Uporabnik:Fnekrep

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

NEKREP, Franc Viktor dr. veterinarske medicine, mag., dr. znan., redni univ. profesor, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

NASLOV:

do upokojitve sluzbeni naslov:

Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Groblje 3, SI - 1230 Domžale, Slovenija
E-pošta: franc.nekrep (afna) bf.uni-lj.si

Domači:

Ljubljanska 76A, SI - 1230 Domžale, Slovenija
GSM: +386 40 583 284
E-pošta: franc.nekrep (afna) gmail.com

BIOGRAFSKI PODATKI:

rojen: 21. maja 1943
rojstni kraj: Maribor, Slovenija
Slovenec; poročen; imam tri otroke.

IZOBRAZBA:

Jezikovno znanje: slovenščina (materni j.); aktivno: angleščina, nemščina, hrvatski j.; pasivno: latinščina, francoščina, španščina.

ZAPOSLITVE / IMENOVANJA: Pretekle:

 • mladi raziskovalec na Veterinarskem zavodu v Ptuju (1968);
 • strokovni sodelavec na odd. za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (1973);
 • znanstveni sodelavec za mikrobiologijo v zootehniki (1979);
 • izredni profesor za mikrobiologijo in varstvo okolja (1983);
 • izredni profesor za mikrobiologijo, biotehnologijo in naravovarstvo (1988);
 • redni profesor za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo (1994 in 1999)
 • zaslužni profesor Univerze v Ljubljani 2009.

od 01. 09. 2008 upokojen.

POMEBNEJŠE ADMINISTRATIVNE ZADOLŽITVE:

Pretekle:

 • namestnik predstojnika oddelka za zootehniko BF (1991-1993);
 • vodja študija na medoddelčnem studijskem programu mikrobiologije (1993-1997);
 • predstojnik Katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (do 2007)

POUČEVAL SEM PREDMETE:

 • dodiplomski študij (predmeti):
  • Varstvo okolja v živinoreji (za študente zootehnike);
  • Biotehnologija (za študente zootehnike);
  • Morfologija mikroorganizmov (za študente mikrobiologije);
  • Mikrobna biotehnologija (za študente mikrobiologije);
  • Naravovarstvena biotehnologija (za študente mikrobiologije);
 • podiplomski študij (teme):
  • Depolucijska biotehnologija in biodegradacija;
  • Tveganje in zakonodaja v biotehnologiji;
  • Primerjalna citologija arhej in bakterij.
 • gostujoči učitelj s predavanji na podiplomskih programih kmetijskih, živilskih in veterinarskih ved.

POMEMBNEJŠA IZVEDENA DELA V STROKI:

 • ustanovitev prve katedre na Biotehniški fakulteti (in najbrž na Univerzi v Ljubljani), ki tudi z imenom opozori na delovanje v biotehnologiji - Katedra za mikrobno ekologijo in biotehnologijo v živinoreji (leta 1982);
 • idejna zasnova Centra za biotehnologijo Biotehniške fakultete (1984) in sodelovanje pri njegovi ustanovitvi (leta 1985);
 • pobuda za uvedbo dodiplomskega študijskega programa mikrobiologije (leta 1989);
 • priprava dodiplomskega studijskega programa mikrobiologije v skupini štirih maticarjev (prof. dr. M. Grabnar, prof. dr. Miha Janc, prof. dr. F. Megusar in prof. dr. F. V. Nekrep) (1990 - 1993); na študij se prvi študenti vpišejo v študijskem letu 1993/94.

POMEMBNEJŠE STROKOVNE ZADOLŽITVE:

 • član Komisije za knjižnično in informacijsko dejavnost MSZS (2003 - 2007 )
 • član projektne skupine za vrednotenje raziskovalnega dela pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (1997- 2000);
 • član strokovnega telesa MSZS za spremljanje raziskovalne uspesnosti raziskovalcev v Sloveniji ( 2003 - 2007 )
 • član skupščine Sklada dr. Franca Munde Univerze v Ljubljani (do 2005);
 • ECTS koordinator za EU / SOCRATES-ERASMUS iniciativo na Biotehniški fakulteti (do 2006)

ČLANSTVO V ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DRUSTVIH:

PRIZNANJA:

 • fakultetna medalja za prispevek k novim fakultetnim dejavnostim (1987),
 • prejemnik »Jesenkovega priznanja« za prispevek k razvoju učnih programov v biotehniških vedah (1997),
 • prejemnik Plenčičevega odličja Slovenskega mikrobiološkega društva (2010)

Pripravljam štiri bloge: LiLoLe[1]; MIKROB(io)LOG[2]; Na faksu[3] in MISLO blog[4].

ZUNANJE POVEZAVE: