Solenoidalno polje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Solenoidealno polje ali tudi cevasto polje je vektorsko polje z divergenco nič. Takšno polje nima izvirov.

Če je gostota vrtincev solenoidealnega polja je:

,

Gostota vrtincev ne more biti poljubno vektorsko polje, ker mora zadoščati pogoju .

Če vzamemo

, , je

in zaradi (

, in zato

Vekotorsko polje formalno zadosti Poissonovi diferencialni enačbi, podobno kot potencial nevrtinčastega polja, zato ga imenujemo vektorski potencial vektorskega polja. Zveza med poljem, vektorskim potencialom in gostoto vrtincev je:

in

kjer integriranje poteka po celotnem prostoru.

Vir: Bronštejn, Matematični priročnik, Tehnična založba slovenije, stran 525.