Seznam slovenskih psihologov: razlika med redakcijama

Jump to navigation Jump to search
brez povzetka urejanja
* [[Milan Adamič]]
* [[Irena Adlešič]]
*[[Beno Arnejčič]]
*[[Ana Arzenšek]]
*Srdan (Mišo, Mišel) [[Arzenšek]] ("Zeni")
*[[Vladimir Arzenšek]]
*[[Andreja Avsec]]
*Jože Ažman?
 
== B ==
*[[Janez Bečaj]]
* [[Franc Belčič]]
*[[Živana Bele Potočnik]]
*[[Emil Benedik]]
*[[Jordan Berginc]]
*[[Breda Bezič]]
*[[Irena Bezić]]
*[[Dušica Boben]]
*[[Janko Bohak]]
*[[Etbin Bojc]]
* [[Eva Boštjančič]]
* [[Stanislav Bras]]
*[[Janez Bregant]]
*[[Leopold Bregant]]
*[[Tone Brejc]]
*[[Klas Brenk]]
*[[Simon Brezovar]]
* [[Valentin Bucik]]
*([[Zoran Bujas]])
 
==C==
* Anka Caleari (r. ?)
* [[Zlatka Cugmas]]
*[[Mira Cencič]]
*[[Tone Ciglar]]
*[[Zlatka Cugmas]]
*[[Robert Cvetek]]
* [[Heliodor Cvetko]]
 
== Č ==
*[[Gabi Čačinovič Vogrinčič]]
* [[Alenka Čas]]
*[[Alenka Čas]]
*[[Nevenka Černigoj-Sadar]]
* [[Miran Čuk]]
* [[Gabi Čačinovič Vogrinčič]]
*[[Mihael Černetič]]
*[[Matej Černigoj]]
*[[Lucija Čevnik]]
*[[Alfonz Čuk]]
*[[Miran Čuk]]
 
== D ==
* [[Katja DepolliBojan SteinerDekleva]]
*[[Katja Depolli Steiner]]
*Miha Deganc
*Tjaša Dimec Časar
*Milan Divjak
*[[Vera Doma]]
*[[Gorazd Drevenšek]]
 
== F ==
*[[Urška Fekonja Peklaj]]
*[[Ivan Ferbežar]]
*[[Polona Fister]]
*[[Vito Flaker]]
*[[Andrej Frančeškin]]
* [[Aleš Friedl]]
*[[Marina Furlan]]
 
== G ==
* [[Stanko Gerjolj]]
* [[Viktor Gerkman]] (1952-2009)
*[[Vislava Globevnik Velikonja]]
*[[Maja Glonar]]
*[[David Gosar]]
*[[Christian Gostečnik]]
*[[Maja Gostič]]
*[[Ivana Gradišnik]]
* [[Daša Grajfoner]]
*[[Janez Gregorač]]
*[[Alenka Gril]]
*[[Rudolf Grošelj]] - Fiči
*[[Mitja (Demetrij) Gruden]]
 
== H ==
* [[MarijaKatarina HafnerHabe]]
*[[Marija Hafner]]
*[[Hana Hawlina]]
*[[Maja Hawlina]]
*[[Ludvik Horvat]]
*[[Borut Hrovatin]]
*[[Mateja Hudoklin]]
 
== I ==
== J ==
* [[Norbert Jaušovec]]
*[[Gregor Jazbec]]
*[[Jože Jensterle]]
*Janez Jerman?
* [[Mišo Jezernik]]
*[[Valentin Jež]]
* [[Dr. Milanka Jug (klinicna in forenzicna psihologinja)|Milanka Jug]]
*[[Ana Junger]]
*[[Mojca Juriševič]]
*[[Benjamin Jurman]]
 
== K ==
*[[Tanja Kajtna]]
*[[Vojko Kavčič]]
*[[Mihael Kline]]
*[[Silva Kmet]]
*[[Darja Kobal Grum]]
*[[AlenkaLeonida KoboltKobal]]
*[[Alenka Kobolt]] (Čretnik)
*[[Jana Kodrič]]
*[[Pavle Kogej]]
* [[Martin Kojc]]
*[[Katarina Kompan Erzar]]
*[[Edvard Konrad]]
*[[Katja Košir]]
*[[Vlado Kotnik]]
*[[Eva Kovač]]
*[[Asja Nina Kovačev]]
*[[Dare Kovačič]]
*[[Ana Kozina]]
*[[Dejan Kozel]]
*[[Borut Kraigher]]
*[[Metka Kramar]]
* [[Tilka Kren]]
*[[Lea Kristan]]
*[[Azra Kristančič]]
*[[Sebastian Kristovič]]
*[[Marjan Kroflič]]
*[[Metka Kuhar]] ?
 
== L ==
* [[Tanja Lamovec]]
*[[Alen Latini]]
*[[Bogdan Lešnik]]
*[[Petra Lešnik Musek]]
*[[Bogdan Lipičnik]]
* [[Matej Lunežnik (športni psiholog)]]
 
== M ==
*[[Lidija Magajna]]
*[[Jože Magdič]]
*[[Jan Makarovič]] ?
*[[Barica Marentič Požarnik]]
*[[Ljubica Marjanović Umek]]
*[[Peter Markič]]
*[[Andrej Marušič]]
* [[Robert Masten]]
*[[Polona Matjan Štuhec]]
*[[Silva Matos]]
*[[Janez Mayer]]
*[[Milko Mejovšek]]
*[[Metka Mencin Čeplak]]
*[[Juliana Mendes Svete]]
*[[Aleksandra P. Meško]]
*[[Maja Meško]]
*[[Vlado Miheljak]]
*[[Janez Mlakar?|Janez Mlakar (1941)]]
*[[Bojana Moškrič]]
*[[Stane Možina]]
*[[Albert Mrgole]]
* [[Damijan Mumel]]
* [[Janek Musek]]
*[[Kristjan Musek Lešnik|Kristijan Musek Lešnik]]
*[[Bojan Musil]]
 
== N ==
 
* [[Zdravko Neumann]]
 
== O ==
 
* [[Karel Ozvald]]?
*[[Ana Ožura]]
 
== P ==
* [[VidTone PečjakPačnik]]
*[[Zoran Pavlović (1955)]]
*[[Vladimir Pavšek]]
*[[Tinkara Pavšič Mrevlje]]
*[[Sonja Pečjak]]
*[[Vid Pečjak]]
*[[Cirila Peklaj]]
*[[Tatjana Penko]]
*[[Andrej Perko]]
*[[Bogomir Peršič]]
*[[Mitja Peruš]]
*[[Martina Peštaj]]
*[[Marija Petrič]]
*[[Oto Petrovič]]
*[[Marko Polič]]
* [[Hubert Požarnik]]
*[[Ajda Pfifer]]
*[[Darja Piciga]]
*[[Veronika Podgoršek]]
*[[Anja Podlesek]]
*[[Slavica Pogačnik Toličič]]
*[[Vita Poštuvan]]
* [[Peter Praper]]
*[[Franc Aco Prosnik|Franc "Aco" Prosnik]]
*[[Hubert Požarnik]]
*[[Andreja Pšeničny]]
*[[Melita Puklek Levpušček]]
 
== R ==
* [[EugenCveta Radzevšek RainerPučko]]
*[[Eugen Rainer]]
* [[Katja Rak]]
*[[Jože Ramovš]]
*[[Alenka Rebula Tuta]]
*[[Matjaž Regovec]]
*[[Tanja Repič Slavič]]
*[[Grega Repovš]]
*[[Jernej Repovš]]
*[[Irena Roglič Kononenko]]
*[[Janez Rojšek]]
* [[Mihajlo Rostohar]]
*[[Saška Roškar]]
*[[Nikola Rot]]
*[[Velko S. Rus]]
*[[Ingrid Russi Zagožen]]
*[[Dušan Rutar]]
*[[Tina Rutar Leban]]
 
== S ==
*[[Argio Sabadin]]
*[[Marijan Salobir]]
*[[Danilo Sedmak]]
*[[Polona Selič]]
*[[Marija Skalar]]
*[[Vinko Skalar]]
*[[Štefan Slak]]
*[[Vera Slodnjak]]
*[[Gregor Sočan]]
*[[Srečko Soršak]]
*[[Vida Sterle]]
*[[Bernard Stritih]]
*[[Ana Stupan]]
*[[France Susman]]
*[[Janez Svetina]]
*[[Matija Svetina]]
* [[Darko Števančec]]
* [[Marjan Šetinc]]
*[[Lilijana Šprah]]
*[[Maja Štante Vouk]]
*[[Barbara Šteh]]
*[[Vita Štukovnik]]
*[[Lea Šugman Bohinc]]
*[[Katja Šugman Stubbs]]
 
== T ==
* [[OnjaSimona Tekavčič-GradTancig]]
*[[Rudi Tavčar]]
*[[Onja Tekavčič-Grad]]
*[[Sara Tamant]]
*[[Blanka Tivadar]]
* [[Ivan Toličič]]
* [[Andrej Trampuž]]
*[[Jasna Toplak]]
*[[Jože Trček]]
* [[Anton Trstenjak]]
* [[Marjeta Trstenjak]]
*[[Žarko Trušnovec]]
*[[Maks Tušak]] ([[športni psiholog]])
* [[MatejMaks Tušak]] ([[športni psiholog]]1947-2008)
*[[Matej Tušak]] (1968)
*[[Janez Tušar]]
* [[Robert Trunkl]] ([[klinični, športni psiholog]])
 
== V ==
 
* [[FranceJulka VeberVahen]]
*[[France Veber]]
*[[Aleš Vičič]]
*[[Jernej Vidmar]]
*[[Blaž Vodopivec]]
*[[Vid Vodušek]]
 
== Z ==
* [[Vlasta Zabukovec]]
* [[Aleksander Zadel]]
*[[Andrej Zaghet]]
*[[Minka Zajec]]
*[[Bojan Zalar]]
*[[Zdenka Zalokar Divjak]]
* [[Franci Zavrl]]
*[[Leon Zorman]]
== Ž ==
* [[Dragotin Žagar]]
*[[Iztok Žilavec]]
*[[Leon Žlebnik]]
*[[Bojan Žlender]]
*[[Sonja Žorga]]
* [[Bogdan Žorž]]
* [[Gregor Žvelc]]
Brezimni uporabnik

Navigacijski meni