Žveplov trioksid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Žveplov trioksid
Struktura in dimenzije molekule žveplovega trioksida
Struktura in dimenzije molekule žveplovega trioksida
Model žveplovega trioksida
Model žveplovega trioksida
Imena
Priporočeno IUPAC ime
žveplov trioksid
Sistematično ime
sulfonilidenoksidan
Druga imena
anhidrid žveplove kisline
Identifikatorji
3D model (JSmol)
ChEBI
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.028.361
EC število
 • 231-197-3
Gmelin 1448
RTECS število
 • WT4830000
UN število UN 1829
 • InChI=1S/O3S/c1-4(2)3
  Key: AKEJUJNQAAGONA-UHFFFAOYSA-N
 • InChI=1S/O3S/c1-4(2)3
  Key: AKEJUJNQAAGONA-UHFFFAOYSA-N
 • InChI=1/O3S/c1-4(2)3
  Key: AKEJUJNQAAGONA-UHFFFAOYAX
 • O=S(=O)=O
Lastnosti
SO3
Molska masa 80,066 g/mol
Gostota 1,92 g/cm3, liquid
Tališče 16,9 °C (62,4 °F; 290,0 K)
Vrelišče 45 °C (113 °F; 318 K)
reagira v žveplovo kislino
Termokemija
Standardna molarna
entropija
So298
256,77 J K−1 mol−1
−395,7 kJ/mol
Nevarnosti
Oxidising agent O
R-stavki (zastarelo) R14, R35, R37
S-stavki (zastarelo) (S1/2), S26, (S30), (S45), S53
NFPA 704 (diamant ognja)
Plamenišče ni vnetljiv
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
podgana, 4 ure, 375 mg/m3
Sorodne snovi
Drugi kationi selenov trioksid
telurov trioksid
Sorodno žveplovi oksidi žveplov monoksid
žveplov dioksid
dižveplov monoksid
dižveplov dioksid
Sorodne snovi žveplova kislina
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Žveplov trioksid - SO3 je pri sobni temperaturi trdna bela snov,ki je zelo higroskopna.Žveplov trioksid močno(SO3 je zelo močan oksidant) reagira z vodo pri čemer nastane žveplova(VI)kislina.

Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: SO3 je pri sobni temperaturi bela hlapna snov.Iz plinske faze (monomer) se izkristalizirajo igličasti kristali (verige). Je anhidrid žveplove kisline: SO3(s) + H2O(l) --> H2SO4(aq)

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihavanje,zaužitje ali stik (koža, oči) s parami, prahom ali snovjo povzroči hude poškodbe, opekline ali smrt.Snov je strupena/jedka zato se mormamo naučiti kako pomagati ponesrečencu: Premaknite ponesrečenca na sveži zrak. Nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha. Ne izvajajte umetnega dihanja usta na usta, če sumite, da je ponesrečenec vdihaval ali zaužil snov; v takem primeru nudite umetno dihanje z ustreznim nastavkom ali drugo medicinsko pripravo. Uporabite kisik, če je dihanje oteženo. Odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev. V primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 minut. Izogibajte se stiku z razsuto snovjo. Odstranitev strjene taline s kože zahteva zdravniško pomoč. Poškodovanca pokrijte in pustite počivati. Izpostavljenost (vdihavanje, zaužitje ali stik s kožo) snovi ima lahko kasnejše posledice. Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne varovalne opreme.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Ob požaru(če pride požar v stik s snovjo) moramo evakuirati ljudi in jim onemogočiti dostop v vseh smereh razdalje 800metrov.

Posebne nevarnostiV primeru požara pride do zastrupitve z dimom,kar lahko povzroči smrt.

Primerna sredstva za gašenjev primeru,da požar ni zajel snovi,ne učinkujmo direktno po snovi,uporabljamo tudi prah ali CO2 v primeru velikega požara,ko nastajajo agresivne pare pa požar gasimo z velikimi količinami vode ter vodno meglo.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:V primeru požara morajo gasilci nujno uporabiti dihalni aparat,gasilsko zaščitno obleko ali kemijsko zaščitno obleko(kemijska obleka ne nudi toplotne zaščite)

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Ob razlitju/razsutju se opravi evakuacija v razdlji 100m v vseh smereh(oz. odvisno od količine strupene snovi).V primeru da lahko zaustavimo iztekanje to naredimo in odstranimo vnetljive snovi (les, papir, olje, itd.) od razsute/razlite snovi.Uporabimo tudi razpršeno vodo za zmanjševanje hlapov v zraku,če pa površina razlitja/razusutja ni prevelika pa snov posujemo s prahom.

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:Ljudje morajo na domovih v bližini prezračiti zaprte prostore,ne smejo se zadrževati v nižje ležečih npredelih ter ostati v zavetrju da jih ne dosežejo strupeni hlapi.Reševalci/gasilci pa morajo pri odstranjevanju snovi nujno uporabljati zaščitno obleko.

Ekološki zaščitni ukrepiŽveplov trioksid zelo onesnažuje okolje zato moramo poskrebeti za čim menjše onesnaženje. Področje razlitja/razsutja izoliramo 50m v vseh smereh,preprečimo dostope v vodne vire,kanalizacijo...

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

RavnanjeS snovjo ravnamo zelo pazljivo saj je zelo jedka!Ne sme priti v stik z očmi,kožo,ne smemo vdihovati hlapov(to dosežemo za zaščitno obleko)

SkladiščenjeSnov je treba hraniti ločeno od..(nezdružljuve snovi določi proizvajalec),varovati pred toploto,hraniti ločeno od gorljivih snovi, ter nujno hraniti na suhem.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Je anhidrid žveplove kisline: SO3(s) + H2O(l) --> H2SO4(aq)

V laboratoriji ga pridobivamo s termičnim razkrojem žveplove(VI) kisline in sulfatov(VI):

H2SO4 --> H2O + SO3 , ali pa s segrevanje hidrogensulfatov:

2 MHSO4 --> M2S2O7 + H2O --> H2SO4 + SO3 --> M2O + 2 SO3 (M - enovalentn kovinski ion). Pridobim pa ga lahko tudi s katalitsko oksidacijo žveplovega dioksida: 2 SO2 + O2 --> 2 SO3 ali pa pri destilaciji oleuma, ki ima visoko vsebnost SO3 .

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Žveplov trioksid je nevarna,jedka snov in spada v 8 transportni razred.Pri transportu ima identifikacijsko številko(Kemlerjevo) X88,kar pomeni da je snov zelo jedka in močno reagira z vodo.

Druge informacije[uredi | uredi kodo]