Predloga:Več slik

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Ta predloga ustvari škatlo z dvemi do petimi slikami, postavljenimi navpično (vertikalno) ali vodoravno (horizontalno) z napisi za celotno škatlo in/ali za vsako sliko posebej.

Uporaba[uredi kodo]

 • align - navadno "right"
 • direction - navadno "horizontal"
 • background color - barva ozadja med mejno črto škatle in slikami.
 • header_align - navadno "center" (ali left, right)
 • header_background
 • footer_align - navadno "left"
 • footer_background
 • image[n] - ime prve slikovne datoteke image1; analogno temu je image2 itd.
 • width[n] - velikost prve slike width1; analogno temu je width2 itd.
 • alt[n] - alternativni napis prve slike nad glavnim napisom alt1; analogno temu je alt2 itd.
 • caption[n] - glavni napis prve slike caption1; analogno temu je caption2 itd.
 • link[n] - je povezava slike na določen cilj link1; analogno temu je link2 itd. Če parameter ni določen, potem se slika na povezuje na svoje naslovno oz. opisno mesto kot po navadi. Če je vrednost parametra naslov nekega članka, se bo slika povezovala na omenjeni članek. Če je vrednost parametra prazna, se slika ne povezuje nikamor, kar je uporabno popolnoma za namen okrasnih slik.
  Pozor: Če ima slika oznako proste licence, kot sta GFDL ali Creative Commons (CC), se parameter ne sme uporabiti, saj pogoji licence zahtevajo vsaj povezavo do dovoljenja obravnavane slike. Slika se mora torej povezovati na svojo naslovno stran. Za slike v javni domeni in (teoretično) slike z dovoljenjem poštene uporabe omejitev ne velja.
 • width - parameter za enotno velikost vseh vključenih slik. V primeru, da morajo biti slike različnih in določenih velikosti, se uporabi parametre width1, width2 itd., parameter width pa se opusti.
 • background color - barva ozadja med mejno črto škatle in slikami.
 • header, footer, background color and captions so opcijski parametri.


{{Več slik
 | align   = left/right/center
 | direction = horizontal/vertical
 | background color
 | header  = 
 | header_align = left/right/center
 | header_background = 

 | width   = 

 | image1  = 
 | width1  = 
 | alt1   = 
 | caption1 = 

 | image2  = 
 | width2  = 
 | alt2   = 
 | caption2 = 

 | image3  = 
 | width3  = 
 | alt3   = 
 | caption3 = 

 | footer  = 
 | footer_align = left/right/center
 | footer_background = 
}}

Primeri[uredi kodo]

Yellow cartouche
Red cartouche
Players are cautioned with a yellow card and sent off with a red card.
{{več slik
 | width = 60
 | image1 = Yellow card.svg
 | alt1 = Yellow cartouche
 | image2 = Red card.svg
 | alt2 = Red cartouche
 | footer = Players are cautioned with a yellow card and sent off with a red card.
}}
PNG transparency demonstration
Colored dice with white background
A PNG image with an 8-bit transparency layer...
Colored dice with checkered background
...here overlaying a checkered background.
{{več slik
 | align = left
 | direction = vertical
 | width = 200
 | header = [[Portable Network Graphics|PNG]] transparency demonstration
 | image1 = PNG transparency demonstration 1.png
 | alt1 = Colored dice with white background
 | caption1 = A PNG image with an 8-bit transparency layer...
 | image2 = PNG transparency demonstration 2.png
 | alt2 = Colored dice with checkered background
 | caption2 = ...here overlaying a checkered background.
}}
2
3
4
When a user has many of one type of barnstar, they can represent them with ribbons and these numerals to indicate the count.
{{več slik
 | width = 60
 | image1=Ribbon numeral 2.png | alt1=2
 | image2=Ribbon numeral 3.png | alt2=3
 | image3=Ribbon numeral 4.png | alt3=4
 | footer = When a user has many of one type of [[WP:BARN|barnstar]], they can represent them with [[WP:RIBBON|ribbons]] and these numerals to indicate the count.
}}

Z background color[uredi kodo]

Green herb with a few tiny yellow-white flowers
Three small white and yellow flowers before green-leaf background
Leaves of a plant, in groups of three each with three lobes
Adoxa (Adoxa moschatellina)
{{več slik
 | background color = #BBDD99
 | width = 160
 | image1 = Adoxa_moschatellina_210406.jpg
 | alt1 = Green herb with a few tiny yellow-white flowers
 | image2 = Adoxa_moschatellina_210406a.jpg
 | alt2 = Three small white and yellow flowers before green-leaf background
 | image3 = adoxa_moschatellina_blatt.jpeg
 | alt3 = Leaves of a plant, in groups of three each with three lobes
 | footer_background = #BBDD99
 | footer_align = center
 | footer = [[Adoxa]] (''Adoxa moschatellina'')
}}

Z povezavami (link[n])[uredi kodo]

A mule
A mule
(骡子 luózi)
A donkey
A donkey
(驴子 lǘzi)
A trout
A fish
( )
The image of the mule links to Mule; the image of the donkey does not link anywhere; the image of the trout links to a standard image description page.
{{več slik
 | align = left

 | image1 = Frecklesmule.jpg
 | width1 = 143
 | alt1 = A mule
 | link1 = Mule
 | caption1 = A mule<br />(骡子 ''luózi'')

 | image2 = Donkey 1 arp 750px.jpg
 | width2 = 150
 | alt2 = A donkey
 | link2 = 
 | caption2 = A donkey<br />(驴子 ''lǘzi'')

 | image3 = Rainbow_trout.png
 | width3 = 91
 | alt3 = A trout
 | caption3 = A fish<br />({{lang|zh|2=鱼}} '''')

 | footer = The image of the mule links to [[Mule]]; the image of the donkey does not link anywhere; the image of the trout links to a [[Image description page|standard image description page]].
}}

Uporaba direction[uredi kodo]

By default, the images the template presents are displayed horizontally, as a row (see left; equivalent to setting |direction=horizontal). To display them vertically, i.e. as a column, set |direction=vertical (see right).

(horizontal)
(vertical)

On mobile devices some images may always be displayed vertically if the total width is larger than around 320.

Ujemanje višine slik[uredi kodo]

 • Decide on a total width for all the images, say 320px
 • Set the total width using |total_width=
A donkey
Rectangular image of a donkey, originally 536 pixels high.
A trout
Square image of a trout, originally 300 pixels high.
Both images have been rendered with the same height, and a total width of 320px
{{več slik
 | align = right
 | total_width = 320

 | image1 = Donkey 1 arp 750px.jpg
 | alt1 = A donkey
 | caption1 = Rectangular image of a donkey, originally 536 pixels high.

 | image2 = Rainbow_trout.png
 | alt2 = A trout
 | caption2 = Square image of a trout, originally 300 pixels high.

 | footer = Both images have been rendered with the same height, and a total width of 320px
}}

The aspect ratio of each image is automatically retrieved from the File metadata. You can override the native width and height values by

 • Examining the individual image pages to obtain the full resolution. For example:
 • Specify the full width and height for each image, of the form:
  • |width1= |height1= |width2= |height2=

Več vrstic[uredi kodo]

To create an array of images, with multiple rows, use |perrow=. The value passed to |perrow= may be a single number, or a list of numbers delimited by /. This feature may also be combined with |total_width= for multiple rows of images with the same total width.

Surveying Equipment. Clockwise from upper left: Optical Theodolite, Robotic total station, Optical level, RTK GPS Base station.
{{več slik|perrow = 2|total_width=300
| image1 = Kern_Theodolit_DKM2-A.jpg
| image2 = Total-Robotic-Station.jpg
| image3 = DumpyLevel.jpg
| image4 = GPS_Survey_Equipment_at_Weir_Dyke_Bridge_-_geograph.org.uk_-_336908.jpg
| footer = Surveying Equipment. Clockwise from upper left: Optical Theodolite, Robotic total station, Optical level, [[Real-time kinematic | RTK]] GPS Base station.
}}

Odstranitev okvirja slik[uredi kodo]

The border around the images can be removed using |image_style=border:none.

A donkey
Image of a donkey
A trout
Image of a trout
{{več slik
 | align = right
 | total_width = 320
 | image_style = border:none;

 | image1 = Donkey 1 arp 750px.jpg
 | alt1 = A donkey
 | caption1 = Image of a donkey

 | image2 = Rainbow_trout.png
 | alt2 = A trout
 | caption2 = Image of a trout
}}

Povečanje razmika med slikami[uredi kodo]

The gap between the images can be increased using |image_gap=N, where N is the number of pixels (must be non-negative).

A donkey
Image of a donkey
A trout
Image of a trout
{{več slik
 | align = right
 | total_width = 320
 | image_gap = 20

 | image1 = Donkey 1 arp 750px.jpg
 | alt1 = A donkey
 | caption1 = Image of a donkey

 | image2 = Rainbow_trout.png
 | alt2 = A trout
 | caption2 = Image of a trout
}}

TemplateData[uredi kodo]

To je dokumentacija TemplateData za predlogo, ki jo uporabljajo Vizualni urejevalnik in druga orodja; glejte mesečno poročilo o uporabi parametrov za to predlogo.

TemplateData za Več slik

This template creates a box with two to ten images arranged vertically or horizontally with captions for the entire box and/or for each images.
Alignmentalign
Sets text-wrapping around image box, where "none" places the box on the left edge with no text-wrapping, "center" places the box at center with no text-wrapping and "left" and "right" refer to position of box on screen with text-wrapping.
Privzeto
right
Zgled
left/right/center/none
Directiondirection
Direction in which to tile the images.
Privzeto
horizontal
Zgled
horizontal/vertical
Frame widthtotal_width
Use to scale the images to the same height and this total width. Do not use both total_width and width. Integer width in pixels; no "px" suffix
Zgled
400
Row layoutperrow
Create an array of images, with multiple rows. The value passed to may be a single number or a list of numbers with each row delimited by /. Can be combined with total_width for automatic sizing of images.
Zgled
1 / 2 / 1
Image widthwidth
Width overrides Width 1, Width 2, Width 3, etc. If you want the images to be different sizes, do not provide the width parameter. Integer width in pixels; no "px" suffix
Zgled
200
Background colorbackground color
Defines the background color between the border of the box and the images. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible.
Zgled
#EEFFGG or red
Caption alignmentcaption_align
Privzeto
left
Zgled
left/right/center
Image 1image1
Image 1 is name of first image. Similarly for Image 2, etc. File name only; no "File:" or "Image:" prefix.
Zgled
example.jpg
Width 1width1
width 1 is width of first image. Similarly for Width 2, etc.
Alt text 1alt1
The alt text of first image (see WP:ALT). Similarly for Alt text 2, etc.
Caption 1caption1
Caption 1 is caption of first image. Similarly for Caption 2, etc.
Link 1link1
Where the first page links to. Similarly for Link 2, etc. If not specified, image links to the image description page as usual. If specified to the empty value, the image does not link anywhere; this should be used for purely decorative images as per WP:ALT. Important: If the image is under a free license like the GFDL or a CC license, you must not use this parameter as the terms of those licenses require the license, or a link to it, to be reproduced with the image. The image must, therefore, link to its image page. Public domain and (theoretically) fair use images are not subject to this restriction.
Thumbtime 1thumbtime1
If image1 is an Ogg Theora file, sets the time within the video that is used for the initial display. Either a number of seconds or hours:minutes:seconds. Similarly for Thumb time 2, etc.
Image 2image2
Zgled
example.jpg
Width 2width2
Alt text 2alt2
Caption 2caption2
Link 2link2
Thumbtime 2thumbtime2
Image 3image3
Zgled
example.jpg
Width 3width3
Alt text 3alt3
Caption 3caption3
Link 3link3
Thumbtime 3thumbtime3
Image gapimg_gap
Override the distance between adjacent images. Integer width in pixels; no "px" suffix
Zgled
20
Image styleimage_style
Override the default styling of the image frame.
Headerheader
A header text to place above the entire frame.
Header backgroundheader_background
Defines the background color of the header field. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible
Zgled
#EEFFGG or red
Header alignmentheader_align
Privzeto
center
Zgled
left/right/center
Footerfooter
Footer backgroundfooter_background
Defines the background color of the footer field. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible
Zgled
#EEFFGG or red
Footer alignmentfooter_align
Privzeto
left
Zgled
left/right/center

This template creates a box with two to ten images arranged vertically or horizontally with captions for the entire box and/or for each images.

Parametri predloge

Za to predlogo je priporočljiva postavitev parametrov v bloku.

ParameterOpisVrstaStanje
Alignmentalign

Sets text-wrapping around image box, where "none" places the box on the left edge with no text-wrapping, "center" places the box at center with no text-wrapping and "left" and "right" refer to position of box on screen with text-wrapping.

Privzeto
right
Zgled
left/right/center/none
Nizpredlagano
Directiondirection

Direction in which to tile the images.

Privzeto
horizontal
Zgled
horizontal/vertical
Nizpredlagano
Frame widthtotal_width

Use to scale the images to the same height and this total width. Do not use both total_width and width. Integer width in pixels; no "px" suffix

Zgled
400
Številkapredlagano
Row layoutperrow

Create an array of images, with multiple rows. The value passed to may be a single number or a list of numbers with each row delimited by /. Can be combined with total_width for automatic sizing of images.

Zgled
1 / 2 / 1
Nizneobvezno
Image widthwidth

Width overrides Width 1, Width 2, Width 3, etc. If you want the images to be different sizes, do not provide the width parameter. Integer width in pixels; no "px" suffix

Zgled
200
Številkaneobvezno
Background colorbackground color

Defines the background color between the border of the box and the images. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible.

Zgled
#EEFFGG or red
Nizneobvezno
Caption alignmentcaption_align

brez opisa

Privzeto
left
Zgled
left/right/center
Nizneobvezno
Image 1image1

Image 1 is name of first image. Similarly for Image 2, etc. File name only; no "File:" or "Image:" prefix.

Zgled
example.jpg
Datotekazahtevano
Width 1width1

width 1 is width of first image. Similarly for Width 2, etc.

Številkaneobvezno
Alt text 1alt1

The alt text of first image (see WP:ALT). Similarly for Alt text 2, etc.

Vrsticapredlagano
Caption 1caption1

Caption 1 is caption of first image. Similarly for Caption 2, etc.

Vsebinapredlagano
Link 1link1

Where the first page links to. Similarly for Link 2, etc. If not specified, image links to the image description page as usual. If specified to the empty value, the image does not link anywhere; this should be used for purely decorative images as per WP:ALT. Important: If the image is under a free license like the GFDL or a CC license, you must not use this parameter as the terms of those licenses require the license, or a link to it, to be reproduced with the image. The image must, therefore, link to its image page. Public domain and (theoretically) fair use images are not subject to this restriction.

Ime stranineobvezno
Thumbtime 1thumbtime1

If image1 is an Ogg Theora file, sets the time within the video that is used for the initial display. Either a number of seconds or hours:minutes:seconds. Similarly for Thumb time 2, etc.

Nizneobvezno
Image 2image2

brez opisa

Zgled
example.jpg
Datotekapredlagano
Width 2width2

brez opisa

Številkaneobvezno
Alt text 2alt2

brez opisa

Vrsticaneobvezno
Caption 2caption2

brez opisa

Vsebinapredlagano
Link 2link2

brez opisa

Ime stranineobvezno
Thumbtime 2thumbtime2

brez opisa

Nizneobvezno
Image 3image3

brez opisa

Zgled
example.jpg
Datotekaneobvezno
Width 3width3

brez opisa

Številkaneobvezno
Alt text 3alt3

brez opisa

Vrsticaneobvezno
Caption 3caption3

brez opisa

Vsebinaneobvezno
Link 3link3

brez opisa

Ime stranineobvezno
Thumbtime 3thumbtime3

brez opisa

Nizneobvezno
Image gapimg_gap

Override the distance between adjacent images. Integer width in pixels; no "px" suffix

Zgled
20
Številkaneobvezno
Image styleimage_style

Override the default styling of the image frame.

Nizneobvezno
Headerheader

A header text to place above the entire frame.

Vsebinaneobvezno
Header backgroundheader_background

Defines the background color of the header field. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible

Zgled
#EEFFGG or red
Nizneobvezno
Header alignmentheader_align

brez opisa

Privzeto
center
Zgled
left/right/center
Nizneobvezno
Footerfooter

brez opisa

Vsebinaneobvezno
Footer backgroundfooter_background

Defines the background color of the footer field. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible

Zgled
#EEFFGG or red
Nizneobvezno
Footer alignmentfooter_align

brez opisa

Privzeto
left
Zgled
left/right/center
Nizneobvezno

Sledilne kategorije[uredi kodo]

See also[uredi kodo]