Ime Boga v judovstvu

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Članki na temo
Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob/Izrael · Rahela · Lea · Dvanajst rodov · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonides · Nahmanides · Yosef Karo
Judovsko življenje
Brit Mila · Bar/Bat micva · Šiduh · Poroka
Niddah · Naming · Pidjon HaBen · Bereavement
Verske listine
Rabin · Rebbe · Posek · Hazzan
Kohen/duhovnik · Mashgiah · Gabbai · Maggid
Mohel · Beth din · Roš jeshiva
Verske institucije
Heder · Talmud Torah · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kollel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
4 Species · Kittel · Gartel · Yad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kaddish · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Shtreimel · Bekishe · Fedora · Yarmulke
Sheitel · Tichel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem
Hebrejski zapis imena Jahve

V Judovstvu ime Boga ne označuje le njegovega poimenovanja, naziva, temveč razmerje Judov do Boga in svetosti narave. Bog je v judovski kulturi poimenovan različno.

Najpomembnejše med imeni je Tetragrammaton, kar v neposrednem prevodu pomeni Beseda štirih črk. Te besede pri pisanju ni dovoljeno izbrisati, zaradi česar se njena uporaba v literaturi in pismih, zunaj verskih knjig, uporablja redko.

Verni Judje namreč imena boga ne izgovarjajo, namesto tega uporabljajo poimenovanje Adonai. Večina Judov ime Boga izgovarja z besedo Hashem, kar pomeni »Ime«.

Druga poimenovanja[uredi | uredi kodo]

 • Emet (Resnica)
 • Tzur Yisrael (Skala Izraela)
 • Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaacov (Bog Abrahama, Bog Izaka, Bog Jakoba)
 • Ehiyeh sh'Ehiyeh (Sem, da sem)
 • Avinu Malkeinu (Naš oče, naš kralj)
 • Ro'eh Yisrael (Očak Izraela)
 • Ha-Kadosh, Baruch Hu (Sveti, Blagoslovljen)
 • Melech ha-Melachim (Kralj kraljev)
 • Makom (Vsemogočni)
 • Magen Avraham (Zaščitnik Abrahama)
 • Shalom (Mir)

Tuji jeziki[uredi | uredi kodo]

V angleščini Judje za božje ime uporabljajo poimenovanje »G-d« ali »L-rd« (v prevodu: »B-g«, oziroma »Go-pod«). Črka v sredini je izpuščena v izogib pisanju besed Bog - ob morebitnem brisanju te besede Judje to pojmujejo kot grešenje. Rabini menijo, da to pravilo sicer velja zgolj za hebrejski jezik, medtem ko tovrstno zapisovanje v tujih jezikih ni nujno potrebno.