Seznam nemških izposojenk v slovenščini

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

V stoletjih, med katerimi je slovenščina imela tesen stik z uradnim jezikom takratne habsburške države, nemščino, je prevzela iz tega jezika veliko izposojenk. Nekaj starih nemških izposojenk, ki jih še uporablja npr. Primož Trubar, dandanes ne štejemo več knjižnemu jeziku, npr. gnada za milost.

Precejšnje število nemških besed kasneje ni bilo prevzetih v knjižni jezik, temveč so značilne za pogovorni jezik oz. žargon. Veliko teh pogovornih besed se uporablja že več stoletij, saj o njih poroča že Janez Vajkard Valvazor v "Slavi vojvodine Kranjske" (npr. lojtra, ajmer, britof).

Seznam izposojenk nemškega izvora v slovenščini[uredi | uredi kodo]

      pogovorni izraz

Izposojenka Nemška beseda Knjižna oblika
afna der Affe opica
birma die Firmung
britof der Friedhof pokopališče
cajt (čas) die Zeit
cilj das Ziel
fuzbal der Fußball nogomet
ja ja da
kreg der Krieg ("vojna") prepir
nor der Narr ("norec")
ohrovt das Kohlkraut
puter die Butter maslo
risati reißen (današnji pomen: "trgati")
skedenj die Scheune (stvnem. scugin)
škoda der Schade(n)
šporget der Sparherd (danes: der Herd) štedilnik
štala der Stall hlev
zic der Sitz sedež
ziher sicher gotov, prepričan, nedvomno
žaga, žagati die Säge, sägen
žajbelj der Salbei
župa die Suppe juha