Gostota masnega toka

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Gostôta másnega tóka (oznaka j) je fizikalna količina, ki pove, koliko snovi preteče v časovni enoti skozi izbrano ploskev, oziroma kolikšen je masni pretok Φm na enoto površine:

Mednarodni sistem enot predpisuje za gostoto masnega toka izpeljano enoto kg m-2 s-1.