Pojdi na vsebino

Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Direktiva 67/548/EEC)

Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS[1] je eden od glavnih zakonov Evropske skupnosti, ki se nanaša na kemijsko varnost. Direktiva je bila izdelana skladno s 100. členom (94. členom prečiščene verzije) Rimske pogodbe, ki je bila podpisana 25. marca 1957.[2] Direktiva se po dogovoru uporablja tudi v Evropskem gospodarskem prostoru,[3] z direktivo pa je usklajena tudi zakonodaja Švicarske konfederacije.[4]

Področje uporabe

[uredi | uredi kodo]

Direktiva se uporablja za čiste kemikalije in zmesi kemikalij (pripravke), ki se dajejo na tržišče Evropske skupnosti in se ne uporablja za snovi, ki so namenjene samo za znanstvene raziskave. Dodatni predpisi, ki se nanašajo na pripravke, so v Direktivi za nevarne pripravke 1999/45/EK.[5] Ti predpisi so zelo podobni predpisom iz Direktive za nevarne snovi 67/548/EGS.[6]

1. člen direktive določa, da se direktiva ne uporablja za naslednje skupine snovi:

Direktiva se ne uporablja za transport nevarnih snovi in pripravkov.

Razvrščanje nevarnih snovi

[uredi | uredi kodo]

Seznam razredov nevarnih snovi in pripravkov je v 2. členu direktive. Nekateri razredi, vendar ne vsi, imajo tudi simbol kemične nevarnosti in/ali posebno oznako.

 • eksplozivi (E)
 • oksidanti (O)
 • vnetljive snovi in pripravki, razvrščene v zelo vnetljive (F+) in vnetljive (F)
 • toksične snovi ali pripravki (Xn)
 • korozivne snovi ali pripravki (C)
 • dražeče snovi (Xi)
 • senzibilizatorji
 • karcinogeni (Carc.), ki so razvrščeni v tri kategorije
 • mutageni (Mut.), ki so razvrščeni v tri kategotrije
 • snovi in pripravki, nevarni za reprodukcijo (Repr.), ki so razvrščeni v tri kategorije
 • snovi in pripravki, ki so nevarni za okolje (N)

Snovi in pripravki, ki spadajo v enege ali več razredov, so navedeni v Aneksu I. Direktive. Seznam snovi vzdržuje Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov.

Simboli nevarnosti

[uredi | uredi kodo]

Simboli nevarnosti so definirani v Aneksu II. Direktive. Prešiščen seznam s prevodi v jezike Evropske skupnosti je v Direktivi 2001/59/EK.[7]

Standardni stavki

[uredi | uredi kodo]
Glavni članek: R/S-stavki.

Standardni opozorilni in obvestilni stavki so definirani v Aneksu III. in IV..

V Aneksu III. so standardna opozorila R ali stavki R (iz angleškega Risk – nevarnost), ki opisujejo posebne nevarnosti, ki jih lahko povzročijo nevarne snovi in pripravki. V Aneksu IV. so standardna obvestila S ali stavki S (iz angleškega Safety – varnost), ki pojasnjujejo, kako varno ravnati z nevarno snovjo oziroma pripravkom.

Standardni stavki R in S morajo biti napisani na vsaki embalažni enoti in etiketi proizvoda in v njegovem Varnostnem listu. Kateri standardni stavki morajo biti navedeni za posamezno snov, je določeno v Aneksu I. Standardni stavki iz Aneksa I. so obvezni.

Seznam standardnih R/S stavkov je bil nazadnje posodobljen leta 2001. Tekst usklajenih R/S stavkov v vseh evropskih jezikih je objavljen v Direktivi 2001/59/EK.[7]

Pakiranje

[uredi | uredi kodo]

Pakiranje je predpisano v 22. členu Direktive.

Označevanje

[uredi | uredi kodo]

Na vseh embalažnih enotah nevarne snovi in pripravka morajo biti jasno vidni naslednji podatki (členi 23-25):

 • Ime snovi; za snovi iz Aneksa I. mora biti ime enako enemu od imen v Aneksu. Mnoge snovi v Aneksu imajo več različnih imen. Za snovi, ki jih v Aneksu ni, mora biti njihovo ime "mednarodno prepoznavno".
 • Ime, popoln naslov in telefonska številka osebe ali družbe, ki je dala snov na tržišče (proizvajalec, uvoznik ali distributer).
 • Simbol nevarnosti, če je kakšen.
 • Standardni R/S stavki (dovoljene so nekatere izjeme).
 • Številka EINECS ali njen ekvivalent.
 • Za snovi iz Aneksa I. besedi EEC label.

Varnostni list

[uredi | uredi kodo]
Glavni članek: Varnostni list.

27. člen Direktive obvezuje dobavitelja, da preskrbi Varnostni list. Varnostni list je lahko v pisni ali elektronski obliki in mora biti izdelan pred prvo dobavo nevarne snovi ali pripravka. Dobavitelj mora uporabniku dostaviti tudi vse podatke in pomembne informacije, do katerih je prišel kasneje. Navodila za izdelavo Varnostnih listov so podrobno opisana v Direktivi 2001/58/EK.[7]

Prenos

[uredi | uredi kodo]

Direktiva je obvezujoča samo za članice Evropske skupnosti in se je ne more vsiliti niti posameznikom niti družbam izven Evropske skupnosti, dokler ni prenešena v zakonodajo njihove države.

Promet z nevarnimi snovmi v Republiki Sloveniji določa Zakon o kemikalijah (ZKEM),[8] s pripadajočimi podzakonskimi dokumenti.

Sklici

[uredi | uredi kodo]
 1. Popoln naslov: Direktiva Sveta Evrope 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi. Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
 2. "EUROPEAN UNION — CONSOLIDATED VERSIONS OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND OF THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY" (pdf). Official Journal of the European Communities (C 321E): 1–331. 2006-12-29. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF. Prejeto 23. februarja 2009.
 3. Art. 23 and Chapter XV of Annex II, Agreement on the European Economic Area, podpisana v Oportu 2. maja 1992 in je veljavna od 1. januarja 1994.
 4. Art. 2.1 of the Regulation of 28 June 2005 of the Federal Interior Ministry on the official classification and labelling of substances (SR/RS 813.112.12, text in French Arhivirano 2007-01-01 na Wayback Machine., German Arhivirano 2011-06-06 na Wayback Machine., Italian Arhivirano 2011-06-06 na Wayback Machine.). See also the Swiss Federal Law on Chemical Products (SR/RS 813.1, text in French Arhivirano 2012-03-15 na Wayback Machine., German Arhivirano 2012-12-24 na Wayback Machine., Italian Arhivirano 2012-03-15 na Wayback Machine.) and the Swiss Federal Regulations on Chemical Products (SR/RS 813.11, text in French Arhivirano 2012-03-15 na Wayback Machine., German Arhivirano 2012-03-15 na Wayback Machine., Italian Arhivirano 2012-03-15 na Wayback Machine.).
 5. Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations. Uradni list Evropske unije L200, 30.7.1999, str. 1–68.
 6. The European Court of Justice ruled in 1985 that Directive 67/548/EEC applies only to pure substances, not preparations: Re criminal proceedings against Giacomo Caldana (Case 187/84 – Art. 177 (EEC) referral by the Pretore di Torino). Judgement 26.9.1985. European Court reports [1985] 3013.
 7. 7,0 7,1 7,2 Commission Directive 2001/59/EC of 6 August 2001 adapting to technical progress for the 28th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. Uradni list Evropske skupnosti L225, 21.8.2001, str. 1–333.
 8. Zakon o kemikalijah (ZKEM), Ur.l. RS, št. 36/1999 [1] Arhivirano 2010-04-13 na Wayback Machine.

Glej tudi

[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave

[uredi | uredi kodo]