Pentakloretan

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Pentakloretan
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.000.842
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Pentakloretan (C2HCl5): Brezbarvna tekočina z vonjem kafre. Strupen v okolju, lahko povzroči dolgoročne posledice. Je strupen za vodne organizme.Ni vnetljivo, nezdružljiv z močnimi oksidanti, lahko burno reagira s kovino. Je strupen pri vdihavanju ali zaužitju in zdravju škodljivo v stiku s kožo in dihali.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Brezbarvna tekočina z vonjem kafre, nezdružljiv z močnimi oksidanti, strupen pri vdihavanju, jedkost pri stiku s kožo.


Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

C2HCl5

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Ni vnetljivo, nezdružljiv z močnimi oksidanti, lahko burno reagira s kovino. Je strupen pri vdihavanju ali zaužitju in zdravju škodljivo v stiku s kožo in dihali.


Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje: Zmedo, kašelj, omotica,glavobol,slabost,boleče grlo, bruhanje.

Zaužitje: Bolečine v trebuhu, driska.

Stik s kožo in očmi: Obvezna uporaba obraznega ščitnika ali dihalna maska, zaščitne rokavice.


Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti Ni gorljiv. Ni eksploziven.

Primerna sredstva za gašenje Običajno


Posebna zaščitna oprema za gasilce: Uporaba obraznega ščitnika ali dihalna maska, zaščitne rokavice, respirator za organske pline in hlape


Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Zberite polito tekočino kolikor se da in jo zatesnite v posode in jo odnesite na varen prostor. Preostalo tekočino absorbirate v pesek. (Dodatna zaščita: Respirator za organske pline in hlape)


Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Skladiščenje Ločimo od živil,krme,močnih baz in kovin. Dobro zaprto hranimo v dobro prezračevanem prostoru.


Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Preprečevanje: VDIHAVANJE: Prezračevanje, uporaba dihalnega filtra. KOŽA: Zaščitne rokavice. OČI: Obrazni ščitnik ali dihalna maska. ZAUŽITJE: Ne smete jemati ali piti zdravila. Umiti si roke pred prehranjevanju.


Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Vrelišče: 162° Tališče: -29° Relativna gostota (voda=1): 1,68 Relativna gostota hlapov (zrak=1): 7,0 Topnost v vodi: zelo slaba

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Strupen v okolju, lahko povzroči dolgoročne posledice. Je strupen za vodne organizme.


Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Druge informacije[uredi | uredi kodo]