Energetika

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Energétika je sistematično področje človekovih dejavnosti, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos, dobavo in rabo energije, razen energije, ki jo človek zajema in uporablja v obliki hrane zase ali za druga živa bitja. V energetiko tudi ne štejemo dejavnosti, ki so povezane z izrazom energija, kot jih uporabljajo na mejnih podorčjih znanosti: bio-energetika, parapsihologija in podobno.

Energetika je tudi interdisciplinarno strokovno področje, ki se ukvarja z vlogo energetskih virov, energetskih tehnologij in uporabe tehnoloških oblik energije v družbi. Poleg naravoslovnih in tehnoloških vprašanj so v sodobni energetiki pomembna tudi sociološka, ekonomska in okoljska vprašanja, povezana s tehnološko rabo energije.

Energetska politika ali energetska strategija je ena izmed materialnih politik države, podobno kot sta kmetijska in prometna politika. V nekaterih državah občasno sprejmejo skupni strateški dokument. V Sloveniji je z energetskim zakonom iz leta 1999 (EZ, večje spremembe v letu 2004) določeno, da Nacionalni energetski program kot dolgoročni strateški dokument pripravi vlada, sprejme pa državni zbor. Dejansko se energetska politika oblikuje z odločitvami različnih dejavnikov, tudi z odločitvami posameznikov.

V številnih jezikih, med drugim v angleščini, nimajo enotnega pojma za energetiko, zato glej za del obsega energetike ustrezne članke pri tudi Energija in razvoj.

Energetsko gospodarstvo[uredi | uredi kodo]

S pojmom energetsko gospodarstvo zajemamo pridobitne ali javno-storitvene dejavnosti (gospodarske javne službe) s področja energetike. Statistična klasifikacija dejavnosti upošteva (Standardna klasifikacija dejavnosti,SKD [1]):

 • Rudarstvo
  • CA-PRIDOBIVANJE ENERGETSKIH SUROVIN
 • Predelovalne dejavnosti
  • DF-PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV, JEDRSKEGA GORIVA
 • Oskrbovalne dejavnosti
  • E40-OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN TOPLO VODO
 • Trgovina
  • G50.5-Trgovina na drobno z motornimi gorivi
  • G51.51-Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

Širše štejemo v energetiko tudi področja izdelave opreme za energetske procese, strokovne storitve in raziskave.

Raba energije je smiselno energetska dejavnost, upoštevamo pa predvsem tiste procese rabe energije, pri katerih je delež energije znaten v primerjavi z drugimi vložki. Večine energetskih dejavnosti ne more opraviti posameznik, zato je energetika družbena dejavnost.

Delež energetike med vsemi dejavnostmi je v predindustrijskih družbah do 25 %, v klasičnih industrijskih družbah je (bil) od 10 do 20 %, v modernih, post-industrijskih družbah z večinoma dematerializirano proizvodnjo pa je celo manj kot pet odstotkov, merjeno na primer z deležem vseh stroškov.