Butanon

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Butanon
Butanone-structure-skeletal.png
Butanone-3D-vdW.png
IUPAC-ime Butan-2-one
Sistematično ime Metiletil keton
Druga imena 2-Butanon; Metilpropanone; Etilmetilketon; Metilaceton
Identifikatorji
Kratice MEK
Številka CAS 78-93-3
PubChem 6569
EINECS število NE
EINECS število 201-159-0
RTECS število EL6475000
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula C4H8O
Molekulska masa 72,11 g/mol−1
Videz Brezbarvni plin,tekočina
Gostota 0.8050 g/cm3
Tališče

-86.5 °C

Vrelišče

75-85 °C 1

Topnost (voda) 27.5 g/100 mL
Parni tlak 8.9 kPa
Atmosferna OH konstanta 600 mg/m3
Viskoznost 0.43 cP (20 °C)
Struktura
Oblika molekule Tetraedičen
Termokemija
Specifična toplota, C 2.297kJ / (kg °C)
Nevarnosti
Xi – DRAŽILNO
F – LAHKO VNETLJIVO
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
 
R-stavki (zastarelo) R11 R36 R66 R67
S-stavki (zastarelo) (S2) S9 S16
Plamenišče -4 °C do -9 °C
Temperatura
samovžiga
505 °C
Meje eksplozivnosti
1.8% - 10.1%
LD50 2600-5400 mg/kg (zaužitje, podgane)
6400-8000 mg/l (dermalno, zajci)
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Butanon (tudi metiletil keton ali MEK) je organska spojina s formulo CH3C (O) CH2CH3. Ta brezbarvna tekočina (keton) je ostrega in sladkega vonja. Je industrijsko proizveden v velikem obsegu, in se pojavlja tudi v naravi.

Lastnosti[uredi | uredi kodo]

Uporablja se kot snov za ekstrakcijo, organska sintezo, topilo za naravne in sintetične smole, surovina za tiskarske barve in dodatke za tiskarske barve, surovina za fotokemikalije, surovina za sredstva za zaščito proti zajedavcem. V industriji letno po svetu proizvedejo 700.000.000 kg butanona. V ozračje pa betanon izpuščamo tudi z izpuhov avtomobilov, tovoranjkov itd.

Butanon proizvaja tudi narava sama. V majhnih količinah ga lahko najdemo v drevesih in v nekaterem sadju, ter zelenjavi. Nahaja pa se tudi v izpušnih plinih avtomobilov in tovornjakov.

Snov doseže vrelišče pri 75-85 °C, tališče pri -86.5 °C in plamenišče -4 °C do -9 °C.

Nevarne lastnosti[uredi | uredi kodo]

Butanon rahlo draži dihala in oči. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo zaspanost ali omotico. Butanon lahko povzroči dolgotrajne posledice pri zaužitju.

Simptomi izpostavljenosti pri vdihavanju so:

 • pekoč občutek v nosni votlini in težave pri dihanju, ter glavobol.
 • stiku s kožo: suha razpokana koža.
 • stiku z očmi: draženje, pordečitev.
 • zaužitju: slabost.

Kemikalija butanon ni razvrščena kot okolju nevarna po EC kriterijih. Butanon je rahlo vnetljiv.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna toksičnost
 • pri vdihavanju: LC50 > 20 mg/l
 • pri stiku s kožo: LD50 > 2000 mg/kg
 • pri zaužitju: LD50 > 2600 - 5400 mg/kg
 • pri dermalno (zajci): LD50 > 6400-8000 mg/l

Rahlo draži kožo, ter oči.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Butanon se raztaplja v vodi, iz katere izpareva. Večje količine lahko penetrirajo v zemljo in onesnažijo pitno vodo. Je hitro razgradljiv in hitro oksidira s fotokemično reakcijo v zraku. Butanon se ne bioakumulira.

Strupenost
 • ribe: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l
 • nevretenčarji: LC/EC/IC50 > 100 mg/l
 • alge: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l
 • bakterije: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

Glej tudi[uredi | uredi kodo]