Humanistično judovstvo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Simbol Humanizma
Članki na temo
Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
Judovstvo
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob/Izrael · Rahela · Lea · Dvanajst rodov · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonides · Nahmanides · Yosef Karo
Judovsko življenje
Brit Mila · Bar/Bat micva · Šiduh · Poroka
Niddah · Naming · Pidjon HaBen · Bereavement
Verske listine
Rabin · Rebbe · Posek · Hazzan
Kohen/duhovnik · Mashgiah · Gabbai · Maggid
Mohel · Beth din · Roš jeshiva
Verske institucije
Heder · Talmud Torah · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kollel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
4 Species · Kittel · Gartel · Yad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kaddish · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Shtreimel · Bekishe · Fedora · Yarmulke
Sheitel · Tichel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Humanistično judovstvo je judovska verska ločina, ki z vidika judovske identitete poudarja, da sta kultura in zgodovina skupnosti pomembnejši od čaščenja Boga. Obredi ne vključujejo molitev. Filozofski pogled izvira iz klasičnega humanizma, ki je je predstavljal človeka kot pomembnejšega od Boga.

Izvor[uredi | uredi kodo]

Posvetnost se je med Judi razširila v času 19. stoletja, ko so številni voditelji zavrnili verske obrede in prepričanja v zameno za odprto miselnost in liberalizem. Med osrednjimi judovskimi aktivisti in podporniki humanističnega gibanja so bili Ahad Ha’am, Simon Dubnow in Chaim Zhitlovsky. Končno obliko humanističnega judaizma je formuliral leta 1963 rabin Sherwin Wine, kateri je pred tem deloval znotraj reformiranega judovstva. Mednarodna organizacija, ki povezuje obstoječa judovska humanistična društva, obstaja od leta 1986. Ocenjuje se, da je v svetu okoli 20.000 pripadnikov gibanja.

Načela verovanja[uredi | uredi kodo]

  • Jud je tisti, ki se istoveti z judovsko kulturo, zgodovino in prihodnostjo Judov.
  • Judovstvo je iz zgodovine izvirajoča kulturna smer, vera je le eden od njenih sestavnih delov.
  • Ljudje imajo moč in odgovornost, da vplivajo na svoje življenje neodvisno od višje sile.
  • Judovska zgodovina izvira, enako kot zgodovina vsega človeštva, iz človeške aktivnosti in naravnih pojavov. Biblijski in ostali klasični teksti so produkt človeške interpretacije.
  • Etika in morala naj služita potrebam ljudi individualno. Vnaprej določena splošna pravila so zavrnjena.

Judovska identiteta[uredi | uredi kodo]

Judovska identiteta se razume kot individualna opredelitev posameznika, ne glede na njegovo družinsko, geografsko ali zgodovinsko pripadnost. Rabini in ostali vodje gibanja mešanim porokam med Judi in drugoverci ne nasprotujejo. Ti dve stališči sta s strani ostalih judovskih gibanj najbolj kritizirani točki humanističnega judovstva.

Viri[uredi | uredi kodo]