Komisija za nadzor javnih financ Državnega zbora Republike Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Komisija za nadzor javnih financ je komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje[uredi | uredi kodo]

»Komisija: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe[1]«

Sestava[uredi | uredi kodo]

5. državni zbor Republike Slovenije

8. državni zbor Republike Slovenije

  • Predsednik: Igor Peček
  • Podpredsednica: Alenka Bratušek
  • Člani: Franc Breznik, Brane Golubović, Zmago Jelinčič Plemeniti, Luka Mesec, Bojana Muršič, Robert Pavšič, Marko Pogačnik, Robert Polnar, Jani Prednik, Aleksander Reberšek, Franc Trček, Dušan Verbič, Elena Zavadlav Ušaj

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Viri in opombe[uredi | uredi kodo]