Program Erasmus+

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Program Erasmus+ je nov, razširjen program evropskih študijskih izmenjav za obdobje 2014−2023. S podpiranjem sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter moderniziranju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Evropska unija je v sedemletni program vložila 14,7 milijarde evrov proračunskih sredstev in tako več kot štirim milijonom Evropejcev omogočila študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnih del v tujini. Poleg 28 držav članic Evropske unije lahko v programu v celoti sodelujejo še tri članice Efte (Islandija, Liechtenstein, Norveška) in dve državi kandidatki za vstop v EU (Turčija in Makedonija), nekateri ukrepi programa pa so na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav. Za izvajanje programa Erasmus+ v Sloveniji skrbita dve nacionalni agenciji. Področje izobraževanja, usposabljanja in športa pokriva CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, področje mladine pa pokriva MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih.

Ključni ukrepi[uredi | uredi kodo]

Učna mobilnost posameznikov[uredi | uredi kodo]

Cilj projektov mobilnosti je udeležencem z izkušnjo v tujini omogočiti pridobitev spretnosti in znanj, ki lahko dolgoročno pozitivno vplivajo na njihov osebni in strokovni razvoj. Program spodbuja tako mobilnost mladih kot tudi vseh strokovnih delavcev za namen poučevanja, izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega naj bi projektne aktivnosti prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike znotraj institucij oz. organizacij, ki so vključene v projekte, ter inovacije in reforme sistemov izobraževanja.

Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks[uredi | uredi kodo]

Projekti sodelovanja so namenjeni izboljšanju kakovosti poučevanja, učenja, usposabljanja in mladinskega dela, moderniziranju institucij ter spodbujanju inovacij v družbi. V njih sodelujejo organizacije, podjetja in javni organi, ki so dejavni na področja izobraževanja, usposabljanja in mladine. Program s pomočjo transnacionalnih partnerstev med ustanovami in organizacijami z omenjenih področij spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih, da bi tako premostili pomanjkanje usposobljenih kadrov v Evropi. Projektne aktivnosti spodbujajo posodobitev in krepitev sistemov izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive, kot so zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast ter aktivno sodelovanje v družbi. Njihov namen je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Podpora za reformo politik[uredi | uredi kodo]

Tretji ključni ukrep predstavljajo akcije, ki jih Evropska komisija izvaja centralizirano ali v državah članicah in sodelovanju s tretjimi državami. Edina akcija, ki se vodi decentralizirano, je akcija Strukturni dialog, ki mladim daje možnost, da na srečanjih z odločevalci na področju mladinske politike izrazijo svoje mnenje glede oblikovanja mladinskih politik v Evropi in njihovega prenosa v prakso. Namen reforme politik je krepitev orodij in učinkov odprtih metod koordinacije ter izvajanje strategije Evropa 2020, s poudarkom na krepitvi podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks. Ta ključni ukrep zajema tudi izvajanje orodij za transparentnost in preglednost v EU (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS), izvedbo mednarodnih raziskav in podporo posebnim procesom, kot sta bolonjski in kopenhagenski.

Novost programa: šport[uredi | uredi kodo]

Program financira tudi aktivnosti na področju športa, ki so osredotočene predvsem na »fair play« in množičnost športa ter se ukvarjajo s ključnimi izzivi tega področja, kot so odpravljanje nedovoljenih poživil, prirejenih izidov tekem, nasilja, nestrpnosti in diskriminacije. Poleg tega širijo ozaveščenost o pomembnosti zdravstvenih učinkov športnih aktivnosti in promovirajo dobro upravljanje v športu, vzporedne kariere športnikov ter prostovoljstvo v športu ob družbeni vključenosti in enakih možnostih.

Program Jean Monnet[uredi | uredi kodo]

V nov program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno nespremenjeno področje. Delovanje tega programa nudi financiranje in podporo visokošolskim institucijam in ostalim združenjem po vsem svetu, ki se ukvarjajo z evropskimi integracijami, ter promovirajo odličnost pri poučevanju in raziskovanju tega področja. Poleg tega spodbujajo tudi dialog med akademskim svetom in odločevalci na politični ravni.

Viri[uredi | uredi kodo]