Wikipedija:Kulturna dediščina Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Stran za koordinacijo obravnave kulturne dediščine Slovenije na slovenski Wikipediji.

Osnovni pojmi[uredi kodo]

Kulturna dediščina je skupek snovnih in nesnovnih ostalin preteklosti, ki jih "skupnost opredeli kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij". V Sloveniji koordinira aktivnosti v zvezi z varovanjem in spremljanjem kulturne dediščine Ministrstvo za kulturo, ki vodi uradno evidenco enot kulturne dediščine - Register kulturne dediščine Slovenije.

Po Registru kulturne dediščine so trije glavni tipi dediščine:

Iz RKD je razvidno, da je vseh enot nepremične dediščine v RKD 29.812, od tega 8051 spomenikov lokalnega pomena in 315 spomenikov državnega pomena (na dan 12.2.2016). Vmesnik nima priročnega načina za prikaz podrobnejše statistike.

Poleg RKD je kot vir podatkov za članke uporabna tudi DEDI - Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem (na žalost ne z Wikipediji skladno licenco, tako da direktna uporaba besedila ni mogoča).

Infrastruktura na slovenski Wikipediji[uredi kodo]

Osnovna predloga za opremljanje wiki člankov o enotah kulturne dediščine je {{Infopolje RKD}}. Izpolniti jo je treba s podatki, ki so dostopni v RKD (zgled: Ruska kapelica). S parametrom embed=yes ga je možno elegantno vgnezditi na dno nekega drugega infopolja (gled: Zasip).

Drug način je oznaka v {{Infopolje Zgodovinska znamenitost}}. Zgled: Ljubljanski grad. Obširnejša dokumentacija je na dokumentacijski podstrani obeh predlog.

Kategorizacija je samodejna, če so infopolja ustrezno izpolnjena:

Infrastruktura na Wikipodatkih[uredi kodo]

Wikipodatki so zbirka osnovnih podatkov o enciklopedičnih temah. Ker so oznake slovenske kulturne dediščine sistematične in (večinoma) javne, so primerne za vnos v Wikipodatke. Opremljeni objekti v Wikipodatkih s povezavami do člankov, ki predstavljajo enote kulturne dediščine, omogočijo statistično obdelavo in druge zanimive funkcije (npr. zemljevidi).

Na Wikipodatkih je zdaj vzpostavljena infrastruktura za označevanje objektov (glej tudi razpravo na pogovorni strani). Če napišete nov članek o enoti kulturne dediščine, je zaželeno, da hkrati ustvarite tudi objekt v Wikipodatkih zanjo in ga opremite.

Hierarhično:
status dediščine (P1435)

 1. Register nesnovne kulturne dediščine (Q18398453) - obvezna označitev z Enotna identifikacija dediščine (P1715)
 2. Premična kulturna dediščina (Q12799435) - zaenkrat brez evidenčne številke in ostalih podatkov o dediščini
 3. kraj kulturne dediščine Slovenije (Q18564289) oz. nepremična kulturna dediščina - obvezna označitev z EŠD (P1587)
Redirect arrow without text (cropped).svg registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije (Q18519893) (brez varovanega statusa spomenika)
Redirect arrow without text (cropped).svg kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) (ima varovani status spomenika), ki ima lahko sledeče vrednosti:
Redirect arrow without text (cropped).svg spomenik državnega pomena (Q18363603)
Redirect arrow without text (cropped).svg spomenik lokalnega pomena (Q18363639)
Redirect arrow without text (cropped).svg kulturni spomenik Slovenije (Q12794452)

Obvezne lastnosti po tipih enot:

Nesnovna kulturna dediščina Premična kulturna dediščina Spomenik državnega pomena Spomenik lokalnega pomena neznana razglasitev Registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije
primerek od (P31) - mora biti podkategorija ustvarjalno delo (Q386724) ali geografska lokacija (Q2221906)
(npr. hiša (Q3947), cerkev (Q16970), arheološko najdišče (Q839954),...)
država (P17): Slovenija (Q215)
Enotna identifikacija dediščine (P1715): številka Seznami niso javno dostopni, zato ni zaenkrat označen noben objekt EŠD (P1587): številka EŠD (P1587): številka EŠD (P1587): številka EŠD (P1587): številka
status nesnovne kulturne dediščine (P3259): Register nesnovne kulturne dediščine (Q18398453) status dediščine (P1435): Premična kulturna dediščina (Q12799435) status dediščine (P1435): spomenik državnega pomena (Q18363603) status dediščine (P1435): spomenik lokalnega pomena (Q18363639) status dediščine (P1435): kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) (nadpomenka) status dediščine (P1435): registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije (Q18519893)
Zgled: Aljažev stolp (Q650987) Zgled: Celjski grad (Q3355366) Zgled: Bambergova hiša (Q12785424)
Op.: spomeniki, razglašeni pred 1981, ko še ni bilo ločitve na spomenike državnega in lokalnega pomena
Zgled: Kapela sv. Križa, Lemerje (Q18577974)
Op.: registrirana kot kulturna dediščina, vendar ne razglašena za spomenik

Lastnosti imajo določene zahteve, poročila o kršitvah (napake, manjkajoči podatki, nenavadne vrednosti) občasno posodablja bot na strani P1587. Wikipedijski članki, ki nimajo vnesenega EŠD v Wikipodatkih, so zbrani tudi v Kategorija:EŠD podatka ni v Wikipodatkih.

Koristno je opremljati objekte tudi z drugimi podatki, predvsem:

Stanje podatkov[uredi kodo]

V Wikipodatke so bili sistematično uvoženi naslednji podatki o vseh spomenikih iz uradnega registra: tip objekta, občina, koordinate, razglasitev, EŠD.

 • 3. 1. 2019: User:PLbot je strojno ustvaril nove objekte o manjkajočih spomenikih in posodobil podatke v obstoječih objektih skladno s stanjem registra na dan 19. 12. 2018. Za obstoječe, že prej ročno vnešene spomenike, so bile posodobljene koordinate in razglasitev.
 • 20. 9. 2020: ročna posodobitev skladno s stanjem registra na dan 8. 9. 2020. 63 spomenikov nima več statusa spomenika (razlog pri večini nejasen), 7 spomenikov lokalnega pomena je bilo razglašenih za spomenike državnega pomena.

Avtomatizirano posodabljanje[uredi kodo]

Postopek:

 1. uvoz podatkov iz registra s programom QGIS
  1. https://gisportal.gov.si/arcgis/services/MK/RKD_servis/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS v obrazec za "WFS layer from a server".
  2. pretvorba koordinat v DMS
  3. izračun centroidov poligonov
  4. izvoz vsega v CSV datoteko
 2. primerjava s stanjem v Wikipodatkih
  (op.: trenutno to počne Yerpova skripta v jeziku R s pomočjo knjižnice WikidataQueryServiceR; ko bo spolirana, bo objavljena)
 3. posodobitev inštanc v Wikipodatkih, kjer se razglasitve razlikujejo, ali so nove
  če jih je veliko, je lahko v pomoč Quickstatements

Statistika[uredi kodo]

Na dan 17.5.2018.
Pokritost po tipih dediščine
Nepremična dediščina
Registrirana nepremična
kulturna dediščina
 
5 %
Spomeniki lokalnega pomena
 
8 %
Spomeniki državnega pomena
 
37 %
neznana razglasitev
 
21 %
Skupaj
 
6 %
Nesnovna dediščina
Nesnovna dediščina
 
20 %

Iz RKD je razvidno, da je vseh enot nepremične dediščine 30.095, od tega 8044 spomenikov lokalnega pomena in 324 spomenikov državnega pomena. Spomenikov z razglasitvijo tipa »neznano« je 53, torej ostane 21.674 enot registrirane nepremične kulturne dediščine.

V Wikipodatkih so ustvarjeni in označeni objekti za skupno 1819 teh enot, od tega:

 • 1067 enot registrirane nepremične kulturne dediščine
 • 622 spomenikov lokalnega pomena
 • 119 spomenikov državnega pomena
 • 11 spomenikov z razglasitvijo tipa »neznano«

Sledi, da je v Wikipediji pokritih dobrih pet odstotkov enot nepremične kulturne dediščine kot jih prepoznavajo državne ustanove. 100 % je nedosegljivih zaradi različnega načina obravnave – za primer, Kartuzijanski samostan Bistra (EŠD 15) in območje samostana Bistra (EŠD 8775) sta ločeno razglašena za spomenika državnega pomena, medtem ko ločevanje v dva enciklopedična članka tu ni smiselno – vendar bi se vseeno spodobilo potruditi, da bo opisanih čim več objektov slovenske kulturne dediščine. Problematično je tudi posodabljanje, saj vmesnik RKD ne omogoča izpisovanja sprememb, tako da so lahko statusi ponekod zastareli.


Wikidata Query Service omogoča prikaz vseh objektov s koordinatami na zemljevidu ali v obliki pregledne tabele.

V Registru nesnovne dediščine je 63 enot, od tega jih je v Wikipodatkih zabeleženih 15, izvzemši članka Oglarstvo in Soline, ki sta namenjena predstavitvi te dejavnosti v najširšem pomenu, ne kot slovenske dediščine.

Glej tudi[uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi kodo]