Zakonska določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji Julijski krajini

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Zakonska določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji - Julijski krajini (italijansko Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia) so zaščitni zakon za slovensko manjšino v Italiji, ki ga je sprejela vlada Italijanske republike leta 2001 pod zaporedno številko 38. Zakon predstavlja končno pravno priznanje slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini, ki določa ozemeljski obseg manjšine, njene pravice in obveznosti Italije do nje. Kljub velikemu pomenu sprejetja zakona za slovensko skupnost se v desetletju po sprejetju zakona njegova določila ne upoštevajo v celoti, prav tako niso bila vgrajena v vse povezane državne, deželne in občinske zakone.

Zakon je zaključek pravnega razvoja statusa slovenske manjšine v Italiji, ki so ga v skromnejši obliki prej definirala določila rapalske pogodbe, zavezniške vojaške uprave STO in italijanski Zakon o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin št. 482/1999. Na nižji upravni ravni, v okviru Furlanije - Julijske krajine, je bil leta 2007 sprejet tudi Zakon za zaščito slovenske jezikovne manjšine št. 26/2007.

Zakon ima 29 členov. V prvem delu določa geografsko območje manjšine, kjer priznava tudi obstoj prej nepriznane slovenske skupnosti v Videmski pokrajini. Nadaljnji členi se nanašajo na jezikovne pravice manjšine, vključno s pravico do slovenskih imen in priimkov, ki je bila zlasti kršena v fašističnem obdobju, ter rabo slovenščine v javni upravi, napisih in toponimih. Sledijo vprašanja šolstva in vzgoje, zagotavljanje možnosti obstoja kulturnih in političnih institucij ter finančnih sredstev za manjšino.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]