Pogovor:Dvoetažni most, Maribor

Vsebina strani ni podprta v drugih jezikih.
Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Moram že reči, da se ne strinjam s tole preusmeritvijo, če mi ne dokažete, da res obstaja uradno ime Meljski most. Kot vem, ko smo gradili dvoetažnega, takega imena ni nihče omenjal.

Ker gre za most na državni cesti, sme poimenovanje obstajati samo, če je bilo to določeno v skladu z uredbo o vodenju evidenc o cestah in objektih na njih, sicer pa "ljudsko" poimenovanje lahko zapišete le kot zanimivost.

Prosim da to preusmeritev popravite nazaj in kvečjemu "stari Meljski most, če je res obstajal, opišete kot zgodovino.

--Ljuba brank (pogovor) 14:50, 8. januar 2014 (CET)Odgovori[odgovori]

Menim, da je tako primerno. Vse karte mesta Maribor, izdane v zadnjih 20 letih, t.i. dvoetažni most označujejo kot Meljski most. Tudi zadnja iz leta 2012, ki jo je izdelala Kartografija, d.o.o. (http://www.kartografija.si/karte/mestne-karte/maribor/). Most na isti lokaciji, ki so ga ob začetku gradnje dvoetažnega mostu porušili, je nosil enako ime - Meljski most. --Cabana (pogovor) 23:30, 8. januar 2014 (CET)Odgovori[odgovori]

Potem predlagam, da MO Maribor, ki je najbrž avtor tega poimenovanja formalno zaprosi Direkcijo RS za ceste, da to ime vnese v uradne evidence. Vse ostalo ni prav in je zavajajoče. Ne nazadnje smejo biti v kartah samo imena, ki jih je določila posebna komisija za zemljepisna imena pri ZRS SAZU. Kaj dela Kartografija, ne vem, verjetno pa ji je naročilo dala MO MB. V uradnih kartah tega ni. --Ljuba brank (pogovor) 16:04, 10. januar 2014 (CET)Odgovori[odgovori]

Če gre za uradno poimenovanje, bi bil to kar dober argument, ampak "dvoetažni most" meni deluje bolj kot opis. Ljuba, v debati na Pogovor:Mariborska cesta, Celje je bilo rečeno, da ima Google kar ažurne oznake in v storitvi Google Maps tukaj je ta most zelo jasno označen kot Meljski most. Od kje jim potem to ime, če ni v uradnih evidencah? — Yerpo Ha? 18:23, 11. januar 2014 (CET)Odgovori[odgovori]

Glede oznak v Google maps sem mislila na številke cest in ne na imena objektov. Še vedno trdim, da je treba uporabljat uradna poimenovanja upravljavcev posamezne infrastrukture, ki so vpisane tudi v uradne evidence in ne neka lokalna imena. To, da je v mariborskih kartah tako napisano, še ne pomeni, da je v redu. Ponovno poudarjam: če želite v Mariboru uradno ime za Meljski most, to uradno uredite z Direkcijo RS za ceste. Vse ostalo ni prav. --Ljuba brank (pogovor) 17:03, 27. januar 2014 (CET)Odgovori[odgovori]

A obstaja kakšna spletna verzija teh evidenc, v kateri bi se jasno videlo, da je uradno ime res Dvoetažni most? Saj ne da ne bi verjel, da je bila novogradnja tako imenovana (pravzaprav mu DARS in Gradis pravita "dvoetažni most čez Dravo", ampak samo v opisu gradnje), ampak s stališča nevpletenega uporabnika je tvoja trditev proti oprijemljivemu zapisu na več zemljevidih, ki so vsaj poluraden vir. Mogoče je bil pa most kasneje uradno preimenovan? Na spletno dostopnih katastrih (konkretno PISO) mi je uspelo najti samo oznako tega mostu LG 243932, imena ne. — Yerpo Ha? 19:07, 27. januar 2014 (CET)Odgovori[odgovori]

Uradno "dvoetažni most" nima imena (to je bilo delovno ime v času gradnje, ki ga pogovorno uporabljajo še danes). SEM PREVERILA! DARS-a seveda še nikjer ni bilo, ko se je gradil, zato nima nič pri tem razen, da ga je dobil v upravljanje in vzdrževanje. Javna Spletna verzija evidenc ne obstaja. Podatke iz Uradne evidence se lahko dobi na več načinov: Da pošlješ e-pošto na Direkcijo RS za ceste, in preko prostorskih evidenc GURS, kjer moraš pa spet imeti kakšen podatek, da to lahko najdeš. Naslov je http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.9840981838954392# . Konkretno mostovi oziroma premostitveni objekti so v uradnih evidencah šifrirani, ta oznaka je tudi na terenu napisana na posebni tablici, ki jo lahko vsak udeleženec v prometu prebere.

Kot že rečeno, imena se ne more kar nekdo zmislit, lahko ga pa po postopku uveljavi. Kar neka karta ni uraden dokument, značilno je, da izvajalec dobi navodilo naročnika in praviloma ne preverja pravilnosti, če to ni neka uradna geodetska stroka. --Ljuba brank (pogovor) 19:06, 16. februar 2014 (CET)Odgovori[odgovori]

Tudi Karta mesta Maribor iz leta 1995 (osma izdaja, merilo 1:10.000), ki jo je izdala Območna geodetska uprava Maribor, za ta most uporablja ime Meljski most. Pod kartografsko obdelavo in tehnično izvedbo te karte se je podpisal Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana (IGF Ljubljana), in sicer Emil Keržan, Branko Rojc, Jože Rotar, Irena Schiffrer, s sodelovanjem Geodetske uprave Maribor (Janez Kobilica, Zlatko Lavrenčič, Jožica Švarc, Dušan Vrčko).
V primeru, da pa most res nima uradnega imena (čeprav ga najširši javnosti dostopne karte v knjižnicah in na spletu označujejo kot Meljski most in uporabnik Ljuba brank to izpodbija z argumentom 'sem preverila'), utegne biti izmišljanje imena tudi njegovo poimenovanje v naslovu članka za Dvoetažni most. Če je nekomu osebno ljubše delovno ime mosta iz časa gradnje, ker ga je pod tem imenom vedno poznal, kaže na to tudi primerno opozoriti. In sicer z zapisom imena mosta v naslovu članka v eni od naslednjih oblik: 1. Dvoetažni most, Maribor ali 'Dvoetažni most', Maribor ; 2. Tako imenovani dvoetažni most, Maribor; 3. Most z delovnim imenom dvoetažni most, Maribor. Vse z namenom, da ne prejudiciramo imena mosta brez uradnega imena, seveda.
Stojim na stališču, da je glede rabe imena za ta most slovenska merodajna stroka precej jasna in poenotena, kar se odraža tudi na javno veljavnih kartah. Stroka na kartah uporablja ime Meljski most. Zato menim, da gre v tem primeru za nesoglasje med stroko in uporabnikom Ljuba brank. Menim, da je uporaba imena Dvoetažni most v naslovu wiki-članka upravičena le v primeru, če si stroka premisli in začne na javno veljavnih kartah uporabljati takšno ime namesto imena Meljski most. V ta namen pa mora najprej uporabnik Ljuba brank prepričati stroko s svojimi argumenti. Uporaba imena Dvoetažni most je torej v naslovu wiki-članka neumestna, lahko pa se navede v telesu članka, in sicer skupaj z vsemi argumenti, ki so uporabniku Ljuba brank na razpolago, vključno z argumenti, ki stojijo za pavšalno izjavo 'sem preverila'. Cabana (pogovor) 11:01, 10. september 2014 (CEST)Odgovori[odgovori]

Te polemike se seveda ne grem več. Še vedno trdim, da je v skladu s Pravilnikom o evidencah o cestah in objektih na njih veljavno to, kar ima zapisano v svoji bazi podatkov in uradnem šifrantu Direkcija za ceste, ostali pa kot želite. Izdelovalci kart pa tudi vedo, kam se morajo obrniti po uradne informacije.--Ljuba brank (pogovor) 11:52, 10. september 2014 (CEST)Odgovori[odgovori]