Skakačev obhod

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Odprt skakačev obhod
Zaključen obhod
Animirana rešitev
Skakačev graf prikazuje vse možne poti za skakačev obhod na standardni šahovnici 8×8. Števila v vsaki točki kažejo število možnih potez iz te točke.

Skakačev obhod je matematični problem s skakačem na standardni šahovnici (8×8). Skakača postavimo na poljubno začetno polje in z njim obiščemo vsa ostala polja na deski.

Obstaja več milijard rešitev. V okoli 122.000.000 rešitvah se skakač vrne na isto polje, od koder je začel.

Problem, ki so ga proučevali mnogi matematiki, tudi Euler, lahko posplošimo v več smeri:

 • iščemo zaključene obhode (po zadnji potezi skakač skoči na začetno polje),
 • uporabimo različne velikosti (in oblike) šahovnice,
 • uporabimo drugačne šahovske figure,
 • uporabimo drugačno topologijo šahovnice.

Obstajajo tudi igre za enega ali več igralcev na to temo.

Skakačev obhod je primer bolj splošnega iskanja Hamiltonove poti v teoriji grafov, ki je NP-poln. Zaključen skakačev obhod pa je primer Hamiltonovega cikla.

Program v paskalu[uredi | uredi kodo]

Program v paskalu

 program lipicanec(output);
 [[Niklaus Wirth|Wirth N.]], Računalniško programiranje I}
 const n=8;  
    nsq=n*n;   {deska 8x8}
    xz=1;  yz=1; {zacetni koordinati}
 type index=1...n;
 var i,j : integer;
   q  : boolean;
   s  : set of index;
   a,b : array[1...8] of integer; {osem moznih skokov}
   h  : array[index,index] of integer;
   m  : integer;
 
 procedure izpis; {resitve}
 var i,j:integer;
 begin
  for i:=1 to n do begin
   for j:=1 to n do write(h[i,j]:4);
   writeln;
  end;
 end; {izpis}
 
 procedure try(i:integer; x,y:index; var q:boolean);
 var k,u,v : integer; q1:boolean;
 begin
  k:=0;
  repeat
   k:=k+1;   q1:=false;
   u:=x+a[k];  v:=y+b[k];
   if (u>=1) and (u<=n) and (v>=1) and (v<=n) then
    if h[u,v]=0 then begin
     h[u,v]:=i;
     if i<nsq then begin
      try(i+1,u,v,q1);  {rekurzivni klic}
     if not q1 then h[u,v]:=0;
    end else
     q1:=true;
   end;
  until (q1 or (k=8));
  q:=q1;
 end;{try}
 
 begin
  s:=[1...n];
  begin
   a[1]:= 2; b[1]:= 1;
   a[2]:= 1; b[2]:= 2;
   a[3]:=-1; b[3]:= 2;
   a[4]:=-2; b[4]:= 1;
   a[5]:=-2; b[5]:=-1;
   a[6]:=-1; b[6]:=-2;
   a[7]:= 1; b[7]:=-2;
   a[8]:= 2; b[8]:=-1;
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do begin h[i,j]:=0; end;
   h[xz,yz]:=1;
   try(2,xz,yz,q);
   if q then izpis else writeln('Ni rešitve!');
  end;
 end.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

 • Hamiltonov problem
 • Weisstein, Eric W. "Knight Graph". MathWorld.
 • http://www.velucchi.it/mathchess/knight.htm (angleško)
 • http://www.borderschess.org/KnightTour.htm (angleško)
 • http://www.ktn.freeuk.com/index.htm (angleško)