Kemijski potencial

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Kémijski potenciál (oznaka μ) je termodinamska spremenljivka, ki meri, za koliko se poveča prosta gibbsova energija homogeno porazdeljene snovi, če se termodinamskemu sistemu dodam en mol te snovi.

Zapiše se lahko:

Pri tem je dG sprememba proste Gibbsove energije, dn pa sprememba množine snovi.

Za razliko od proste entalpije, ki je aditivna oziroma ekstenzivna količina, je kemijski potencial intenzivna količina – njegova vrednost je neodvisna od velikosti termodinamskega sistema.

Mednarodni sistem enot predpisuje za kemijski potencial izpeljano enoto J/mol.