Skakačev obhod

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Odprt skakačev obhod
Zaključen obhod
Animirana rešitev
Skakačev graf prikazuje vse možne poti za skakačev obhod na standardni šahovnici 8×8. Števila v vsaki točki kažejo število možnih potez iz te točke.

Skakačev obhod je matematični problem s skakačem na standardni šahovnici (8×8). Skakača postavimo na poljubno začetno polje in z njim obiščemo vsa ostala polja na deski.

Obstaja več milijard rešitev. V okoli 122.000.000 rešitvah se skakač vrne na isto polje, od koder je začel.

Problem, ki so ga proučevali mnogi matematiki, tudi Euler, lahko posplošimo v več smeri:

 • iščemo zaključene obhode (po zadnji potezi skakač skoči na začetno polje),
 • uporabimo različne velikosti (in oblike) šahovnice,
 • uporabimo drugačne šahovske figure,
 • uporabimo drugačno topologijo šahovnice.

Obstajajo tudi igre za enega ali več igralcev na to temo.

Skakačev obhod je primer bolj splošnega iskanja Hamiltonove poti v teoriji grafov, ki je NP-poln. Zaključen skakačev obhod pa je primer Hamiltonovega cikla.

Program v paskalu[uredi | uredi kodo]

Program v paskalu

program lipicanec(output);
Wirth N., Računalniško programiranje I}
const n=8;  
   nsq=n*n;   {deska 8x8}
   xz=1;  yz=1; {zacetni koordinati}
type index=1...n;
var i,j : integer;
   q  : boolean;
   s  : set of index;
   a,b : array[1...8] of integer; {osem moznih skokov}
   h  : array[index,index] of integer;
   m  : integer;
 
procedure izpis; {resitve}
var i,j:integer;
begin
 for i:=1 to n do begin
  for j:=1 to n do write(h[i,j]:4);
  writeln;
 end;
end; {izpis}
 
procedure try(i:integer; x,y:index; var q:boolean);
var k,u,v : integer; q1:boolean;
begin
 k:=0;
 repeat
  k:=k+1;   q1:=false;
  u:=x+a[k];  v:=y+b[k];
  if (u>=1) and (u<=n) and (v>=1) and (v<=n) then
   if h[u,v]=0 then begin
    h[u,v]:=i;
    if i<nsq then begin
     try(i+1,u,v,q1);  {rekurzivni klic}
    if not q1 then h[u,v]:=0;
   end else
    q1:=true;
  end;
 until (q1 or (k=8));
 q:=q1;
end;{try}
 
begin
 s:=[1...n];
 begin
  a[1]:= 2; b[1]:= 1;
  a[2]:= 1; b[2]:= 2;
  a[3]:=-1; b[3]:= 2;
  a[4]:=-2; b[4]:= 1;
  a[5]:=-2; b[5]:=-1;
  a[6]:=-1; b[6]:=-2;
  a[7]:= 1; b[7]:=-2;
  a[8]:= 2; b[8]:=-1;
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to n do begin h[i,j]:=0; end;
  h[xz,yz]:=1;
  try(2,xz,yz,q);
  if q then izpis else writeln('Ni rešitve!');
 end;
end.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]