Seznam slovenskih generalov in admiralov JLA

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam slovenskih generalov in admiralov JLA med letoma 1945 in 1992. Na seznamu so navedeni le aktivni častniki.

A[uredi | uredi kodo]

 • AHLIN Alojz, 1926–2001, generalmajor, namestnik načelnika Varnostne uprave Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo
 • AJNŠPILER Milorad, 1923–, generalmajor, pomočnik načelnika uprave v GŠ
 • AMBROŽIČ Ladislav - Novljan, 1908–2004, generalmajor, poveljnik korpusa, načelnik GŠ NOV Slovenije, namestnik poveljnika vojnega letalstva in načelnik vojaškega letalskega šolskega centra
 • AVŠIČ Jaka, 1896–1978, generalpodpolkovnik, namestnik poveljnika GŠ NOV Slovenije, poveljnik zaledja JA in vodja Vojaške misije v Berlinu

B[uredi | uredi kodo]

 • BENČIČ Dragomir, 1911–1967, generalpodpolkovnik, narodni heroj, poveljnik Odreda STT in načelnik uprave Zslo
 • BERCE Jože, 1926–, generalmajor, poveljnik brigade in pomočnik poveljnika 9. armade
 • BERKOPEC Jože, 1911–1997, generalmajor, španski borec, načelnik kadrovske uprave Zslo
 • Bernard Bizjak - Kostja (1921—2002), generalmajor JLA, pomočnik poveljnika vojaškega področja
 • BIZJAK Kosta, 1921–2007, generalmajor
 • BOŽIČ Ivan, 1894–1962, generalmajor, predavatelj vojaške geografije v vojaški akademiji
 • BROVET Stanislav, 1930–2007, admiral, načelnik II. uprave GŠ in namestnik Zslo (1988–1992)
 • BUTARA Miha, 1922–2016, generalmajor, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana in republiški sekretar za ljudsko obrambo SR Slovenije

C[uredi | uredi kodo]

 • CETINSKI Andrej, 1921–1997, generalmajor, narodni heroj, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana in pomočnik poveljnika 9. armade
 • CVELBAR Viktor, 1923–2016, generalmajor, načelnik štaba in poveljnik divizije

Č[uredi | uredi kodo]

 • ČAD Marijan, 1932–?, generalpodpolkovnik, poveljnik divizije in 13. reškega korpusa (1991)
 • ČERNI Josip, 1903–2000, admiral, poveljnik Jugoslovanske vojne mornarice (1943–1950 in pomočnik načelnika GŠ (1950–1960) NI BIL SLOVENSKEGA RODU, čeprav rojen v Mariboru
 • ČIŽMEK Boris - Bor, 1919–2008, generalmajor, poveljnik Ljudske milicije Slovenije
 • ČRNUGELJ Franc - Zorko, 1921–2013, generalmajor, načelnik uprave tehnične službe GŠ

D[uredi | uredi kodo]

 • DEŽMAN Anton - Tonček, 1920–1977, generalmajor, narodni heroj, poveljnik brigade in direktor vojaške industrije
 • DOLNIČAR Ivan - Janošik, 1921–2011, generalpolkovnik letalstva, podsekretar ZSLO (1967–1979)

F[uredi | uredi kodo]

 • FAGANEL Jordan, 1916–1985, generalpodpolkovnik, načelnik Vojaške letalske akademije in direktor Zvezne uprave za letalski promet

G[uredi | uredi kodo]

 • GABROVEC Alojz, 1923–?, generalmajor, poveljnik brigade in načelnik uprave tehnične službe GŠ
 • GORKIČ Dušan, 1922–?, generalmajor, načelnik operativnega oddelka 9. armade

H[uredi | uredi kodo]

 • HOČEVAR Ivan, 1933–, generalpodpolkovnik, poveljnik TO Slovenije in pomočnik načelnika GŠ za Vl–Pzo
 • HORVAT Samoel, 1924–1996, generalpodpolkovnik, pomočnik poveljnika 9. armade
 • HREN Alojz, 1924–?, generalmajor, predsednik komiteja ZKJ 9. armade
 • HRIBERNIK Rudolf, 1921–2002, generalpolkovnik, narodni heroj, poveljnik vojaškega področja Ljubljana in TO Slovenije

I[uredi | uredi kodo]

 • INKRET Franc, 1914–1978, generalpodpolkovnik, načelnik Uprave topništva GŠ

J[uredi | uredi kodo]

 • JAKIČ Ivan, 1913–1987, generalmajor, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana
 • JAKIČ Jože - Dušan, 1921–?, generalpodpolkovnik, načelnik šolskega centra in Uprave Abko GŠ
 • JAKIN Radoslav, 1924–?, generalmajor, načelnik Ršto Slovenije
 • JAKOMIN Jože, 1918–1985, generalpodpolkovnik predsednik komiteja ZKJ 9. armade
 • JELAČIN Stanko, 1904–1960, generalmajor, načelnik Topniškega šolskega centra
 • JERKIČ Branko, 1925–2016, generalpolkovnik, poveljnik TO Slovenije in 9. armade (1980–1985)
 • JERKIČ Miroslav, 1928–, generalpodpolkovnik, načelnik Intendantske uprave GŠ
 • JERMAN Drago, 1919–200, generalmajor, narodni heroj,načelnik štaba in poveljnik divizije

jz[uredi | uredi kodo]

 • KAJIN Alojz, 1924–2019, generalmajor, pomočnik poveljnika 9. armade
 • KLANJŠČEK Radislav, 1925–1984, generalpodpolkovnik, načelnik Uprave oklepno-mehaniziranih enot v GŠ in poveljnik TO Slovenije
 • KOCIJAN Lado, 1925–, generalmajor, načelnik Ršto Slovenije
 • KOČEVAR Franc, 1918–, generalpolkovnik, poveljnik šibeniškega vojaškega področja in sekretar Rslo SR Slovenije
 • KODRIČ Rudi - Branko, 1920–?, generalmajor, poveljnik divizije in vojaškega področja, vojaški ataše
 • KOGOJ Vladimir, 1923–2005, generalmajor, načelnik štaba divizije in operativnega oddelka 9. armade
 • KOLB Vjekoslav, 1901–1980, generalpodpolkovnik, načelnik kabineta Zslo
 • KOLŠEK mag. Konrad, 1933–2009, generalpolkovnik, načelnik I. uprave GŠ , poveljnik 5. vojaškega območja v Zagrebu (1989–1991)
 • KOVAČIČ Božidar, 1920–?, generalmajor, načelnik Vojno-tehničnega šolskega centra v Zagrebu
 • KRAMARIČ Janez, 1923–1979, generalmajor, poveljnik divizije in pomočnik poveljnika 9. armade
 • KRANJC F. Marijan, 1935–2017, generalmajor, načelnik skupine za ukinitev 9. armade in načelnik štaba 41. korpusa v Bitoli (1990)
 • KRAUT Božidar, 1901–1967, generalpodpolkovnik, načelnik štaba poveljstva topništva JA in tehnične uprave GŠ
 • KRMELJ Vincenc, 1927–1982, generalpodpolkovnik, poveljnik divizije in načelnik Poveljniško-štabne akademije
 • KVEDER Dušan, 1915–1966, generalpodpolkovnik, narodni heroj, stotnik španske republikanske vojske, poveljnik GŠ NOV Slovenije, načelnik uprave GŠ in glavni urednik Vojne enciklopedije

L[uredi | uredi kodo]

 • LAH Milan, 1913–1999, generalmajor, namestnik načelnika GŠ NOV Slovenije, načelnik katedre Višje vojaške akademije in načelnik štaba poveljstva mesta Beograda
 • LEVIČNIK Karel, 1900–1967, generalpodpolkovnik, načelnik štaba topništva JA – Uprave topništva GŠ
 • LOKOVŠEK Ivan, 1913–?, generalmajor, poveljnik mesta Ljubljane

M[uredi | uredi kodo]

 • MALNARIČ Jože, 1917–?, generalpodpolkovnik, načelnik I. uprave GŠ
 • MARČIČ Karel, 1891–1972, partizanski generalmajor, načelnik oddelka v GŠ NOV Slovenije, generalpodpolkovnik, prvi načelnik Vojaško-geografskega inštituta
 • MARINČEK Tone, 1916–1975, generalmajor, načelnik propagandnega oddelka GŠ NOV Slovenije in načelnik finančne uprave Zslo
 • MEDVEŠČEK dr. Adolf, 1911–1987, generalmajor, upravnik Vojaške bolnišnice v Ljubljani
 • MENDAŠ Peter, 1919–?, generalpodpolkovnik, namestnik načelnika uprave Zslo
 • MERLAK Jože, 1917–1970, generalmajor, načelnik štaba vojaškega področja Ljubljane
 • MERZEL Dušan, 1938–, generalmajor, načelnik šolskega centra Ome, načelnik operatike Šole narodne obrambe (1992)
 • MIHALIČ Stanko, 1926–1998, generalpodpolkovnik, načelnik Uprave Ome GŠ in pomočnik poveljnika 9. armade za zaledje
 • MIRTIČ Mirko, 1929–?, generalpodpolkovnik, načelnik šolskega centra Topniško-raketnih enot (Tre) Pzo, načelnik Šole operatike in načelnik štaba 9. armade
 • MIŠICA Vladimir, 1916–1991, generalmajor, poveljnik divizije in načelnik oddelka armade
 • MORELJ dr. Marijan, 1916–1972, generalmajor, načelnik oddelka Vojaško-medicinske akademije

N[uredi | uredi kodo]

 • NAGODE Jože, 1926–1974, generalmajor, poveljnik divizije

O[uredi | uredi kodo]

 • OMAHEN Ivan, 1923–?, generalmajor načelnik gradbene uprave Zslo
 • OŽBOLT Drago, 1931–1994, generalpodpolkovnik, načelnik Pšto Kosovo in Ršto Slovenije
 • OŽBOLT Jože, 1922–2018, generalpodpolkovnik, narodni heroj, poveljnik divizije, načelnik štaba 9. armade

P[uredi | uredi kodo]

 • PAVČIČ Edvard, 1929–2009, generalpodpolkovnik, pomočnik poveljnika 9. armade in poveljnik TO Slovenije
 • PEHAČEK Rado, 1913–1985, generalpolkovnik, narodni heroj, poveljnik korpusa in ljubljanskega vojaškega področja
 • PETERCA dr. Miroslav, 1926–2006, generalmajor, načelnik Vojaško-geografskega inštituta
 • PETERKA Franc, 1927–2003, generalmajor, poveljnik gardne brigade, namestnik načelnika kadrovske uprave Zslo
 • PETOVAR Rudolf, 1916–2004, generalpolkovnik, pomočnik Zslo za zaledje
 • PETRIČ Miha, 1924–2000, generalpodpolkovnik, predsednik komiteja ZKJ 9. armade in poveljnik TO Slovenije
 • PIRC Franc, 1899–1954, partizanski generalmajor (1944) in prvi poveljnik vojnega letalstva NOVJ in JA
 • POGAČNIK Marjan, 1941–2012, kontraadmiral, poveljnik vojno-pomorskega sektorja Pula (1991)
 • POGLAJEN Franc - Kranjc, 1916–1999, generalpolkovnik, narodni heroj, načelnik Vojne šole in poveljnik 9. armade
 • POLAK Bojan, 1919–2004, generalmajor, narodni heroj, poveljnik divizije Knoja in (prvi) poveljnik TO Slovenije
 • POTOČAR Stane - Lazar, 1919–1998, generalpolkovnik, narodni heroj, poveljnik 9. armade in načelnik GŠ
 • PRAPROTNIK Jožef, 1926–1985, generalpodpolkovnik, načelnik uprave tehnične službe GŠ

R[uredi | uredi kodo]

 • REBOLJ Janez, 1937–, generalmajor, načelnik štaba 9. kninskega korpusa (1991)
 • RENČELJ Bogdan, 1928–?, generalpodpolkovnik, vojaški ataše v Parizu, načelnik kabineta Zslo in načelnik operatike Poveljniško-štabne akademije
 • ROJŠEK Franc, 1914–1975, generalmajor, narodni heroj, poveljnik divizije in pomočnik poveljnika korpusa
 • ROŽANC Leopold, 1935–?, generalmajor, poveljnik 31. divizije v Mariboru in pomočnik poveljnika 1. armade
 • ROŽIČ Marijan, 1938–?, generalmajor letalstva, poveljnik 5. korpusa Vl in Pzo Zagreb
 • RUSTJA Franjo, 1916–2005, viceadmiral, poveljnik vojno-pomorskega področja in načelnik šolskega vojaškega mornariškega centra

S[uredi | uredi kodo]

 • SAVNIK Bojan, 1930–1976, generalmajor letalstva, poveljnik letalske divizije in načelnik štaba korpusa Vl–Pzo v Mostarju
 • SEKIRNIK Janko, 1921–1996, generalpolkovnik, narodni heroj, načelnik štaba 9. armade, namestnik načelnika GŠ za TO
 • SOTLAR Franc, 1919–1985, generalmajor, predavatelj Višje vojne akademije in poveljnik divizije
 • STANTE Peter, 1914–1980, generalpodpolkovnik, načelnik štaba 9. armade in poveljnik korpusa

Š[uredi | uredi kodo]

 • ŠEME Jože, 1916–1998, generalmajor, načelnik štaba divizije in poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana
 • ŠETRAJČIČ Ferdo, 1916–1992, generalmajor, načelnik uprave Zslo in sekretar Rslo SR Slovenije
 • ŠKRK Gracijan, 1925–, generalmajor, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana in predsednik komiteja ZKJ 9. armade
 • ŠTOK Drago, 1929–2004, viceadmiral, poveljnik vojno-pomorskega področja in pomočnik načelnika GŠ za vojno mornarico
 • ŠUC Pavel, 1925–2001, generalpodpolkovnik, vojaški ataše, poveljnik divizije in načelnik I. uprave GŠ
 • ŠVARA Dušan, 1918–2005, generalpodpolkovnik, pomočnik poveljnika vojaškega področja Ljubljana in 9. armade

T[uredi | uredi kodo]

 • TAVČAR Franc - Rok, 1920–2000, generalpolkovnik, narodni heroj, načelnik Inženirske uprave GŠ in poveljnik 9. armade (1972–1980)
 • TOMINC Ivo, 1934–1992, generalpodpolkovnik, direktor Narodne armije, pomočnik poveljnika 9. armade in 5. vojaškega območja
 • TOMŠIČ Janez, 1909–1987, kontraadmiral, poveljnik flote JVM in načelnik pomorskega vojaškega šolskega centra v Divuljah
 • TRAMPUŠ Danilo, 1901–1992, generalmajor, načelnik uprave v GŠ
 • TROHA Teodor, 1933–?, generalpodpolkovnik, načelnik šolskega centra Abko in Uprave Abko v GŠ in namestnik poveljnika 3. vojaškega območja v Skopju
 • TURNER Franc, 1916–1997, generalmajor, načelnik I. oddelka Varnostne uprave Zslo

U[uredi | uredi kodo]

 • ULEPIČ Zdenko, 1906–1988, generalpolkovnik letalstva, poveljnik vojnega letalstva in pomočnik Zslo

V[uredi | uredi kodo]

 • VESIČ Alojz, 1931–1994, generalpodpolkovnik, pomočnik načelnika GŠ za elektroniko
 • VIDMAR Marijan, 1936–?, generalmajor, načelnik Ršto Slovenije in 14. korpusa v Ljubljani
 • VRTAR mag. Avgust, 1926–1999, generalpolkovnik, načelnik Visoke vojaško politične šole in pomočnik Zslo za znanstveno-raziskovalno delo (1981–1986)

Z[uredi | uredi kodo]

 • ZABRET Ciril, 1935, generalmajor, pomočnik poveljnika 1. armade za politično-pravne zadeve
 • ZGONC Anton - Vasja, 1914–?, generalmajor, pomočnik poveljnika korpusa
 • ZORC Milovan, 1935–2018?, generalmajor, načelnik Ršto Slovenije, poveljnik divizije in korpusa, obrambni svetovalec PR Slovenije
 • ZUPANC Alojz, 1927–?, generalmajor, načelnika operativno-učnega oddelka 5. armade
 • ZUPANČIČ Anton, 1927–2003, generalpodpolkovnik, predsednik komiteja ZKJ 9. armade
 • ZUPANČIČ Viktor, 1931–1997, generalmajor, direktor Zvezne uprave kontrole letenja

Ž[uredi | uredi kodo]

 • ŽOKALJ Alojz - Džidži, 1918–2003, generalmajor, poveljnik divizije in načelnik štaba korpusa.

Viri[uredi | uredi kodo]

 • Vojna enciklopedija št. 1 - 11, Beograd, 1958-1969
 • Encikopedija Slovenije št. 1 - 16, Ljubljana, 1987-2002
 • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Mladinska knjiga, Ljubljana. 2008. COBISS 241136128. ISBN 978-961-01-0504-6.
 • Marijan F. Kranjc. Slovenska vojaška inteligenca. Grosuplje, 2005 - Priloga: Neideološki in genetski abc seznam generalov - admiralov slovenskega rodu, str. 419-431 (COBISS)

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]