Razvojni cilji novega tisočletja

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Razvojni cilji novega tisočletja so bili iniciativa OZNa.

Razvojni cilji novega tisočletja (angleško Millennium Development Goals) so bili množica uradno določenih svetovnih problemov, predlaganih rešitev in pokazateljev napredka. Sprejeli so jih Združeni narodi na Zboru tisočletja leta 2000, hkrati z Deklaracijo novega tisočletja (Millennium Declaration). Milenijski razvojni cilji so najobsežnejši in najbolj specifični razvojni cilji z najširšo podporo, kar jo je svet videl v svoji zgodovini.

Cilje so, večinoma nedosežene, leta 2015 zamenjali Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030.

Cilji, njih nameni, in pokazatelji napredka so zbrani v naslednji razpredelnici:


Nameni in cilji
Deklaracije novega tisočletja
Pokazatelji razvoja
1. namen:  Izničenje revščine in lakote

 1. cilj: Med letoma 1990 in 2015 prepoloviti število ljudi, ki živijo z manj kot dolarjem na dan.

1.: Odstotek prebivalstva z manj kot $1/dan
1A.: Odstotek prebivalstva pod uradno mejo revščine
2.: Koeficient revščine (pogostost × stopnja revščine)
3.: Udeleženost najrevnejšega sloja v državni porabi

 2. cilj: Med letoma 1990 in 2015 prepoloviti število ljudi, ki trpijo lakoto.

4.: Delež otrok, mlajših od pet let, ki so prelahki
5.: Delež prebivalstva, ki ne zadovolji svojih energetskih potreb po prehrani

2. namen:  Doseči splošno osnovno izobrazbo

 3. cilj: Zagotoviti do bodo do leta 2015 vsi otroci, kjerkoli in ne glede na spol imeli možnost zaključiti celotno osnovno izobraževanje.

6.: Neto razmerje vključevanja v osnovno izobraževanje
7.: Delež učencev, ki začnejo prvi razred, in pridejo do petega razreda
8.: Odstotek pismenih ljudi med petnajstim in štiriindvajsetim letom

3. namen:  Promovirati enakopravnost spolov in dati več moči ženskam

 4. cilj: Izenačiti spola v osnovnem in srednjem šolanju do leta 2005, in na vseh stopnjah izobraževanja najkasneje do 2015.

9.: Delež deklet in fantov v osnovnem, srednjem in višjem izobraževanju
10.: Delež pismenih žensk in moških, starih med 15 in 24 leti
11.: Delež žensk, ki prejemajo mezdno plačilo, in niso zaposlene v kmetijskem sektorju
12.: Delež mest v državnem parlamentu, ki jih zasedajo ženske

4. namen:  Zmanjšati smrtnost otrok

 5. cilj: Med letoma 1990 in 2015 za dve tretjini zmanjšati smrtnost otrok, mlajših od pet let.

13.: Število mrtvih otrok, mlajših od pet let
14.: Število umrlih dojenčkov
15.: Odstotek eno leto starih otrok, cepljenih proti ošpicam

5. namen:  Izboljšati zdravje mater

 6. cilj: Med letoma 1990 in 2015 za dve tri četrtini zmanjšati umrljivost mater.

16.: Število umrlih mater
17.: Delež rojstev ob spremljavi izšolanega zdravstvenega kadra

6. namen:  Boj proti Hivu/Aidsu, malariji in ostalim boleznim

 7. cilj: Do leta 2015 ustaviti, in začeti krčiti razširjenost Hiva/Aidsa

18.: Prisotnost HIV med petnajst do 24 let starimi nosečnicami
19.: Odstotek kondomov med uporabljenimi kontracepcijskimi sredstvi
19A.: Uporabljenost kondoma pri zadnjem zelo nevarnem spolnem odnosu
19B.: Odstotek prebivalstva med petnajstim in 24. letom starosti, ki dobro poznajo HIV/AIDS
19C.: Razširjenost sredstev za preprečevanje zanositve
20.: Količnik obiskovanja pouka sirot in otrok s starši, starih med deset in štirinajst let

 8. cilj: Do leta 2015 ustaviti, in začeti krčiti napredovanje malarije in drugih nevarnih bolezni.

21.: Razširjenost in stopnja smrtnosti zaradi malarije
22.: Delež prebivalstva v krajih z malarijo, ki uporabljajo učinkovita sredstva za preprečevanje in zdravljenje le-te
23.: Razširjenost in stopnja smrtnosti zaradi tuberkoloze
24.: Odstotek primerov tuberkoloze odkritih in zdravljenih z DOTS (mednarodno priporočena strategija za nadzor tuberkoloze)

7. namen:  Zagotoviti okoljsko trajnost

 9. cilj: Vključiti načela trajnostnega razvoja v državne politike in programe ter ustaviti izgubo naravnih dobrin.

25.: Delež kopnega, prekritega z gozdovi
26.: Delež zavarovanih kopenskih in morskih naravnih območij
27.: Poraba energije (v kilogramih nafte) na $1 BDP
28.: Oddan ogljikov dioksid na prebivalca in poraba CFC plinov, ki razkrajajo ozon
29.: Delež prebivalstva, ki uporabljajo trda goriva

 10. cilj: Do leta 2015 prepoloviti odstotek ljudi brez vzdržljivih možnosti dostopa do pitne vode in osnovnega zdravstva in higiene.

30.: Delež prebivalstva z znosnim dostopom do izboljšanega vodnega vira, v mestih in zunaj njih
31.: Delež prebivalstva z znosnim dostopom do izboljšanega osnovnega zdravstva in higiene

 11. cilj: Do leta 2020 doseči bistven napredek pri kakovosti življenja vsaj 100 milijonov prebivalcev siromašnih četrti.

32.:Delež prebivalstva z dostopom do zanesljive pravice do posesti

8. namen:  Razviti svetovno razvojno partnerstvo

 12. cilj: Naprej razvijati odprto, s pravili podprto, predvidljivo, nediskriminatorno trgovanje in denarni sistem.

Vključuje zavzetost za dobro vodstvo, razvoj in zmanjševanje revščine - tako državno kot svetovno. 13. cilj: Poskrbeti za posebne potrebe najmanj razvitih držav.

Vključuje:

  • S carinami neobremenjen, količinsko neomejen dostop do izvoznih dobrin najmanj razvitih držav;
  • razširjen program zmanjšanja dolgov za zelo zadolžene revne države (HIPC) in ukinitev uradnih dvostranskih dolgov
  • plemenita uradna pomoč pri razvoju držav obvezanih k zmanjševanju revščine. 14. cilj: Poskrbeti za posebne potrebe kopenskih in majhnih razvijajočih se otoških držav (Prek »Programa akcij za znosen napredek malih razvijajočih se otoških držav« in izida dvajsetsekundne posebne seje generalne skupščine(General Assembly)).


 15. cilj: Izčrpno skrbeti za probleme dolgov razvijajočih se držav, tako z državnimi kot meddržavnimi sredstvi, da bo dolg na dolgi rok znosen.

Uradna pomoč pri razvoju:
33.: Neto plemenita uradna pomoč (ODA); skupno, in najmanj razvitim državam, kot odstotek darovalčevega skupnega državnega prihodka
34.: Delež skupne dvostranske ODA za osnovne socialne storitve usmerjene v neki sektor(osnovna izobrazba, osnovno zdravstvo, prehrana, pitna voda in higiena)
35.: Delež prejete dvostranske uradne OECD/DAC pomoči, s katero se prosto razpolaga
36.: Prejeta ODA v kopenskih državah , kot delež skupnega državnega prihodka
37.: Prejeta ODA v majhnih, razvijajočih se otoških državah, kot delež skupnega državnega prihodka


Tržni dostop:
38.: Delež uvoženih dobrin (po vrednosti, brez orožja) iz razvijajočih se in najmanj razvitih držav, sprejetih brez davka in carine
39.: Povprečne dajatve za tekstil, obleke in pridelke, uvožene iz razvijajočih se držav, ki jih zahtevajo razvite države
40.: Ocena pomoči kmetijstvu držav OECD, kot odstotek kosmatega družbenega proizvoda
41.: Delež plemenite uradne pomoči namenjene za razvoj tržnih zmogljivosti


Znosnost dolgov:
42.: Skupno število držav, ki so doseglje »HIPC odločitvene točke« in število držav ki so dosegle »HIPC izpolnitvene točke«
43.: Razbremenitev dolgov sprejeta zaradi pobude HIPC
44.: "debt service" kot odstotek izvoznih dobrin in storitev

 16. cilj: V sodelovanju z razvijajočimi se državami razviti in izvršiti strategije primernega in produktivnega dela mladih.

45.: Stopnja nezaposlenosti mladih med petnajstim in 24. letom, skupaj in po spoloma

 17. cilj: V razvijajočih se državah v sodelovanju z lekarniškimi podjetji ponuditi dostop do privoščljivih bistvenih zdravil.

46.: Delež prebivalstva z dostopom do cenovno dostopnih osnovnih zdravil na trajnostni način

 18. cilj: V sodelovanju z zasebnim sektorjem narediti prednosti novih tehnologij bolj dostopne, še zlasti informacije in komunikacijo.

47.: Število stacionarnih telefonov in mobilnih telefonov na 100 prebivalcev
48A.: Število uporabljenih osebnih računalnikov na 100 prebivalcev
48B.: Število uporabnikov interneta na 100 prebivalcev

Viri[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]