač - Miroslav Krejan - Vladimir Krejan - Neboša Krejič - Uroš Krek - Branko Kremzer - Jožef Kremzer - Danijel Kren - Iztok Kren - Franc Krenčnik - Ludvik Krenkar - Branko Krenker - Jurij Krenker - Matjaž Krenker - Radovan Krenker - Rajko Krenker - Vitko Krenker - Bojan Krenos - Alojz Kresnik - Bogomir Kresnik - Damjan Kresnik - Edvard Kresnik - Franci Kresnik - Ivan Kresnik - Miran Kresnik - Peter Kretič - Danilo Krevh - Branko Krevs - Jožef Krevzel - Anton Kričaj - Marijan Kričaj - Milan Kričaj - Peter Kričaj - Robert Kričaj - Aleksander Kristan - Danijel Kristan - Tomaž Kristan - Sergij Kristančič - Dušan Kristl - Franc Krištofelc - Aleš Krivc - Bojan Krivec - Robert Krivec - Vladimir Krivec - Iztok Krivorotov - Marjan Križan - Božo Križanič - Srečko Križanič - Zlatko Križe - Bojan Križman - Darko Križman - Viktor Krnc - Henrik Krofič - Ljubiša Krofič - Karlo Kropušek - Maks Krošel - Dušan Krošl - Ivan Krpač - Milan Krstič - Silvan Krt - Ivan Krulej - Miran Krušič - Vinko Krušič - Jože Kržič - Vinko Kucler - Robert Kueronja - Milan Kugl - Dejan Kuhar - Marjan Kihar - Matjaž Kuhar - Smiljan Kuhar - Ivan Kuharič - Marko Kukanja - Miro Kukol - Ivan Kukovec - Miha Kukovec - Miroslav Kukovec - Radoslav Kukovec - Aleš Kulovec - Jure Kumer - Uroš Kumer - Marjan Kumin - Robert Kumprej - Drago Kunc - Vladimir Kunčič - Vinko Kunčnik - Benjamin Kunej - Milan Kunej - Hubert Kuplen - Boris Kur - Rudolf Kurbos - Silvester Kurbos - Herman Kuret - Iztok Kuret - Branko Kurinčič - Miroslav Kurinčič - Peter Kurmanšek - Bojan Kus - Stanko Kušar - Branko Kuster - Vinko Kusterle - Andrej Kutnar - Darko Kutoša - Branko Kuzma - Danijel Kuzma - Ladislav Kuzma - Miro Kuzma - Jože Kuzman - Iztok Kuzmič - Janko Kuzmič - Milan Kuzmič (1968) - Milan Kuzmič (1950) - Igor kvas - Drago Ladinek - Ivan Ladinek - Jože Ladinek - Silvo Ladinek - Slavko Ladinek - Bogdan Ladinik - Ferdo Ladinik - Ivan Lah - Zlatko Lah - Herman Lah Lebar - Jurij Lahovnik - Martin Lahovnik - Boris Lajh - Ivan Lakovšek - Tomaž Lakovšek - Zvonko Lakovšek - Manfred Lanc - Dušan Landeker - Boris Lang - Marko Langbauer - Peter Lapajne - Danijel Lasbaber - Rudi Lasnik - Nenad Lauko - Danilo Lavrenčič - Ivan Lavrenčič - Jože Lavrič - Tomaž Lavtižar - Dušan Lazar - Janez Lazar - Zdenko Lazar - Dragomir Lazarevič - Alep Laznik - Branko Laznik - Damjan Laznik - Dominik Laznik - Drago Laznik - Erih Laznik - Marijan Laznik - Rupert Laznik - Branko Leb - Roman Leban - Vladimir Lebar - Danilo Leben - Jože Lebič - Marjan Lečnik - Borut Ledinek - Marjan Ledinek - Marjan Ledinek - Saša Ledinek - Stojan Ledinek - Nikolaj Legat - Djordje Legen - Ivan Lekše - Marko Leljak - Jože Lemut - Albin Lenaršič - Damijan Lenart - Ivan Lenart - Jože Lenart - Marko Lenart - Bruno Lepej - Igor Lepen - Borut Lesjak - Nikolaj Lesjak - Zdravko Lesjak - Robert Leskošek - Milan Leskovar - Ivan Leskovec - Bogdan Lešnik - Franc Lešnik - Herbert Lešnik - Igor Lešnik - Julijan Lešnik - Peter Lešnik - Stanko Lešnik - Zlatko Lešnik - Darko Levart - Jože Levec - Dušan Levičnik - Jože Levstik - Vojko Levstik - Vjenčeslav Lihtenvalne - Iztok Likar - valter Likar - Zdravko Likar - Zmago Likar - Joško Likavec - Martin Likeb - Franc Lilek - Milan Linasi - Mitja Lipič - Andrej Lipnik - Andrej Lipovec - Ivan Lipuš - Anton Lisjak - Srečko Lisjak - Vladimir Ljubec - Dušan Ljubej - Danijel Ločičnik - Vojko Ločičnik - Damijan Logar - Jože Logar - Marijan Logar - Matjaž Logar - Peter Logar - Aleš Lojen - Dimitrij Lokovšek - Slobodan Lončar - Stanislav Lončar - Danilo Lončarič - Ludvik Lončarič - Marjan Lorbek - Dušan Lorber - Milan Lorber - Maksimiljan Lorenc - Stanislav Lorenci - Vladimir Lorenci - Zdravko Lorenci - Branko Lorenčič - Milan Lotrič - Marjan Lovenjak - Janko Lovrec - Miran Lovrec - Mirko Lovrec - Vinko Lovrec - Ladislav Lovrenčič - Ivon Lovše - Boris Lozar - Franc Ložar - Bogdan Lozej - Darinko Lubej - Vili Lubi - Edi Lugarič - Aleš Luin - Roman Lukač - Ivan Lukačič - Aleksander Lukas - Sever - Vladimir Lukman - Stanislav Luks - Borut Lunder - Zmago Lunder - Bojan Lunežnik - Slavko Lunežnik - Bojan Lupuh - Bojan Luršak - Ludvik Lutar - Silva Lužar - Tomaž Lužnic - Gvido Lužnik - Igor Lužnik (1962) - Igor Lužnik (1967) - Ivan Lužnik - Janez Lužnik - Peter Lužnik - Srečko Lužnik - Vlado Lužnik - Vojko Lužnik - Boštjan Maček - Milan Maček - Zvonimir Maček - Dejan Macura - Slavko Madjar - Marijan Magdič - Branislav Maher - Zvonko Maher - Bogdan Mahnič - Martin Majal - Stanislav Majc - Branimir Majcen - Branko Majcen - Robert Majcen - Tomaž majer - Miran Majhenič - Dean Makoter - Jožef Makovec - Valter Makovec - Marijan Male - Janko Malec - Dragomir Mali - Jožef Mandl - Željko Maraž - Simon Marčič - Anton Marhl - Marijan Marhl - Anton Marhold - Dušan Marholt - Jožef Marič - Simon Marič - Branko Marinič - Franc Marinič (1959) - Franc Marinič (1960) - Robert Marinič - Franc Marinšek - Marko Marinšek - Žarko Marjanovič - Marjeta Markelc - Edvard Marko - Franc Marko - Janez Marko - Marjan Marko - Dušan Markoč - Friderik Markovčič - Andrej Markovič - Marjan Markovič - Srečko Markovič - Vlado Markovič - Branko Markuš - Srečko Markuš - Miran Markuža - Rajko Markuža - Borut Marolt - Stanko Marovt - Branko Martinc - Alojz Martinčič - Janez Martinjak - Srečko Martinuč - Boštjan Maruško - Bojan Marzel - Anton Matavž - Danijel Matavž - Bogomir Matelič - Željko Matič - Stanko Matičko - Iztok Matis - Anton Matjaš - Aleš Matovič - Željko Matulic - Dejan Matuš - Robert Matuz - Andrej Matves - Gregor Maučič - Danijel Mauko - Dejan Mauko - Valentin Maver - Anton Mavrič - Franc Mavrič - Matjaž Mavsar - Roman Mavsar - Robert Maze - Franc Medle - Anton Medved - Bojan Medved - Branko Medved - Janez Medved - Ludvik Medved - Marijan Medved - Marjan Medved - Milan Medved - Roman Medved - Vid Medveš - Vitko Medvešek - Jurij Meh - Rajko Meh - Roman Meh - Jožef Malenšek - Drago Melin - Alojz Melinc - Albin Mencigar - Davorin Menciger - Robert Menciger - Dušan Merčnik - Franc Merčnik - Ivan Merčnik - Dušan Mergeduš - Branko Merhar - Andrej Merzdovnik - Andrej Mesarec - Ivan Mesarič - Marjan Mesarič - Peter Mesarič - Štefan Mesarič - Dušan Meško - Emil Meško - Mirko Meško - Bojan Mestek - Jurij Metinger - Dušan Metljak - Štefan Mezga - Ladislav Mezinec - Orlando Mezinec - Aleksander Mezner - Silvester Meža - Ivan Mežnarc - Janez Mežnarc - Marjan Mežnarc - Branko Mežnarič - Andrej Mihalič - Dušan Mihalič - Ivan Mihalič - Borut Mihaljevič - Aleš Mihelič - Ivan Mihelič - Slavko Mihelič - David Mihelin - Aleš Mihelj - Janko Mihev - Stanislav Mihev - Jožef Miholič - Dušan Mihorič - Davorin Mikl - Ivan Mikl - Zdravko Miklašič - Miran Miklaužič - Bernard Miklavc - Bojan Miklavc - Janez Miklavc - Matjaž Miklavc - Miroslav Miklavc - Srečko Miklavc - Karel Miklavčič - Drago Miklavec - Radivoj Miklavec - Klemen Miklavžina - Stanislav Miklavžina - Miran Miklič - Martin Mikolič - Milan Mikolj - Erik Mikše - Adin Mikulič - Boris Milič - Aleš Miljevič - Milan Miloševič - Vladimir Miloševič - Ivan Mirkac - Aleksander Miševski - Aleš Mišič - Bojan Miškovič - Bojan Mithans - Vito Mithans - Tatjana Miuc - Andrej Mlačnik - Ivan Mlačnik - Jože Mlačnik - Srečko Mlačnik - Miroslav Mladinov - Hinko Mlakar - Matija Mlakar - Robert Mlakar - Viktor Mlakar - Gregor Mlaker - Ivan Mlinar - Branko Mlinarič - Vladimir Mlinarič - Darjan Mlinšek - Dušan Mlinšek - Milan Mlinšek - Andrej Močan - Vinko Močilnik - Mitja Močnik - Stojan Močnik - Janez Modrinjak - Rudolf Moge - Franc Mohar - Jožef Moharič - Damijan Mohorčič - Robert Mohorič - Samo Mohorič - Rafael Mokorel - Robert Molar - Ferdinand Molari - Zdravko Moličnik - Peter Mongus - Andrej Mori - Boris Mori - Branko Mori - Jure Mori - Marko Mori - Miroslav Mori - Rupert Mori - Slavko Mori - Zdravko Mori, 1963 - Zdravko Mori, 1964 - Ivan Mošmondor - Edvard Motaln - Marjan Motaln - Matjaž Motaln - Branko Movrin - Srečko Možič - Anton Mrak - Franc Mrak - Janez Mrak - Slavko Mrak - Bojan Mravlak - Marjan Mravljak - Milan Mravljak - Peter Mravljak - Stanko Mršak - Darko Muc - Leon Muc - Nikola Mučič - Boris Muha - Bojan Muhič - Jožef Muhič - Alojz Mukenauer - Andrej Mulec - Drago Mulec - Franc Mulec - Marjan Mulec - Milan Mulec - Miran Mulec - Zvonko Mulej - Borut Mulič - Borut Munda - Janko Murad - Tonček Murad - Jožef Murko - Robert Murko - Marija Murkovič - Aleš Murnc - Vlado Muršič - Peter Muš - Bojan Mušič - Adam Mustafič - Damijan Muznik - Franjo Nabernik - Igor Nabernik - Alojz Naglič - Anton Naglič - Marko Naglič - Viktor Naglič - Vinko Naglič - Vlado Naglič - Boris Najžar - Vlado Najžer - Boris Namar - Štefan Namestnik - Dušan Napečnik - Srečko Napotnik - Milan Narat - Milan Darko Nardin - Jurij Natek - Andrej Naveršnik - Darjo Naveršnik - Vinko Naveršnik - Stanislav Navodnik - Borut Nečemar - Iztok Nekrep - Milan Nekrep - Miran Nekrep - Silvo Nemanič - Bojan Nemec - Jožef Nemec - Krešo Nemec - Savo Neškovič - Marjan Neuvirt - Andrej Nikl - Samo Njivar - Alojz Novak, 1949 - Alojz Novak, 1960 - Alojz Novak, 1970 - Andrej Novak - Branko Novak - Danilo Novak - Edvard Novak - Franc Novak - Herbert Novak - Herman Novak - Ivan Novak, 1963 - Ivan Novak, 1951 - Janez Novak - Joško Novak - Marjan Novak - Matej Novak - Radko Novak - Rajko Novak - Štefan Novak - Božo Novinc - Franjo Novosel - Jože Nunčič - Emin Nuraj - Bela Obal - Željko Oberški - Branko Oberstar - Rajko Oberstar - Franc Obojnik - Mirko Obran - Miran Obreht - Drago Obreza - Roman Obrul - Danijel Očko - Marko Odar - Bojan Oder - Branko Oder - Martin Oder - Srečko Oder - Ljubo Ogorevc - Damjan Ograjenšek - Andrej Ohman - Igor Okorn - Vinko Okorn - Janez Okrogelnik - Ivan Oman - Nedret Omerovič - Milan Omladič - Rajko Onuk - Boštjan Oprešnik - Bogdan Orešnik - Anton Orgolič - Marjan Orgolič - Aleš Ornik - Fredi Ornik - Jakob Ornik - Marko Orter - Bogdan Osenjak - Milan Ošep - Marjan Ošlaj - Mario Ošlak - Matjaž Ošlak - Rajko Ošlak - Igor Ošlovnik - Štefan Ošlovnik - Edvard Osojnik - Ivan Osojnik - Jožef Osojnik - Anton Osrajnik - Mihael Osrajnik - Robert Osrajnik - Aleš Osredkar - Zvonko Osterc - Edvard Osterman - Vili Ostruh - Darko Ouček - Leopold Ovčar - Zdravko Ovčar - Branko Ovčjak - Benjamin Oven - Marjan Oven - Boris Ožbolt - David Ozebek - Branko Ozimič - Anton Pačnik - Igor Pačnik - Jožef Pačnik - Benjamin Pahor - Igor Pahor - Janez Pajer - Darjo Pajk - Zdravko Pajk - Rajko Pajnič - Anton Pajnik - Anton Pajtler - Srečko Pajtler - Dalibor Paliska - Anton Palko - Matjaž Pandev - Dragan Panevski - Bogoslav Pantar - Igor Pantner - Ivan Pantner - Milan Papič - Mihael Papler - Danijel Papotnik - Jožef Par - Alojzij Paradiž - Damijan Paradiž - Ivan Paradiž - Tadej Paradiž - Vladimir Paradiž - Dušan Partljič - Dejan Pašič - Boris Pavalec - Igor Pavalec - Andrej Pavič - Anton Pavlič - Drago Pavlič - Jože Pavlič - Jurij Pavlič - Roman Pavlič - Srečko Pavličič - Samo Pavlin - Saša Pavlin - Slavka Pavlin - Damian Pavšič - Srečko Pavšič - Simon Pečečnik - Boris Pečenko - Boris Pečnik - Božo Pečnik - Drago Pečnik - Ivan Pečnik - Miran Pečnik - Simon Pečnik - Viljem Pečnik - Ignacij Pečoler - Mihael Pečovnik - Milan Pečovnik - Robert Pečovnik - Roman Pečovnik - Boris Pegan - Silvo Pejovnik - Zlatko Pek - Andrej Peklar - Darko Pelc - Avguštin Pelcl - Milan Pelcl - Marija Penec - Bojan Penko - David Penko - Edvard Peperko - Martin Pepevnik - Demitrij Perčič - Janez Perdih - Janko Pergar - Zvonimir Pergar - Robert Perger - Andrej Perhavec - Bojan Perhavec - Mladen Perič - Danilo Perjet - Anton Perko - Iztok Perko - Marcel Pernat - Marjan Pernat - Jože Pernek - Srečko Pernek - Sašo Pernuš - Vladimir Perovnik - Stanko Perpar - Drago Perša - Matjaž Perša - Slavko Peršak - Kristijan Perše - Marko Peršolja - Anton Peruš - Branko Peruš - Dušan Peruš - Jože Peruš - Rajko Peruš - Rudi Peruš - Zoran Peruš - Boris Pesičer - Anton Pesjak - Vojko Pesjak - Janko Pesko - Branko Pešl - Frančišek Pešl - Ivan Petar - Zvonko Petar - Aleš Petek - Boris Petek, 1967 - Boris Petek, 1957 - Dragec Petek - Igor Petek - Jožica Petek - Martin Petek - Robert Petek - Vida Petek - Primož Peterca - Darko Peternel - Franc Petovar - Bojan Petre - Anton Petrej - Bojan Petrič - Izidor Petrič - Jožef Petrič - Mihael Petrič - Mirko Petrič - Peter Petrič - Davorin Petrovič - Jožef Petrovič - Marjan Petrovič - Nenad Petrovič - Predrag Petrovič - Anton Pevec - Emil Pfeifer - Milko Pfeifer - Stojan Pfifer - Metod Pibernik - Igor Picej - Andraž Pignatari - Robert Pihlar - Milan Pihler - Marjan Pilinger - Klavdijo Pilko - Janez Plošnik - Anton Poberžnik - Dušan Poberžnik - Matjaž Poberžnik - Robert Poberžnik - Aleksander Počič - Stanislav Počič - Marijan Pock - Dragotin Podboj - Jože Podbrežnik - Miloš Podbrežnik - Peter Poderžan - Valter Podgornik - Franc Podgrajšek - Miran Podhostnik - Marko Podjaveršek - Viktor Podjaveršek - Danilo Podjavoršek - Iztok Podkrižnik - Peter Podlesek - Janez Podlesnik - Matjaž Podlesnik - Viktor Podlesnik - Slavko Podlinšek - Bojan Podojsterše - Robert Podojstršek - Jože Podplatnik - Peter Podričnik - Robert Podrižnik - Branko Podrzavnik - Jožef Podrzavnik - Ludvik Podrzavnik - Zlatko Podrzavnik - Milan Podstenšek - Stanislav Pogačnik - Peter Pogladič - Leon Poglič - Dragomir Poglovnik - Janko Pogorelčnik - Danijel Pogorelec - Stanislav Pogorelec - Bojan Pogorevc - Jože Pogorevc - Marko Pogorevc - Milan Pogorevc - Franc Pogorevčnik - Jože Pogorevčnik - Oton Pok - Leon Pokeržnik - Mirko Poklič - Stanko Poklič - Zvonko Poklič - Marjan Poklinek - Vlado Polajnar - Zmago Polak - Srečko Polanc - Bojan Polančič - Jožef Polanšek - Anton Polc - Darjan Polc - Damjan Poljanec - Mihael Poljanšek - Zoran Polše - Albin Pongrac - Ivan Pongrac - Silvo Pongrac - Marjan Pongračič - Branko Popič - Maks Popič - Milorad Popovič - Zdenka Popovič - Srečko Porčnik - Franjo Pori - Bojan Poročnik - Dominik Poročnik - Drago Poročnik - Dušan Poročnik - Janez Poročnik - Miran Poročnik - Štefan Poročnik - Drago Poštrak - Darko Postrpinjek - Zvonko Postružnik - Branko Potnik - Albin Potočnik - Bogdan Potočnik, 1968 - Bogdan Potočnik, 1970 - Bojan Potočnik - Branko Potočnik - Darko Potočnik - Franc Potočnik - Rado Potočnik - Rafael Potočnik - Robert Potočnik - Srečko Potočnik - Vinko Potočnik - Davorin Potrč - Jože Potrpin - Anton Povše - Jože Povše - Artur Požar - Albin Pozaršek - Bojan Požun - Anton Pozvek - Marko Pozvek - Franc Prajndl - Stanislav Prajndl - Ivo Pranjič - Andrej Praper - Miran Praper - Otokar Praper - Pavla Praper - Janez Prapertnik - Simon Prapertnik - Blaž Prapotnik - Igor Praprotnik - Karli Praprotnik - Zlatko Prasnic - Miran Pravdič - Slavko Prazel - Franc Praznik - Franc Brane Praznik - Jožef Praznik, 1962 - Jožef Praznik, 1957 - Katica Praznik - Marija Praznik - Marijan Praznik, 1958 - Marijan Praznik, 1965 - Matej Praznik - Stanislav Praznik - Vlado Praznik - Bojan Predalič - Franc Predikaka - Vilko Predikaka - Boštjan Pregl - Jože Prejac - Leon Prejac - Peter Prejac - Martin Prelec - Mitja Prelog - Mitja Premrl - Simon Premrl - Tomaž Prešeren - Matjaž Prešeren - Franc Prevolšek - Anton Pridigar - Peter Pridigar - Srečko Pridigar - Stanko Prigl - Maksimiljan Prijatelj - Alojz Prikeržnik - Filip Prikeržnik - Mihael Prikeržnik - Tomaž Primožič - Darko Prinčič - Jože Prislan - Jože Pristovnik - Iztok Priteržnik - Franc Prosen - Jože Prosenjak - Stojan Prošev - Martin Prošt - Branko Prša - Milan Prša - Maksimiljan Prunk - Robert Prunk - Karel Pruš - Matej Pruš - Anton Pšeničnik - Igor Pšeničnik - Matjaž Pšeničnik - Tomi Pucelj - Maks Pučelj - Boris Pučko - Drago Pučko - Igor Pučko - Janez Pučko - Jožef Pučko - Milan Pučko - Robert Pučko - Dušan Pudgar - Jožef Puhar - Franc Pukl - Franc Puklavec - Ivan Puklavec - Silvo Puklavec - Franc Pulko - Marjan Pulko - Radovan Pulko - Anton Pungartnik - Ivan Pungartnik - Marjan Pungartnik - Peter Pungartnik - Sašo Pungerčar - Edvard Puntar - Egon Pupaher - Igor Pupaher - Jože Pureber - Marjan Pureber - Stanislav Purg - Janez Purgaj - Srečko Purgaj - Branko Pušenjak - Drago Pušenjak - Aleš Pušnik - Beno Pušnik - Bojan Pušnik - Dušan Pušnik - Edbin Pušnik - Edvard Pušnik - Franc Pušnik, 1969 - Franc Pušnik, 1956 - Gorazd Pušnik - Herman Pušnik - Ivan Pušnik - Janez Pušnik, 1958 - Janez Pušnik, 1963 - Jože Pušnik - Jožef Pušnik - Marijan Pušnik - Marjan Pušnik - Marko Pušnik - Mirko Pušnik - Niko Pušnik - Primož Pušnik - Robert Pušnik - Roman Pušnik - Viktor Pušnik - Zorko Pušnik - Leopold Pustinek - Robert Pustovrh - Miroslav Rabuza - Igor Rac - Peter Račel - Zoran Račič - Branko Račnik - Roman Radej - Mirko Radilovič - Darko Radišič - Jožef Radoševič - Drago Raduha - Janez Raduha - Zoran Radulovič - Marijan Ragolič - Drago Rajh - Stanislav Rajh - Bojan Rajnar - Branko Rajnar - Simon Rajnar - Miro Rajšelj - Anton Rajšp - Branko Rajšp - Jakob Rajter - Dušan Rakar - Dušan Rakič - Milan Rakovec - Željko Rakovič - Bogdan Rakovnik - Miroslav Rakuša - Jožef Rakušček - Rado Rakušček - Vinko Rakušček - Anton Ramšak - Branko Ramšak - Stanko Pinjušič - Andrej Pintar - Darko Pintar - Anton Pintarič - Branko Pintarič - Franc Pintarič - Ludvik Pintarič - Štefan Pintarič - Tonček Pintarič - Aleksander Pinter - Branko Pinter - Silvo Pinter - Božo Pipan - Stanislav Pipan - Mitja Pipenbaher - Dušan Pirc - Matjaž Pirnat - Konrad Pirš - Dimitrij Pirtovšek - Rado Pisar - Marjan Pišek - Andrej Piškur - Veselko Piškur - Janez Pisnik - Stanko Pišorn - Bojan Pitino - Stanislav Pivec - Zdravko Pivec - Boris Plajnšek - Dušan Planinc - Florjan Planinšec - Janez Planinšec - Aleksander Planko - Igor Planko - Jože Planšak - Robert Planšak - Zdravko Planšak - Marijan Platiše - Branko Plavec - Dušan Plavec - Marko Plavec - Darijan Plaz - Silvo Plazl - Franc Plaznik - Ernest Pleh - Viljem Plej - Milan Plesec - Marjan Plešej - Milan Plešivčnik - Kristijan Plesnik - Branko Plestenjak - Franc Plestenjak - Damijan Pleteršek - Darko Pleteršek - Daniel Pleterski - Martina Pleterski - Boris Plevnik - Branko Plevnik - Silvo Plevnik - Štefan Plevnik - Avguštin Plohl - Marko Plohl - Alojz Ploj - Mirko Ploj - Stanko Ploj - Ivan Plošnik - Konrad Ramšak - Ludvik Ramšak - Zvonko Ramšak - Janez Ranc - Jože Ranc - Robert Rantaša - Goran Rapuc - Janko Ratej - Frančišek Raušl - Miroslav Rauter - Stanislav Rauter - Žarko Ravber - Drago Ravnik - Miran Ravnik - Ivan Ravnikar - Sašo Ravnikar - Danijel Ravnjak - David Ravnjak - Maksimilijan Ravnjak - Franc Razbornik - Zdenko Razbornik - Bojan Razdevšek - Ivan Razdevšek - Aleš Ražem - Boris Razgoršek - Ferdo Razgoršek - Aleš Razpet - Feliks Raztočnik - Danimir Rebec - Marko Rebec - Zdenko Rebec - Iztok Rebernak - Jernej Rebernik - Miran Rebernik - Milan Rebrec - Milan Rebrica - Janez Recek - Davorin Rečnik - Karel Rečnik - Edvard Rednak - Aleš Rednjak - Igor Rejavc - Ivan Rejc - Anton Rek - Jože Rek - Marjan Remenih - Gvido Repa - Janez Repa - Ervin Repanšek - Branko Repina - Metod Repinc - Boris Repnik - Janko Repnik - Marjan Repnik - Vincenc Repnik - Vinko Repnik - Zlatko Repnik - Franc Repolusk - Jože Repotočnik - Emilij Repovž - Anton Repše - Anton Rešek - Robert Rešetič - Edvard Režek - Anton Ribič - Simon Ribič - Štefan Ribič - Uroš Ribič - Roman Richter - Jožef Ričko - Ivan Ričnik - Branko Rihtar - Franc Rihtar - Metod Rihtaršič - Ivan Rihter - Stojan Rijavec - Veseljko Rimele - Milan Ring - Miran Ring, 1964 - Miran Ring, 1960 - Simon Ring - Miodrag Ristič - Dušan Ritlop - Tomaž Robač - Simon Robar - Edi Rober - Ivan Robin - Dušan Robnik - Rajko Robnik - Tomaž Ročnik - Aleksander Rode - Milko Rodošek - Peter Rodošek - Mirko Rogač - Milan Rogel - Igor Rogelja - Rudolf Rogelšek - Stanislav Roj - Ciril Rojc - Dominko Rojc - Goran Rojc - Silvan Rojc - Danilo Rojko - Janez Rojko - Miran Rojko - Stanislav Rojko - Andrej Rojs - Bogdan Rojs - Igor Rojs - Ljubo Rolih - Marjan Rolih - Branko Romih - Janko Romih - Rado Rončel - Avgust Ropin - Martin Rorič - Albin Rošer - Daniel Rošer - Emil Rošer - Leopold Rošer - Marjan Rošer - Milan Rošer - Darko Rosič - Srečko Rosič - Ivan Roškar - Jakob Marjan Rotar - Rudi Rotar - Feliks Rotman - Jože Rotovnik, 1970 - Jože Rotovnik, 1964 - Miran Rotovnik - Peter Rotovnik - Robert Rotovnik - Zoran Rotovnik - Emil Rožej - Franc Rožej - Drago Roženbergar - Kristijan Rožič - Karol Rozman - Niko Rozman - Rado Rozman - Slavko Rožman - Željko Rudič - Stanislav Rudolf - Žarko Rues - Alojz Rupnik - Borut Rupnik - Franc Rupnik - Primož Rupnik - Danijel Rupreht - Drago Rupreht - Janez Rupreht - Jože Rupreht - Marjan Rupreht - Dušan Rus - Jože Rus - Majda Rus - Boris Rutar - Ivo Rutar - Dušan Rutnik - Ignac Rutnik - Milan Ružič - Viljem Ružič - Anton Sabotič - Jože Sabotin - Branko Sagadin - Jernej Sagadin - Srečko Sahernik - Rupert Sajevec - Miloš Sajovic - Niko Sajovic - Milan Saksida - Džemal Salkič - Mirsad Salkič - Smiljan Samec - Dušan Sanabor - Kristijan Peter Sande - Alojz Satler - Jože Savernik - Peter Schlosser - Dušan Schmiedhofe - Jožef Schmiedhofe - Anton Sedar - Bogomir Sedar - Branko Sedar - Jože Sedar - Milan Sedar - Marjan Sedej - Stojan Sedmak - Anton Segeri - Jože Seitl - Bojan Sekavčnik - Mirko Sekavčnik - Silvo Sekavčnik - Edvard Sekolonik - Ivan Sekolonik - Janez Sekolovnik - Zajim Selimovič - Drago Selinšek - Rajko Selinšek - Franc Selišnik - Alojz Semenič - Milan Semenič - Alojz Semler - Avreli Semolič - Peter Semolič - Jernej Senegačnik - Janko Senekovič - Venčeslav Senekovič - Gregorij Senica - Leopold Senica - Branko Senjor - Marko Senožetnik - Igor Seražin - Avgust Serec - Miran Sernec - Jože Šeruga - Boris Sešel - Marjan Sešel - Miran Sešel - Mirko Setinšek - Janez Sevčnik - Aldo Sever - Alojz Sever - Darko Sever - Jožef Sever - Ludvik Sevšek - Gorazd Sgerm - Stanko Siher - Milan Simčič - Alojz Simenc - Stanislav Simončič - Borut Simonovič - Vitomir Simunišek - Branko Sinkovič - Marko Sinreih - Andrej Sitar - Rajko Sitar - Zdenko Sitar - Danilo Siviloti - Peter Skapin - Danijel Skarlovnik - Marijan Skarlovnik - Andrej Skerlovnik - Jožef Skerlovnik - Štefan Skitek - Borut Skledar - Stojan Skočir - Anton Skodič - Branko Skok - Darko Skok - Andrej Skralovnik - Franc Skrbinek - Roman Skrinar - Peter Skrivarnik - Darko Skrt - Darko Skubin - Jožef Skubin - Daniel Skuhala - Branko Skutnik - Janez Slaček - Ladislav Sladnjak - Andrej Slamar - Alojz Slana - Darko Slana - Aleš Slanič - Anton Slanič - Benjamin Slanič - Davorin Slanič - Janez Slanič - Janez Slapar - Rafael Slapnik - Robert Slapšak - Janko Slatič - Janez Slatinek - Bojan Slatinšek - Goran Slavec - Zdravko Slavec - Albert Slavič - Anton Slavič - Klemen Slejko - Marjan Slejko - Niko Slekovec - Silvo Slekovec - Bogdan Slemenik - Robert Slemenik - Jožef Slemnik - Darko Slodej - Anton Sluga - Franko Sluga - Jožef Sluga - Bojan Smerdelj - Danilo Šmigoc - Janez Smode - Mirko Smodej - Borut Smodiš - Ljubomir Smodiš - Simon Smodiš - Štefan Smodiš - Darko Smolar - Ivan Smolar - Janez Smolar - Marko Smolar - Matjaž Smolčnik - Miha Smolej - Zdravko Smolej - Janez Smolkovič - Oto Smolkovič - Janez Smolnikar - Cvetko Smonkar - Janko Smonkar - Marjan Smonkar - Nikolaj Smonkar - Tone Smonkar - Jožef Smovnik - Miran Smovnik - Igor Smrdel - Valentin Smrečnik - Jernej Smrekar - Franc Smrtnik - Andrej Smuk - Zdenko Smuk - Andrej Snežič - Branko Sobočan - Rajko Sobočan - Saško Soeke - Florijan Sok - Aleksander Sokler - Zoran Soldo - Boris Solina - Maksimiljan Solina - Vinko Sonjak - Ivo Sorta - Rolando Soto Vargas - Drago Sovec - Boris Sovič - Branko Sovič - Herman Sovič - Ivan Sovič - Joško Sovič - Simon Sovič - Štefan Sovič - Darko Sovinc - Huse Spahič - Boris Spudič - Bojan Srčič - Erhard Srebotnik - Jurij Srebotnik - Leopold Srebotnik - Igor Sredenšek - Darijo Marjan Srednik - Bojan Srt - Miroslav Srt - Stanislav Srt - Andrej Stajnko, 1963 - Andrej Stajnko, 1968 - Bojan Stajnko - Boris Stajnko - Uroš Stajnko - Andrej Stakne - Branko Stanec - Vladimir Stanič - Cvetan Stankovski - Janko Stanonik - Miran Stanovnik - Ivan Starina - Iztok Starovasnik - Bojan Steblovnik - Rudi Stegmuller - Branko Stegne - Marko Steklasa - Beno Stemlak - Boris Stepančič - Bogomir Stepišnik - Mitja Sterle - Rok Sterniša - Miran Sterže - Jovan Stevanovski - Henrih Stipar - Vladimir Stiplovšek - Roman Stogart - Zdravko Stolnik - Andrej Stopar - Jožef Stopar - Ludvik Stopar - Marko Stopar - Peter Stopar - Danijel Strah - Dušan Strajnšak - Milan Stramec - Drago Stranjšak - Branko Stražišnik - Franc Stražišnik - Rajko Stražišnik - Stanislav Stražišnik - Marijan Strehar - Igor Stres - Ciril Strgar - Franc Strgar - Igor Strgaršek - Valter Strgaršek - Primož Strle - Rudolf Strmčnik - Miroslav Strmšnik - Slavko Strnad - Zdravko Strniša - Otmar Stropnik - Bojan Strožič - Janko Sebastijan Stušek - Bojan Stvarnik - Sergej Suhovršnik - Andrej Sukič - Igor Sukič - Stojan Suša - Anton Sušec - Bogdan Sušec - Dušan Sušec - Milorad Sušec - Miran Sušec - Beno Sušek - Franc Sušek - Milan Sušek - Bojan Sušel - Rado Sušnik - Janez Svenšek - Robert Svetec - Franc Svetina - Ivan Svetina - Silvo Svetina - Janez Svetlin - Srečko Šabeder - Andrej Šadl - Bojan Šadl - Jožef Šadl - Franc Šafarič - Milan Šafarič, 1956 - Milan Šafarič, 1967 - Alojz Šajher - Branko Šajher - Vojko Šajn - Marjan Šak - Drago Šantl - Damjan Šapek - Mirko Šapek - Anton Šauperl - Miran Šauperl - Branko Šavc - Ivan Šavc - Primož Šavc - Samo Šavc - Uroš Šavc - Jernej Šavorič - Marjan Ščančar - Vlado Ščavničar - Attila Šeboek - Gorazd Šedivy - Štefan Šedivy - Aleksander Šega - Jernej Šega - Jožef Šega - Miroslav Šega - Vladimir Šega - Štefan Šemrov - Valter Šen - Viktor Šen - Anton Šerbak - Jože Šerbec - Jože Šeruga - Viljem Šeruga - Franc Šest - Branko Šijanec - Franc Šijanec - Roman Šijanec - Gregor Šilc - Jože Šiler - Zoran Šimič - Rudi Šinigoj - Matjaž Šintler - Igor Šipek - Goran Širca - Gorazd Širca - Peter Šircelj - Branko Širnik - Jožef Širnik - Milan Širnik - Bojan Šisernik - Darjo Šisernik - Andrej Šiško - Bojan Škamperle - Božo Škapin - Milan Škapin - Ivko Škerget - Janez Škerjanec - Alojz Škoda - Jožef Škof - Vladimir Škof - Marjan Škofič - Milan Škofič - Viktor Škoflek - Branko Školiber - Branislav Škorjanc - Danijel Škorjanc - Zlatko Škorjanc - Alojz Škorjanec - Bojan Škrabec - Janko Škrabelj - Robert Škrablin - Mirko Škratek - Peter Škratek - Srečko Škratek - Zdravko Škratek - Milena Škrbina - Janez Škrilec - Herman Škrinjar - Franc Škrjanec - Stanko Škrjanec - Andrej Škrobar - Franc Škrobar - Gorazd Škrobar - Jožef Škrobar - Marko Škrobar - Franc Škufca - Benjamin Škurnik - Zoran Škurnik - Srečko Škvorc - Ljubo Šlak - Venčeslav Šlamberger - Miran Šlebir - Franjo Šlebnik - Milan Šloser - Vlatko Šloser - Branko Šmajgl - Branko Šmelc - Srečko Šmid - Franci Šmit - Marjan Šmit - Danilo Šmon - Srečko Šmon - Stanislav Šmon - Iztok Šnabel - Franc Šoba - Ivan Šoba - Nevenko Šoič - Zvonko Šolar - Karel Šoln - Jože Šoštarič - Slavomir Špacapan - Igor Špajzer - Branko Špalir - Stanislav Špan - Martin Španbauer - Ivan Špegel - Marko Špegel - Miran Špegel - Stanislav Špegelj - Janko Špegu - Boris Špehar - Zdravko Špenger - Danilo Špes - Drago Špes - Alojz Špik - Andrej Špiler - Anton Špiler - Zvonko Špiler - Damjan Špur - Bojan Šrimpf - Marjan Šrimpf - Rado Šrot - Daniel Štabuc - Franc Štaher - Jožef Štaher - Ljubo Štaher - Mirko Štaher - Slavko Štaher - Vili Štaher - Ivan Štalekar - Dominik Štaleker - Aleksander Štampar - Robert Štampfer - Branko Štamulak - Branko Štebih - Marjan Šteblaj - Stanislav Štefanec - Zvonko Štefanec - Milan Šteh - Anton Šteharnik - Janko Šteharnik - Jože Šteharnik - Stanislav Šteharnik - Alojz Šteiner - Drago Štelcer - Mirko Štelcer - Franc Štelcl - Igor Štemberger - Ivan Štemberger - Jožko Štemberger - Franjo Štern - Janez Štinjek - Štefan Štok - Aleks Štolfa - Aleš Štolfa - Vid Štolfa - Boris Štor - Sebastjan Štor - Matjaž Štraser - Marko Štravs - Milivoj Štrekelj - Anton Štrigl - Silvester Štrigl - Franc Štrman - Majda Štruc - Marijan Štruc - Milan Štruc - Smiljan Štruc - Vitomir Štruc - Klaudijo Štrucl - Peter Štrucl - Sandi Štrucl - Bojan Štrukelj - Marko Štrukelj - Maks Štrumpfel - Emil Štuhec - Franc Štuhec - Metod Štuhec - Srečko Štuhec - Vladimir Štuhec - Bojan Štumberger - Marjan Štumberger - Milan Štumfl - Darko Šturm - Milan Šuklje - Iztok Šulc - Sandi Šulc - Franci Šulek - Franc Šuler, 1957 - Franc Šuler, 1961 - Roman Šuler - Sašo Šuler - Bojan Šumah - Bojan Šuman - Goran Šurc - Ivan Šuštar - Iztok Šuštar - Robert Šuster - Davorin Švab - Jože Švab - Anton Švajger - Edvard Švajger - Zdravko Švajger - Janez Švajncer - Danilo Švarc - Dean Švarcbauer - Simon Šverc - Deny Tadenc - Branko Tajčman - Danijel Tajnik - Robert Tajzel - Boris Taljan - Džuro Tandar - Marijan Tandara - Marjan Tandarič - Branislav Tarandek - Matjaž Tašič - Stanko Tašner - Davorin Tavčar - Dejvi Tavčar - Etbin Tavčar - Marjan Tavš - Bojan Temlin - Jože Temnikar - Milan Temniker - Davorin Tepeh - Drago Tepeš - Anton Tepež - Božidar Terčon - Davorin Terčon - Mitja Terglav - Primož Terglav - Silvester Terlikar - Marjan Ternik - Samir Ternik - Edvard Teršek - Danilo Tertinek - Robert Tibaut - Igor Tič - Stanko Tič - Janez Timošek - Metod Tiršek - Danilo Tisnikar - Jože Titan - Benjamin Tivadar - Jožef Tivadar - Drago Tjukajev - Marijan Tjukajev - Darko Tkalčič - Franc Točaj - Zvonko Tola - Anton Tolazzi - Stanko Tomaž - Branko Tomažič - Bruno Tomažič - Denis Tomažič - Matjaž Tomažič - Vojko Tomažič - Zlatko Tomažič - Vinko Tomažin - Nikolaj Tomc - Peter Tominšek - Jožef Tompa - Peter Tomše - Ervin Tomšič - Stanko Tone - Matjaž Tonja - Darko Toplak - Dušan Toplak - Marjan Toplak - Mitja Toplak - Anton Topler - Marjan Topličar - Darko Toplišek - Martin Topolnik - Anton Topolovec - Jani Topolovec - Ivan Topolšek - Ivan Torkar - Slavko Trajber - Viljan Trampuž - Mladen Tramšek - Vojko Tramšek - Ivan Tratnik - Igor Trebec - Janez Tretjak - Milan Tretjak - Zdravko Tretjak - Bogdan Trnjek - Igor Trobas - Viljem Trobec - Rajko Troha - Pavle Trontelj - Dušan Trop - Albin Tropenauer - Rihard Trost - Boris Trotovšek - Marko Trplan - Vinko Trplan - Franci Trpotec - Karel Tršar - Anton Trstenjak - Branko Trstenjak - Frančišek Trstenjak - Jožef Trstenjak, 1963 - Jožef Trstenjak, 1962 - Marjan Trstenjak - Stanislav Trstenjak - Ivan Trunk - Štefan Truntič - Branislav Trup - Srečko Trup - Mirko Trupkovič - Žarko Trušnovec - Anton Tunja - Robert Tunja - Jožef Turha - Jožef Turin - Branko Turjak - Edi Turjak - Rado Turjak - Ivan Turk - Rajko Turk - Robert Turk - Vinko Turk - Denis Turšek - Marjan Tušak - Andrej Tušek - Darko Tutek - Gvido Udovič - Josip Udovič - Zdenko Udovič - Janez Ujčič - Igor Ukmar - Rado Ukmar - Robert Ukmar - Mihael Ulbl - Milan Ulbl - Edvard Ulipi - Igor Umek - Srečko Umek - Zoran Unger - Alojz Uplaznik - Peter Uranc - Igor Urankar - Janez Urankar - Marjan Urbančič - Miran Urgl - Andrej Urh - Branko Urh - Janez Urh - Mirko Urih - Ivan Urisk - Iztok Urlavb - Bojan Urnaut - Bojan Uršej - Robert Uršej - Srečko Uršej - Štefan Uršej - Dušan Uršič - Ervin Uršič - Franc Uršič - Jernej Uršič - Maks Uršič - Marko Uršič - Nando Uršič - Valter Uršič - Zvonko Uršič - Danilo Uršnik - Franjo Uršnik - Miran Uršnik - Bojan Ušaj - Igor Ušaj - Borut Usenik - Zvonko Utroša - Milan Vačovnik - Stanislav Vačovnik - Jurij Vačun - Boris Vahtarič - Peter Vajda - Dušan Vajksler - Janez Vajksler - Leon Vajngerl - Gorazd Vajs - Milan Vajs - Robert Vajs - Franjo Vajt - Janez Valdhuber - Andrej Valenčič - Dušan Valente - Ivan Valetič - Branko Valner - Rado Vamberger - Leon Varga - Gorazd Varl - Robert Varl - Slavko Varšnik - Živko Vasilevski - Pavel Vatovac - Ivan Vaukan - Jožef Vaukan - Milan Vaukman - Konrad Vaupotič - Miroslav Vaupotič - Miran Vavče - Karel Vavdi - Rafko Vavh - Andrej Vavpetič - Stanislav Vavpetič - Vladimir Vavpetič - Bojan Veber - Stanislav Veber - Franc Večerjevič - Marija Večko - Milan Večko, 1956 - Milan Večko, 1968 - Rajko Večko - Robert Večko - Tone Večko - Bojan Vehovec - Tine Veler - Hasan Velič - Drago Velički - Uroš Velikonja - Zvonko Velikonja - Anton Velnar - Andrej Vengušt - Slavko Verač - Drago Verčko - Miroslav Verčkovnik - Milan Verdev - Dušan Verdinek - Ervin Verdinek - Alojz Verdnik - Drago Verdnik - Jožef Verdnik - Anton Vereš - Robert Vereš - Danilo Verhnjak - Janez Verhnjak - Marjan Verhnjak - Stanko Verhnjak - Štefan Verhnjak - Jože Verhovec - Milan Verhovnik - Peter Verhovnik - Aleksander Verhovšek - Franc Vernik - Marjan Vernik - Zlatko Veronik - Marjan Verovnik - Branko Veršič - Miran Veršnik - Bojan Verzel - Marjan Verzelak - Srečko Vesel - Marjan Veselič - Dušan Vesnicer - Drago Vesonik - Bojan Vetrih - Milan Vetrih - Martin Vezenšek - Branko Vezonik - Danijel Vezonik - Franc Vičar - Zvonko Vičič - Srečko Videc - Albert Viderman - Branko Viderman - Marjan Viderman - Jakob Janez Vidic - Marjan Vidmajer - Rudi Vidmajer - Denis Vidmar - Roman Vidmar - Saša Vidmar - Vil Vidmar - Ilija Vidovič - Marko Vidovič - Robert Vidovič - Miha Vidoz - Dragotin Vidrih - Goran Vidrih - Slavko Vidrih - Zdravko Vilar - Bogomir Viličnjak - Stanko Viličnjak - Drago Vinčec - Slavko Vinčec - Franc Vindiš - Inge Vindiš - Pavel Vindišar - Robert Vinšek - Marko Vinter - Robert Virag - Jože Virtič - Tomaž Visinski - Iztok Visočnik - Stojan Vitežnik - Matjaž Vitko - Marko Vivod - Milan Vivod - Niko Vivod - Primož Vivod - Aleš Vižintin - Albin Vizjak - Srečko Vlahek - Milan Vlaj - Ivo Vodenik - Marjan Vodenik - Matija Vodičar - Feliks Vodlan - Stanko Vodnik - Mihael Vodnjov - Zoran Vodopija - Robert Vodopivec - Andrej Vodušek - Branko Vodušek - Boris Vogrin - Miran Vogrin - Andrej Vogrinčič - Anton Vogrinec - Franc Vogrinec - Marjan Vogrinec - Franc Vohar - Vojko Vojvoda - Jožef Vok - Bogdan Volarič - Darjo Volarič - Davorin Volarič - Janko Volarič - Željko Volarič - Primož Volčič - Bojan Volf - Franc Volf - Ludvik Volf - Andrej Volk - Igor Volk - Janez Volkar - Aleš Volmajer - Dušan Volmajer - Bogdan Vončina - Dragan Vončina - Ivan Vončina - Roman Vončina - Boris Vornšek - Mihael Vornšek - Bojan Vošinek - Jožef Vouri - Milan Vouri - Branko Vovk - Darko Vovko - Albert Vrabelj - Anton Vrabič - Milan Vrabič - Bojan Vravnik - Darko Vrbančič - Alojz Vrbek - Alojz Vrbnjak - Vinko Vrčkovnik - Igor Vrčon - Drago Vreča - Miroslav Vreča - Daniel Vrečko - Herman Vrh - Dušan Vrhnjak - Srečko Vrhnjak - Davorin Vrhovnik - Dominik Vrhovnik - Matjaž Vrhunc - Franc Vršič - Ivan Vršič - Jože Vršnik - Drago Vrstovšek - Antonija Olga Vrtovec - Aleš Vrunč - Uroš Vrunč - Štefan Vučkič - Bojan Vučko - Slavko Vučko - Franc Vugrinec - Goran Vukadinovič - Franc Vukajč - Alojz Vukan - Boris Vukan - Zoran Vukan - Stanko Vukovič - Štefan Vukovič - Andrej Vute - Viljem Wajs - Matjaž Weis - Ignac Weiss - Vilko Welza - Aleš Winkler - Branko Zabavnik - Vojko Zaberčnik - Boris Zabovnik - Davorin Zabric - Bojan Zabukovnik - Miran Zabukovnik - Franko Zadnik - Franci Zadobovšek - Andrej Zadravec - Bojan Zadravec - Janez Zadravec - Marjan Zadravec - Zdravko Zadravec - Simon Zafošnik - Milan Zagernik - Rok Zagernik - Stanko Zagernik - Alojz Zagoranski - Bojan Zagorc - Dušan Zagorc - Franc Zagorc - Milan Zajamšek - Aleš Zajc - Anton Zajc - Ferdo Zajc - Milan Zajc - Robert Zajc - Silvo Zajc - Vinko Zajc - Franjo Zajec - Bojan Zakrajšek - Janez Zakrajšek - Stanislav Zakšek - Jožef Zaletelj - Andrej Založnik - Bernard Založnik - Bogomir Založnik - Franc Založnik - Maksimiljan Založnik - Martin Založnik - Vinko Založnik - Stanko Zamuda - Zvonko Zamuda - Jože Zapečnik - Robert Zapečnik - Marijan Zaponšek - Miran Zavec - Stanko Zavec - Ivan Zaveršnik - Zvonko Zavodnik - Janez Zavolovšek - Andrej Završnik - Franc Završnik - Milan Završnik - Martin Zbičajnik - Geza Zelko - Rudolf Zelko - Tomaž Zelko - Darinka Zemljič - Drago Zemljič - Janez Zemljič - Robert Zemljič - Leopold Zgubič - Janez Zinner - Ivan Zlatar - Tomaž Zlatnik - Marjo Zlobec - Janez Zlodej - Miran Zlodej - Joško Zmrzlikar - Bojan Zobavnik - Marko Zoran - Štefan Zorjan - Cvetko Zorko - Marjan Zorko - Miroslav Zorko - Drago Zorman - Marjan Zorman - Vladimir Zorman - Branko Zorn - Robert Zorn - Stanislava Zorn - Sandi Zorzut - Roman Zrinski - Marko Zule - Marjan Zupan - Peter Zupan - Matija Zupanc - Anton Zupančič - Božidar Zupančič - Matjaž Zupančič - Peter Zupančič - Slavko Zupančič - Darko Zupanič - Alojz Daniel Zver - Franc Zver - Miran Zver - Štefan Zver - Ludvik Zvonar - Zoran Zvonar - Janez Žabota - Davorin Žagar - Goran Žagar - Josip Žagar - Jožef Žagar - Renato Žagar - Zdenko Žagar - Branko Žalig - Janez Žalig - Štefan Žalodec - Roman Žamut - Pavel Žavbi - Milan Žaže - Silvester Žebrek - Drago Žekš - Ivan Žel - Mihael Železen - Anton Železnik - Marijan Železnik - Miran Želj - Ivan Žepič - Danček Žerdin - Aleksander Žerdin - Marijan Žerjal - Bogomir Žerjav - Drago Žerjav - Ivan Žerjav - Branko Ževart - Borut Žibern - Franc Žiberna - Srečko Žibert - Tomaž Žibert - Uroš Žibert - Boris Žibrat - Aleksander Žigart - Alojz Žigart - Bojan Žigart - Maksimiljan Žigart - Vinko Žigert - Andrej Žigon - Darko Žigon - Roman Žink - Franc Žinkovič - Leon Žinkovič - Damjan Živec - Milan Živortnik - Robert Žižek - Dušan Žižmon - Hubert Žlak - Iztok Žlof - Ermin Žmavcer - Aleš Žmitek - Slavko Žnidar - Zlatko Žnidar - Andrej Žnidarič - Milan Žnidarič - Stane Žnidarič - Edvard Žniderčič - Miran Žnideršič - Tomislav Žnuderl - Radko Žohar - Branko Žorman - Ferdinan Žorž - Klavdija Žuber - Miroslav Žugec - Josip Žugel - Bojan Žula - Janez Žumer - Ivan Žunič - Beno Žunko - Danilo Žunkovič - Jože Župančič - Maksimiljan Žuran - Matjaž Žuran - Boris Žurman - Dimitrij Žvikart - Dominik Žvikart - Jožef Žvikart - Feliks Žvirc

9. julij 2002[uredi | uredi kodo]

Mitjan Abraham - Radovan Abram - Anton Ajster - Jože Anderlič - Ciril Andolšek - Bojan Babič - Dušan Babič - Milan Balažic - Miljenko Belina - Ciril Belšak - Franci Benedičič - Dušan Bertoncelj - Ivan Borštner - Franci Cimerman - Siniša Čretnik - Vojko Damjan - Franci Debevc - Marjan Dovžak - Vid Drašček - Štefan Flisar - Zdenko Frangež - Dušan Fric - Ivan Golob - Ladislav Graber - Damjan Hafner - Žarko Hanigman - Božidar Horaček - Srečko Jakše - Kondrad Javornik - Gorazd Jurkovič - Majda Kersnič - Bojan Klančnik - Ludvik Kožar - Milan Kranjec - Nevenka Kričej - Renato Kužatko - Zdenko Lasič - Herbert Lešnik - Andrej Lovšin - Branislav Lukač - Srečko Martinuč - Dragutin Mate - Marino Medeot - Marjan Miklavčič - Anton Mrvar - Zvonko Murko - Anton Peinkiher - Branko Pertovt - Bojan Porok - Zvonko Premec - Franci Pulko - Drago Rajh - Marko Ravnikar - Gorazd Rednak - Jože Romšek - Alojz Rupnik - Bogdan Simerl - Gregor Slivšek - Anton Slatinšek - Matjaž Stare - Marjan Šantl - Beno Škerlj - Silvo Škrbina - Ljubo Štampar - Vojko Štih - Janez Štritof - Rudolf Štrumberger - Zvonko Štuhec - Rajko Velikonja - Goran Vidrih - Gorazd Vidrih - Slavko Vovk - Milan Zorko - Boris Železnik - Franci Žnidaršič - Vladimir Žnidaršič - Željko F. Župančič

Viri[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]