Napotnica

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Napótnica je dokument, s katerim se bolnik v Sloveniji pošlje na pregled ali zdravljenje.[1] Z napotnico osebni ali napotni zdravnik prenaša pooblastila za ugotavljanje ali zdravljenje bolezni na druge napotne zdravnike na isti ali višji ravni zdravstvene dejavnosti. Ker je vezana na zdravstveno zavarovanje, omogoča zavarovancem brezplačno zdravstveno varstvo.[2] Nujno medicinsko pomoč lahko opravi zdravnik specialist tudi brez napotnice.[3]

Veljavnost napotnice je časovno omejena na dobo treh mesecev. Za kronične bolezni, pri katerih je že vnaprej znano, da zdravljenje ne bo končano v tem času, lahko traja največ eno leto. Trajanje pooblastila označi zdravnik na napotnici in velja od dneva, ko specialist sprejme zavarovano osebo. Po izteku te dobe osebni ali napotni zdravnik, če je potrebno, izstavi novo napotnico. Za isto obolenje lahko zdravnik prenese za isti čas pooblastila le na enega zdravnika iste specialnosti oziroma dejavnosti.[4][2]

Zavarovana oseba si na podlagi napotnice prosto izbere zdravstveni zavod, v njem zaposlene specialiste ali zdravnike specialiste, ki izvajajo storitve, zaradi katerih je napotena in ki spadajo med izvajalce, s katerimi ima ZZZS pogodbo. Pri tem si je zavarovana oseba praviloma dolžna izbrati specialista v najbližjem zdravstvenem zavodu ali specialista, ki je najbližji njenemu bivališču, če pa si izbere specialista, ki ni najbližji njenemu bivališču, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne potne stroške le do najbližjega izvajalca.[3]

Napotnica za specialistični pregled ni potrebna:[3][2]

Bela napotnica[uredi | uredi kodo]

S 1. 1. 2015 je stopila v veljavo tudi tako imenovana bela napotnica. Bolniku, ki ima (»zeleno«) napotnico osebnega zdravnika za specialistični pregled in si izbere zasebnega izvajalca (samoplačniško ambulanto), se ni treba več vračati k osebnemu zdravniku po novo napotnico za napotitve k drugim specialistom ali na diagnostične preiskave.[5] Vendar pa mora osebni zdravnik na prvotni napotnici specialista pooblastiti, da lahko napoti bolnika na nadaljnje specialistične preglede oziroma preiskave ali na zdravljenje. Pacient ima tako z belo napotnico enake pravice pri javnem izvajalcu in tudi pri vpisu v čakalno vrsto velja enak režim, ne glede na to, s kakšno napotnico se bolnik na pregled. Omejitev, ki velja pri obeh vrstah napotnice, je, da specialist ne more napisati napotnice samemu sebi.[6]

Sklici[uredi | uredi kodo]