Nagrada banke Švedske za ekonomske vede v spomin Alfreda Nobela

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Nagrada banke Švedske za ekonomske vede v spomin Alfreda Nobela (švedsko Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) je nagrada za dosežke na področju ekonomije, ki jo od leta 1969 podeljuje švedski Nobelov sklad. Pogosto jo imenujejo kar Nobelova nagrada za ekonomijo, saj jo podeljuje ista ustanova na ceremoniji hkrati z ostalimi Nobelovimi nagradami. Vendar ni del zapuščine Alfreda Nobela, zato jo Nobelov sklad ne obravnava kot Nobelovo nagrado v ožjem pomenu besede;[1] ustanovljena je bila leta 1968 s pomočjo donacije Banke Švedske ob njeni 300. obletnici. Nagrajence izbira komisija Kraljeve švedske akademije znanosti.

Dobitniki[uredi | uredi kodo]

Leto Dobitnik Država Objasnilo
1969 Ragnar Frisch  Norveška "ker je razvil posebne dinamične modele in jih uporabil pri analiziranju gospodarskih tokov"
Jan Tinbergen  Nizozemska
1970 Paul Samuelson  ZDA "za znanstveno delo, s pomočjo katerega je razvil statično in dinamično ekonomsko teorijo in aktivno prispeval k dvigu ravni analize v ekonomski teoriji"[2]
1971 Simon Kuznets  ZDA "za njegovo na empiričnih spoznanjih utemeljeno tolmačenje gospodarske rasti, kar je izboljšalo razumevanje ekonomskih in socialnih struktur in poglobilo vpogled v potek razvoja"[3]
1972 John Hicks  Združeno kraljestvo "za pionirske temeljne prispevke k splošni teoriji ekonomskega ravnovesja in teoriji blagostanja."[4]
Kenneth Arrow  ZDA
1973 Wassily Leontief  Sovjetska zveza
 ZDA
"za razvijanje metode input-output in njeno uporabo pri reševanju pomembnih ekonomskih problemov"[5]
1974 Gunnar Myrdal  Švedska "za njegovo pionirsko delo na področju denarne teorije, ekonomskih fluktuacij ter za prodorno analizo soodvisnosti ekonomskih, družbenih in institucionalnih fenomenov."[6]
Friedrich Hayek  Avstrija
 Združeno kraljestvo
1975 Leonid Kantorovič  Sovjetska zveza "za njune prispevke k teoriji optimalne razporeditve virov"[7]
Tjalling Koopmans  Nizozemska
 ZDA
1976 Milton Friedman  ZDA "za rezultate njegovega dela na področju analize potrošnje, zgodovine denarja, ter za njegovo nazorno razlago o tem, kako kompleksna je politika stabilizacije"[8]
1977 Bertil Ohlin  Švedska "za temeljna dela na področju mednarodne menjave in prostega pretoka kapitala v mednarodnem prostoru"[9]
James Meade  Združeno kraljestvo
1978 Herbert A. Simon  ZDA "ker je oral ledino na področju raziskav vodenja gospodarskih organizacij in odločilno vplival zlasti na proces odločanja"[10]
1979 Theodore Schultz  ZDA "za pionirske raziskavena področju razvoja gospodarstva s posebnim poudarkom na problemih držav v razvoju."[11]
Arthur Lewis  Saint Lucia
 Združeno kraljestvo
1980 Lawrence Klein  ZDA "ker je sestavil ekonometrijske modele in jih uporabil pri analizi fluktuacij in ekonomske politike"[12]
1981 James Tobin  ZDA "za njegovo analizo finančnih trgov in raziskave o tem, kako finančni trgi vplivajo na odločanje o izdatkih, na zaposlovanje, na proizvodnjo in politiko cen"[13]
1982 George Stigler  ZDA "za njegove odmevne študije o industrijskih strukturah, o tem, kako delujejo trgi, ter o vzrokih in posledicah državne regulative"[14]
1983 Gérard Debreu  Francija "ker je v ekonomsko teorijo vključil nove analitične metode in ker je na novo natančno oblikoval teorijo o vsesplošnem ravnovesju"[15]
1984 Richard Stone  Združeno kraljestvo "ker je bistveno prispeval k razvoju sistema družbenega knjigovodstva in tako močno popravil osnovo za empirično ekonomsko analizo"[16]
1985 Franco Modigliani  Italija "za njegovo pionirsko delo na področju varčevanja in finančnih trgov"[17]
1986 James M. Buchanan  ZDA "njegove dosežke pri razvijanjutemeljev za nastanek teorije o odločanju v gospodarstvu in politiki, odvisne od ustavnih določil in sklenjenih pogodb."[18]
1987 Robert Solow  ZDA "za njegov dragocen prispevek k teoriji gospodarske rasti"[19]
1988 Maurice Allais  Francija "za prve znanstvene raziskave trgov in njegove prispevke k teoriji trgov ter učinkovitemu izkoriščanju virov"[20]
1989 Trygve Haavelmo  Norveška "ker je uspešno pojasnil ekonometrično teorijo, utemeljeno na verjetnostni teoriji, in analiziral simultane ekonomske strukture"[21]
1990 Harry Markowitz  ZDA "za pionirsko delo na področju finančne ekonomije"[22]
Merton Miller
William F. Sharpe
1991 Ronald Coase  Združeno kraljestvo "za njegovo odkritje in razlago o tem, kako pomembno vlogo igrajo stroški opravljenih poslov in lastniške pravice v institucionalnih strukturah in pri delovanju gospodarstva"[23]
1992 Gary Becker  ZDA "ker je razširil področje mikroekonomske analize o obnašanju (ravnanju) ekonomskih subjektov na področje družboslovja in medsebojnih človeških odnosov; vključil je tudi netržno obnašanje"[24]
1993 Robert Fogel  ZDA "posodobil je raziskave na področju zgodovine ekonomije tako, da je uporabil ekonomsko teorijo in kvantitativne metode, da bi razložil ekonomske in institucionalne spremembe"[25]
Douglass North
1994 John Harsanyi  ZDA "za njihove analize ravnovesij v teoriji o igrah nesodelovanja, predvsem pa za temeljne znanstvene matematično-ekonomske prispevke za področju teorije nekooperativnih iger"
John Forbes Nash
Reinhard Selten  Nemčija
1995 Robert Lucas, Jr.  ZDA "ker je razvil in uporabil hipotezo o racionalnih pričakovanjih in tako preoblikoval makroekonomsko analizo in pripomogel k boljšemu razumevanju ekonomske politike"[26]
1996 James Mirrlees  Združeno kraljestvo "za njune fundamentalne prispevke k ekonomski teoriji o stimulaciji za večjo storilnost pri asimetričnih informacijah."[27]
William Vickrey  Kanada
 ZDA
1997 Robert C. Merton  ZDA "za novo metodo ugotavljanja vrednosti finančnih derivatnih instrumentov."[28]
Myron Scholes  Kanada
 ZDA
1998 Amartya Sen  Indija "za njegov prispevek k teoriji ekonomije blagostanja"[29]
1999 Robert Mundell  Kanada "za njegovo analizo monetarne in fiskalne politike pri različnih menjalnih tečajih in za njegovo analizo optimalnih valutnih področij"[30]
2000 James Heckman  ZDA "za razvoj teorij in metod k analizi selektivnih naključnih poskusov"[31]
Daniel McFadden  ZDA "za razvoj teorij in metod k analizi diskretnih izbirnih odločitev"[31]
2001 George Akerlof  ZDA "za njuno analizo trgov z asimetrično informacijo"[32]
Michael Spence
Joseph E. Stiglitz
2002 Daniel Kahneman  Izrael
 ZDA
"za integriranje psiholoških spoznanj v ekonomsko znanost, še posebej spoznanj o človeški presoji in poteku odločanja v stanju negotovosti"[33]
Vernon L. Smith  ZDA "za izvedene laboratorijske eksprimente kot orodje v empirični ekonomski analizi, še posebej v študiji alternativnih tržnih mehanizmov"[33]
2003 Robert F. Engle  ZDA "za metode dela na področju analize ekonomskih časovnih vrst s časovno variabilno nastanovitnostjo."[34]
Clive Granger  Združeno kraljestvo "za metode analiziranja ekonomskih časovnih vrst s prepoznavanjem splošnih trendov (kointegracija)"[34]
2004 Finn E. Kydland  Norveška "za njun prispevek dinamično makroekonomiji; časovna konsistenca ekonomske politike in odločilne silnice za pojavi poslovnih ciklov."[35]
Edward C. Prescott  ZDA
2005 Robert J. Aumann  ZDA
 Izrael
"za izboljšave razumevanja konfliktov in sodelovanja z uporabo analize teorije iger."[36]
Thomas C. Schelling  ZDA
2006 Edmund S. Phelps  ZDA "za njegovo analizo medčasovnih sorazmerij v makroekonomski politiki"[37]
2007 Leonid Hurwicz  Poljska
 ZDA
"za postavljanje temeljev teorije dizajna mehanizma"[38]
Eric S. Maskin  ZDA
Roger B. Myerson
2008 Paul Krugman  ZDA "za njegovo analizo vzorcev na trgu in lokacij gospodarskih aktivnosti"[39]
2009 Elinor Ostrom  ZDA "za analizo ekonomskega vodenja, še posebej za javno dobro"[40]
Oliver E. Williamson "za njegovo analizo gospodarskega vodenja, še posebej analizo meja za firmo"[40]
2010 Peter A. Diamond  ZDA "za njuno analizo trgov, kjer obstajajo trenja v iskanju"[41]
Dale T. Mortensen
Christopher A. Pissarides  Ciper
2011 Thomas J. Sargent  ZDA "za empirično raziskavo vzroka in posledic v makroekonomiji"[42]
Christopher A. Sims
2012 Alvin E. Roth  ZDA "za teorijo stabilnih dodelitev in prakso krojenja trgov."[43]
Lloyd S. Shapley
2013 Eugene F. Fama  ZDA "za empirično analizo cen sredstev."[44]
Lars Peter Hansen
Robert J. Shiller
2014 Jean Tirole  Francija "za njegovo analizo moči trgov in regulacije".[45]
2015 Angus Deaton  Združeno kraljestvo
 ZDA
"za njegovo analizo potrošnje, revščine in socialne države".[46]
2016 Oliver Hart  Združeno kraljestvo
 ZDA
"za njune prispevke k pogodbeni teoriji."[47]
Bengt Holmström  Finska
2021 David Card  ZDA
 Kanada
"za njegov empirični prispevek k ekonomiji dela"[48]
Joshua Angrist  ZDA
 Izrael
"za njun metodološki prispevek k analizi vzročnih razmerij"[48]
Guido W. Imbens  ZDA
 Nizozemska
2022 Ben S. Bernanke  ZDA "za raziskave bank in finančnih kriz"[49]
Douglas Diamond  ZDA
Philip H. Dybvig  ZDA
2023 Claudia Goldin  ZDA "za izboljšanje našega razumevanja rezultatov žensk na trgu dela"[50]

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. »Nomination and selection of Laureates in Economic Sciences«. Nobelov sklad. Pridobljeno 10. oktobra 2020.
 2. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 3. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 4. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 5. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 6. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 7. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 8. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 9. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 10. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 11. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 12. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 13. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 14. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 15. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 16. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 17. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 18. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 19. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 20. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 21. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 22. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 23. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 24. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 25. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 26. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 27. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 28. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 29. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 30. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 31. 31,0 31,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 32. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 33. 33,0 33,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 34. 34,0 34,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 35. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 36. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 37. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 38. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 39. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 40. 40,0 40,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009«. Nobel Foundation. Pridobljeno 12. oktobra 2009.
 41. »The Prize in Economic Sciences 2010«. Nobel Foundation. Pridobljeno 11. oktobra 2010.
 42. »The Prize in Economic Sciences 2011«. Nobel Foundation. Pridobljeno 10. oktobra 2011.
 43. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2012«. Nobel Foundation. Pridobljeno 1. julija 2016.
 44. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013«. Nobel Foundation. Pridobljeno 1. julija 2016.
 45. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2014«. Nobel Foundation. Pridobljeno 13. oktobra 2014.
 46. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015«. Nobel Foundation. Pridobljeno 12. oktobra 2015.
 47. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016«. Nobel Foundation. Pridobljeno 10. oktobra 2016.
 48. 48,0 48,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021«. Nobel Foundation. Pridobljeno 11. oktobra 2021.
 49. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022«. Nobelprize.org. Nobelov sklad. Pridobljeno 10. oktobra 2022.
 50. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023«. Nobelprize.org. Nobelov sklad. Pridobljeno 9. oktobra 2023.