Ehrenfestov izrek

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Ehrenfestov izrèk [êrenfestov ~] v fiziki povezuje odvod pričakovane vrednosti kvantnomehanskega operatorja s komutatorjem tega operatorja s hamiltonko sistema:

kjer je A kakšen kvantnomehanski operator in pričakovana vrednost. Ehrenfestov izrek se sklada s Heisenbergovo sliko kvantne mehanike. Izrek je leta 1927 podal Paul Ehrenfest.

Ehrenfestov izrek je tesno povezan z Liouvilleovim izrekom iz Hamiltonove mehanike, ki namesto komutatorjev uporablja Poissonov oklepaj. V splošnem je dejstvo, da se lahko izrek kvantne mehanike, ki vsebuje komutator, prevede v izrek klasične mehanike s spremembo komutatorja v Poissonov oklepaj in množenjem z , pravilo merjenja na oko.

Izrek izhaja iz Lindbladove enačbe, vodilne enačbe za časovni razvoj mešanega stanja.