Predloga:Taksonomka/testniprimeri

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Popolna prazna predloga[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
name
Fosilni razpon: Predloga:Fossil rangefossil_range
image_caption
image_caption
image2_caption
image2_caption
Ohranitveno stanje taksona
Razvrstitev virusov
Skupina: virus_group
Naddomena: superdomain
Domena: domain
domain_authority
(nerangirano) unranked_regnum
unranked_regnum_authority
Nadkraljestvo: superregnum
superregnum_authority
Kraljestvo: regnum
regnum_authority
Podkraljestvo: subregnum
subregnum_authority
(nerangirano) unranked_phylum
unranked_phylum_authority
Naddeblo: superdivisio
superdivisio_authority
Naddeblo: superphylum
superphylum_authority
Deblo: divisio
divisio_authority
Deblo: phylum
phylum_authority
Poddeblo: subdivisio
subdivisio_authority
Poddeblo: subphylum
subphylum_authority
Nižje deblo: infraphylum
infraphylum_authority
Malo deblo: microphylum
microphylum_authority
Nanodeblo: nanophylum
nanophylum_authority
(nerangirano) unranked_classis
unranked_classis_authority
Nadrazred: superclassis
superclassis_authority
Razred: classis
classis_authority
Podrazred: subclassis
subclassis_authority
Nižji razred: infraclassis
infraclassis_authority
(nerangirano) unranked_ordo
unranked_ordo_authority
Magnordo: magnordo
magnordo_authority
Nadred: superordo
superordo_authority
Red: ordo
ordo_authority
Podred: subordo
subordo_authority
Nižji red: infraordo
infraordo_authority
Parvordo: parvordo
parvordo_authority
Deblo: zoodivisio
zoodivisio_authority
Sekcija: zoosectio
zoosectio_authority
Podsekcija: zoosubsectio
zoosubsectio_authority
Naddružina: superfamilia
superfamilia_authority
Družina: familia
familia_authority
Poddružina: subfamilia
subfamilia_authority
Nadtribus: supertribus
supertribus_authority
Tribus: tribus
tribus_authority
Podtribus: subtribus
subtribus_authority
Združba: alliance
alliance_authority
Rod: genus
genus_authority
Podrod: subgenus
subgenus_authority
Sekcija: sectio
sectio_authority
Serija: series
series_authority
Podserija: subseries
subseries_authority
Oblikovna skupina
ali agregat:
species_group
species_group_authority
Podskupina vrste: species_subgroup
species_subgroup_authority
Kompleks vrste: species_complex
species_complex_authority
Vrsta: species
species_authority
Podvrsta: subspecies
subspecies_authority
Varieteta: variety
variety_authority
Raznolikost
raznolikost
Znanstveno ime
dvočlensko
binomial_authority
Tričlensko ime
tričlensko
trinomial_authority
Tipska vrsta
type_species
type_species_authority
Tipski sev
type strain
range_map_caption
range_map_caption
binomial2
binomial2_authority
range_map2_caption
range_map2_caption
binomial3
binomial3_authority
range_map3_caption
range_map3_caption
binomial4
binomial4_authority
range_map4_caption
range_map4_caption
rangi podrazdelitve

podrazdelitev

Sinonimi[3]

sinonimi

name
Časovni razpon: Predloga:Fossil rangefossil_range
image_alt
image_caption
image2_alt
image2_caption
Virusna klasifikacija (status klasifikacije)
Group: virus_group
Nerangirano: unranked_superdomain
unranked_superdomain_authority
Naddomena: superdomain
Domena: domain
domain_authority
Nadkraljestvo: superregnum
superregnum_authority
Nerangirano: unranked_regnum
unranked_regnum_authority
Kraljestvo: regnum
regnum_authority
Podkraljestvo: subregnum
subregnum_authority
Superdivision: superdivisio
superdivisio_authority
Naddeblo: superphylum
superphylum_authority
Nerangirano: unranked_divisio
unranked_divisio_authority
Deblo: divisio
divisio_authority
Nerangirano: unranked_phylum
unranked_phylum_authority
Deblo: phylum
phylum_authority
Poddeblo: subdivisio
subdivisio_authority
Poddeblo: subphylum
subphylum_authority
Infradeblo: infraphylum
infraphylum_authority
Malo deblo: microphylum
microphylum_authority
Nanodeblo: nanophylum
nanophylum_authority
Nadrazred: superclassis
superclassis_authority
Nerangirano: unranked_classis
unranked_classis_authority
Razred: classis
classis_authority
Nerangirano: unranked_subclassis
unranked_subclassis_authority
Podrazred: subclassis
subclassis_authority
Nerangirano: unranked_infraclassis
unranked_infraclassis_authority
Infrarazred: infraclassis
infraclassis_authority
Magnorder: magnordo
magnordo_authority
Nadred: superordo
superordo_authority
Nerangirano: unranked_ordo
unranked_ordo_authority
Red: ordo
ordo_authority
Podred: subordo
subordo_authority
Infrared: infraordo
infraordo_authority
Parvorder: parvordo
parvordo_authority
Deblo: zoodivisio
zoodivisio_authority
Sekcija: zoosectio
zoosectio_authority
Podsekcija: zoosubsectio
zoosubsectio_authority
Nerangirano: unranked_superfamilia
unranked_superfamilia_authority
Naddružina: superfamilia
superfamilia_authority
Družina: familia
familia_authority
Poddružina: subfamilia
subfamilia_authority
Nadtribus: supertribus
supertribus_authority
Nerangirano: unranked_tribus
unranked_tribus_authority
Pleme: tribus
tribus_authority
Podtribus: subtribus
subtribus_authority
Združba: alliance
alliance_authority
Nerangirano: unranked_genus
genus_authority
Rod: genus
genus_authority
Podrod: subgenus
subgenus_authority
Sekcija: sectio
sectio_authority
Podsekcija: subsectio
subsectio_authority
Serija: series
series_authority
Podserija: subseries
subseries_authority
Oblikovna skupina: species_group
species_group_authority
Oblikovna podskupina: species_subgroup
species_subgroup_authority
Kompleks vrste: species_complex
species_complex_authority
Vrsta: species
species_authority
Podvrsta: subspecies
subspecies_authority
Varieteta: variety
variety_authority
Form: forma
forma_authority
Dvočlensko ime
dvočlensko
binomial_authority
Tričlensko ime
tričlensko
trinomial_authority
Tipska vrsta
type_species
type_species_authority
Tipski sev
type strain
rangi podrazdelitve

podrazdelitev

Raznolikost[2]
raznolikost
range_map_alt
range_map_caption
binomial2
binomial2_authority
range_map2_alt
range_map2_caption
binomial3
binomial3_authority
range_map3_alt
range_map3_caption
binomial4
binomial4_authority
range_map4_alt
range_map4_caption
Sinonimi[3]

sinonimi

Dvoživka[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
Dvoživke
Fosilni razpon: Predloga:Fossil range
Western Spadefoot Toad, Spea hammondii
Western Spadefoot Toad, Spea hammondii
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Chordata (strunarji)
Poddeblo: Vertebrata
Nadrazred: Tetrapoda
Razred: Amphibia (dvoživke)
Linnaeus, 1758
Podrazredi in redovi

   Red Temnospondyli - izumrl
Podrazred Lepospondyli - izumrl
Podrazred Lissamphibia
   Red Anura
   Red Caudata
   Red Gymnophiona

Dvoživke
Časovni razpon: Predloga:Fossil range
Spea hammondii 1.jpg
Western Spadefoot Toad, Spea hammondii
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Chordata (strunarji)
Poddeblo: Vertebrata
Nadrazred: Tetrapoda
Razred: Amphibia (dvoživke)
Linnaeus, 1758
Podrazredi in redovi

   Red Temnospondyli - izumrl
Podrazred Lepospondyli - izumrl
Podrazred Lissamphibia
   Red Anura
   Red Caudata
   Red Gymnophiona

Aardworf[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
Aardwolf
Fosilni razpon: Pleistocene - Recent
Aardwolf
Aardwolf
Ohranitveno stanje taksona
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Mammalia
Red: Carnivora
Družina: Hyaenidae
Poddružina: Protelinae
Flower, 1869
Rod: Proteles
I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824
Vrsta: P. cristata
Znanstveno ime
Proteles cristata
Sparrman, 1783
Aardwolf range
Aardwolf range
Aardwolf
Časovni razpon: Pleistocene - Recent
Proteles cristatus1.jpg
Aardwolf
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Mammalia
Red: Carnivora
Družina: Hyaenidae
Poddružina: Protelinae
Flower, 1869
Rod: Proteles
I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824
Vrsta: P. cristata
Dvočlensko ime
Proteles cristata
Sparrman, 1783
Leefgebied aardwolf.JPG
Aardwolf range

Apatosaurus[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
Apatosaurus
Fosilni razpon: Late Jurassic, Predloga:Fossil range
Current Apatosaurus excelsus skeletal mount at the American Museum of Natural History
Current Apatosaurus excelsus skeletal mount at the American Museum of Natural History
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Sauropsida
Nadred: Dinosauria
Red: Saurischia
Podred: Sauropodomorpha
Družina: Diplodocidae
Rod: Apatosaurus
Marsh, 1877
Species
 • A. ajax Marsh, 1877 (type)
 • A. excelsus (Marsh, 1879c) Riggs, 1903
 • A. louisae Holland, 1915
 • A. parvus (Peterson & Gilmore, 1902)
Sinonimi
 • Brontosaurus Marsh, 1879c
 • Elosaurus Peterson & Gilmore, 1902
Apatosaurus
Časovni razpon: Late Jurassic, Predloga:Fossil range
Apatosaurus.jpg
Current Apatosaurus excelsus skeletal mount at the American Museum of Natural History
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Sauropsida
Nadred: Dinosauria
Red: Saurischia
Podred: Sauropodomorpha
Družina: Diplodocidae
Rod: Apatosaurus
Marsh, 1877
Species
 • A. ajax Marsh, 1877 (type)
 • A. excelsus (Marsh, 1879c) Riggs, 1903
 • A. louisae Holland, 1915
 • A. parvus (Peterson & Gilmore, 1902)
Sinonimi
 • Brontosaurus Marsh, 1879c
 • Elosaurus Peterson & Gilmore, 1902

Blue whale[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
Blue Whale[5]
Adult Blue Whale from the eastern Pacific Ocean
Adult Blue Whale from the eastern Pacific Ocean
Size comparison against an average human
Size comparison against an average human
Ohranitveno stanje taksona
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Mammalia
Red: Cetacea
Podred: Mysticeti
Družina: Balaenopteridae
Rod: Balaenoptera
Vrsta: B. musculus
Znanstveno ime
Balaenoptera musculus
(Linnaeus, 1758)
Blue Whale range
Blue Whale range
Subspecies
 • B. m. brevicauda Ichihara, 1966
 • ?B. m. indica Blyth, 1859
 • B. m. intermedia Burmeister, 1871
 • B. m. musculus Linnaeus, 1758
Blue Whale[5]
Bluewhale877.jpg
Adult Blue Whale from the eastern Pacific Ocean
Blue whale size.svg
Size comparison against an average human
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Mammalia
Red: Cetacea
Podred: Mysticeti
Družina: Balaenopteridae
Rod: Balaenoptera
Vrsta: B. musculus
Dvočlensko ime
Balaenoptera musculus
(Linnaeus, 1758)
Subspecies
 • B. m. brevicauda Ichihara, 1966
 • ?B. m. indica Blyth, 1859
 • B. m. intermedia Burmeister, 1871
 • B. m. musculus Linnaeus, 1758
Cetacea range map Blue Whale.PNG
Blue Whale range

Great white shark[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
Great white shark
Fosilni razpon: Predloga:Fossilrange Miocene to Recent
Carcharodon carcharias.jpg
Ohranitveno stanje taksona
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Chondrichthyes
Podrazred: Elasmobranchii
Red: Lamniformes
Družina: Lamnidae
Rod: Carcharodon
Smith, 1838
Vrsta: C. carcharias
Znanstveno ime
Carcharodon carcharias
(Linnaeus, 1758)
Range (in Blue)
Range (in Blue)
Great white shark
Časovni razpon: Predloga:Fossilrange Miocene to Recent
Carcharodon carcharias.jpg
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Chondrichthyes
Podrazred: Elasmobranchii
Red: Lamniformes
Družina: Lamnidae
Rod: Carcharodon
Smith, 1838
Vrsta: C. carcharias
Dvočlensko ime
Carcharodon carcharias
(Linnaeus, 1758)
Great White Shark Distibution map.png
Range (in Blue)

Banksia conferta subsp. conferta[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
Banksia conferta subsp. conferta
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Plantae
Deblo: Angiospermae
(nerangirano) Eudicots
Red: Proteales
Družina: Proteaceae
Rod: Banksia
Vrsta: B. conferta
Podvrsta: B. conferta subsp. conferta
Tričlensko ime
Banksia conferta A.S.George subsp. conferta
Banksia conferta subsp. conferta
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Plantae
Deblo: Angiospermae
Nerangirano: Eudicots
Red: Proteales
Družina: Proteaceae
Rod: Banksia
Vrsta: B. conferta
Podvrsta: B. conferta subsp. conferta
Tričlensko ime
Banksia conferta A.S.George subsp. conferta

Canis lupus subsp. lupus[uredi kodo]

Primerjava drug ob drugem
{{Taksonomka}}{{Taksonomka/peskovnik}}
Eurasian Wolf
A German wolf in Tierpark Sababurg in Reinhardswald (Hesse)
A German wolf in Tierpark Sababurg in Reinhardswald (Hesse)
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Mammalia
Red: Carnivora
Družina: Canidae
Rod: Canis
Vrsta: C. lupus
Podvrsta: C. l. lupus
Tričlensko ime
Canis lupus lupus
(Linnaeus, 1758)
Eurasian wolf range
Eurasian wolf range
Sinonimi

altaicus (Noack, 1911), argunensis (Dybowski, 1922),canus (Sélys Longchamps, 1839), communis (Dwigubski, 1804), deitanus (Cabrera, 1907), desertorum (Bogdanov, 1882), flavus (Kerr, 1792), fulvus (Sélys Longchamps, 1839), italicus (Altobello, 1921), kurjak (Bolkay, 1925), lycaon (Trouessart, 1910), major (Ogérien, 1863), minor (Ogerien, 1863), niger (Hermann, 1804), orientalis (Wagner, 1841), orientalis Dybowski, 1922, signatus (Cabrera, 1907)[7]

Eurasian Wolf
Tierpark Sababurg Wolf.jpg
A German wolf in Tierpark Sababurg in Reinhardswald (Hesse)
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia
Deblo: Chordata
Razred: Mammalia
Red: Carnivora
Družina: Canidae
Rod: Canis
Vrsta: C. lupus
Podvrsta: C. l. lupus
Tričlensko ime
Canis lupus lupus
(Linnaeus, 1758)
Present distribution of the gray wolf subspecies - Eurasian wolf (Canis lupus lupus).jpg
Eurasian wolf range
Sinonimi

altaicus (Noack, 1911), argunensis (Dybowski, 1922),canus (Sélys Longchamps, 1839), communis (Dwigubski, 1804), deitanus (Cabrera, 1907), desertorum (Bogdanov, 1882), flavus (Kerr, 1792), fulvus (Sélys Longchamps, 1839), italicus (Altobello, 1921), kurjak (Bolkay, 1925), lycaon (Trouessart, 1910), major (Ogérien, 1863), minor (Ogerien, 1863), niger (Hermann, 1804), orientalis (Wagner, 1841), orientalis Dybowski, 1922, signatus (Cabrera, 1907)[7]

References[uredi kodo]

 1. iucn reference goes here
 2. diversity_ref
 3. synonyms_ref
 4. Anderson, M. & Mills, G. (2008). Proteles cristatus . Rdeči seznam IUCN ogroženih vrst 2008. IUCN 2008. Pridobljeno: 22 March 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern
 5. Predloga:MSW3 Mead
 6. Reilly, S.B., Bannister, J.L., Best, P.B., Brown, M., Brownell Jr., R.L., Butterworth, D.S., Clapham, P.J., Cooke, J., Donovan, G.P., Urbán, J. & Zerbini, A.N. (2008). Balaenoptera musculus . Rdeči seznam IUCN ogroženih vrst 2008. IUCN 2008. Pridobljeno: 7 October 2008.
 7. Wozencraft, W. Christopher (16. november 2005). "Order Carnivora (str. 532-628)". V Wilson, D.E.; Reeder, D.M. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3. izd.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.