Butanal

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Butanal
Druga imena Butal, butaldehid
Identifikatorji
Številka CAS 123-72-8
EINECS število 204-646-6
Lastnosti
Molekulska formula C4H8O ALI CH3CH2CH2CHO
Molekulska masa C4H8O
Videz brezbarvna tekočina z zbadajočim vonjem
Tališče

-99 0C

Vrelišče

74.8 0C

Topnost (voda) 7g/100ml
Topnost /
Parni tlak 90mm @20 0C
Nevarnosti
R-stavki R11 Zelo vnetljivo,jedko

R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo,

R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

S-stavki S2 Hraniti izven dosega otrok,

S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem prostoru.

R/S-stavki 1
Plamenišče /
Temperatura
samovžiga
198 0C
Meje eksplozivnosti
spodnja 2 vol.%

zgornja 11.8 vol %

Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Butanal (C4H8O) je organska spojina oz. analogni aldehid butana kot tudi izomer butanona. Je brezbarvna vnetljiva tekočina z zelo neprijetnim ostrim vonjem. Najbolj se meša z organskimi topili.

Pridobiva se s katalitsko dehidrogenacij n-butanola, katalitsko hidrogenacijo crotonaldehida ali preko hidroformacije propilena.

Ob izpostavljenosti zraku, se oksidira v obliki maslene kisline.

Ima poseben masten vonj. Je zdravju škodljivo pri zaužitju, vdihavanju ali absorbciji skozi kožo.Povzroča opekline. Ob visoki izpostavljenosti lahko povzroči kopičenje tekočine v pljučih (pljučni edem). Zato je vdihavanje lahko usodno.

Nevarne lastnosti[uredi | uredi kodo]

Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

V primeru vdihovanja draži dihalno pot; povzroča kašljanje, boleče grlo, lovljenje sape, pri čemer se lahko simptomijo pojavijo naknadno.

Nad 37 stopinjami Celzija je mešanica z zrakom ekspolzivna. Kot produkt termičnega razpada ali gorenja se sproščata ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

Toksičnost[uredi | uredi kodo]

  • ribe: LC50 = 23 mg/l (Golden fisch), LC50 = 4,98 mg/l (Golden orfe)
  • nevretenčarji: EC50 = 8,2 mg/l (Daphnia magna)
  • alge: IC50(72 ur) = 5,2 mg/l (Selenastrum capricornatum)

Snov je strupena za vodne organizme v koncentracijah LC50/EC50/IC50 med 1 in 10 mg/l za občutljivejše vrste.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]