Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je eden izmed 22-tih oddelkov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vsako leto vpiše okoli 120 študentov. Angleški jezik in književnost je mogoče na Univerzi v Ljubljani študirati že od leta 1920. Leta 1998 postane oddelek samostojen v sklopu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zgodovina oddelka[uredi | uredi kodo]

Do leta 1988 je študij angleščine spadal pod Oddelek za germanske jezike in književnost. Vendar leta 1988 se je profesorica Meta Grosman, ki je takrat postala predstojnica oddelka, začela zavzemati za vsebinsko in metodološko posodobitev programov, za razširitev podiplomskega programa na študij jezikoslovja za področje angleščine ter za uvedbo stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev angleščine. Program enopredmetnega študija je bil prvič razpisan v letu 1991/92. Enopredmetni program angleščine je z uvedbo novih in sodobno usmerjenih jezikoslovnih predmetov ter poglobljenih literarnih seminarjev pomenil tudi velik izziv za razvoj stroke. Leta 1997 je oddelek ( tedaj še vedno Oddelek za germanske jezike in književnost) začel na področju angleščine izvajati štiri programe, in sicer angleščino kot enopredmetni študij pedagoške in nepadagoške usmeritve ter angleščino kot dvopredmetni študij pedagoške in nepedagoške usmeritve. Svoj razvoj pa je doživela tudi didaktika angleškega jezika. Prenovljeni predmet Didaktika angleščine se izvaja v 3. in 4. letniku. Pedagoška praksa je bila na oddelku uvedena v letu 2000/01. Katedro za didaktiko angleščine vodi izr. prof. dr. Janez Skela, ki je bil prvi habilitirani profesor za to področje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Razvoj številnih študijskih programov s področja angleškega in nemškega jezika je pripeljal do razdelitve Oddelka za germanske jezike in književnost ter pripeljal do ločenih oddelkov Filozofske fakultete. Tako sta leta 1998 nastala Oddelek za anglistiko in amerikanistiko ter Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Leta 2005 je oddelek začel z intenzivno prenovo študijskih programov v skladu z bolonjskimi smernicami in izdelal šest novih študijskih programov, od katerih bodo prve začeli izvajati v študijskem letu 2009/10.

Študijski programi[uredi | uredi kodo]

Oddelek bo s študijskim letom 2009/2010 začel izvajati bolonjski enopredmetni in dvodisciplinarni program Anglistika. Spodaj so opisani štiriletni programi, v katerega se je zadnja generacija vpisala v študijskem letu 2008/09:

Dodiplomski študij[uredi | uredi kodo]

Študij usposablja diplomante za poklicno delo z angleškim jezikom in književnostjo. Študenti imajo možnost študija po pedagoškem in nepedagoškem študijskem programu. Nekateri predmeti so obem programom skupni, medtem ko so ostali prilagojeni potrebam posameznega študija.

Oba programa je mogoče študirati po enopredmetnem ali dvopredmetnem programu. Pri enopredmetnem nepedagoškem študiju študentje v 2. ali 3. letniku vpisujejo še drug tuj jezik. Dvopredmetni študij omogoča povezavo z drugimi smermi na Filozofski fakulteti. Pri obeh programih pedagoške smeri študentje vpisujejo še pedagoške predmete, ki jih usposabljajo za poučevanje.

Podiplomski študij[uredi | uredi kodo]

Oddelek ima dve smeri podiplomskega študija:

  • Anglistika
  • Ameriške študije

Magistrski študij traja dve leti, veljavnost individualnega študijskega programa pa je pet let. Doktorski študij traja do štiri leta, veljavnost doktorske teme je štiri leta.

Predstojniki[uredi | uredi kodo]

  • 1998-2006: prof. dr. Meta Grosman
  • 2006-  : red. prof. dr. Rastislav Šuštaršič

Založništvo[uredi | uredi kodo]

Poleg drugih monografij in publikacij, oddelek izdaja svoje strokovne in raziskovalne prispevke tudi v lastnih publikacijah. Med njimi sta Acta Neophilologica (ki ga je oddelek ustanovil leta 1968) ter revija Elope (ki ga od leta 2004 izdaja Slovensko društvo za angleške študije s sedežem na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko). Oddelek je tudi izdajal v Vestniku društva za tuje jezike in književnosti, ki je imel sedež na Oddelku za germanistiko in je izhajal od leta 1962 do 2006.

Viri[uredi | uredi kodo]

  • Zbornik ob 90-letnici, 1919-2009. Ljubljana: Filozofska fakulteta
  • Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. Pridobljeno z dne 23.5.2009 s svetovnega spleta: [1]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]