Disproporcionacija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Izraz disproporcionacija se v kemiji uporablja za opis dveh vrst kemijskih reakcij:[1]

  • kemijske reakcije s splošno enačbo
2A → A' + A",
v kateri so A, A' in A" različne kemijske spojine. Večina disproporcionacij spada med redoks reakcije, vendar so možne tudi reakcije, na primer disociacija vode
2H2O → H3O+ + OH-,
ki ni redoks reakcija.
  • Kemijske reakcije, reverzibilne ali ireverzibilne, v katerih se spojine istočasno reducirajo in oksidirajo in tvorijo dva različna produkta. Takšna je, na primer, Cannizzarova reakcija, v kateri se del aldehida oksidira v karboksilno kislino, drug del pa se reducira v alkohol.

Disproporcionaciji nasprotna reakcija je komproporcionacija.

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Prva preučena disproporcionacija je bila reakcija

2Sn2+ → Sn + Sn4+

Reakcijo je s pomočjo estrov vinske kisline preučil finski kemik, fizik in mineralog Johan Gadolin leta 1788.[2]

Primeri[uredi | uredi kodo]

3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
V reakciji se del elementarnega klora reducira iz oksidacijskega stanja 0 v kloridni ion z oksidacijskim stanjem -1, drugi del pa se oksidira v kloratni ion, v katerem ima klor oksidacijsko stanje +5:
3Cl20 → 5Cl- + Cl5+
  • Disproporcionacija superoksidnega prostega radikala v vodikov peroksid in kisik, ki ga v živih organizmih katalizira encim superoksidna dismutaza:
2O2 + 2H+ → H2O2 + O2
Atomska skupina O2 v superoksidnem anionu ima oksidacijsko stopnjo -1, v vodikovem peroksidu -2, elementarni kisik pa 0.
Cannizzarova reakcija
Cannizzarova reakcija
Tiščenkova reakcija: benzaldehid se pretvori v benzil benzoat, katalizator pa nastaja sproti iz natrija in benzil alkohola.
Tiščenkova reakcija: benzaldehid se pretvori v benzil benzoat, katalizator pa nastaja sproti iz natrija in benzil alkohola.Kornblum–DeLaMareova prerazporeditev.
Kornblum–DeLaMareova prerazporeditev.
  • Disproporcionacijo vodikovega peroksida v vodo in kisik katalizira encim katalaza:
2H2O2 → 2H2O + O2
2CO → C + CO2
Reakcija poteka pri visokem tlaku na površini železnih delcev, ki služijo kot katalizator.

Reference[uredi | uredi kodo]

  1. International Union of Pure and Applied Chemistry. "disproportionation". Compendium of Chemical Terminology Internet edition.
  2. K. Sv. Vet. Acad. Handl. 1788, 186-197; Crells chem. Annalen 1790, I, 260-273
  3. Charlie Harding, David Arthur Johnson, Rob Janes, (2002), Elements of the P Block, Published by Royal Society of Chemistry, ISBN 0854046909