Seznam alkanov

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam verižnih alkanov vsebuje imena alkanov, razvrščena po številu ogljikovih atomov.

Število ogljikovih atomov Formula Ime
1 CH4 metan
2 C2H6 etan
3 C3H8 propan
4 C4H10 n-butan
5 C5H12 n-pentan
6 C6H14 n-heksan
7 C7H16 n-heptan
8 C8H18 n-oktan
9 C9H20 n-Nonan
10 C10H22 n-dekan
11 C11H24 n-Undekan
12 C12H26 n-dodekan
13 C13H28 n-tridekan
14 C14H30 n-Tetradekan
15 C15H32 n-Pentadekan
16 C16H34 n-heksadekan
17 C17H36 n-Heptadekan
18 C18H38 n-Oktadekan
19 C19H40 n-Nonadekan
20 C20H42 n-Eikozan
21 C21H44 n-Unkozan
22 C22H46 n-Dokozan
23 C23H48 n-Trikozan
24 C24H50 n-tetrakozan
25 C25H52 n-Pentakozan
26 C26H54 n-Heksakozan
27 C27H56 n-Heptakozan
28 C28H58 n-Oktakozan
29 C29H60 n-Nonakozan
30 C30H62 n-Triakontan
31 C31H64 n-Untriakontan
32 C32H66 n-Dotriakontan
33 C33H68 n-Tritriakontan
34 C34H70 n-Tetratriakontan
35 C35H72 n-Pentatriakontan
36 C36H74 n-Heksatriakontan
37 C37H76 n-Heptatriakontan
38 C38H78 n-Oktatriakontan
39 C39H80 n-Nonatriakontan
40 C40H82 n-Tetrakontan
41 C41H84 n-Untetrakontan
42 C42H86 n-Dotetrakontan
43 C43H88 n-Tritetrakontan
44 C44H90 n-Tetratetrakontan
45 C45H92 n-Pentatetrakontan
46 C46H94 n-Heksatetrakontan
47 C47H96 n-Heptatetrakontan
48 C48H98 n-Oktatetrakontan
49 C49H100 n-Nonatetrakontan
50 C50H102 n-Pentakontan
51 C51H104 n-Unpentakontan
52 C52H106 n-Dopentakontan
53 C53H108 n-Tripentakontan
54 C54H110 n-Tetrapentakontan
55 C55H112 n-Pentapentakontan
56 C56H114 n-Heksapentakontan
57 C57H116 n-Heptapentakontan
58 C58H118 n-Oktapentakontan
59 C59H120 n-Nonapentakontan
60 C60H122 n-Heksakontan
61 C61H124 n-Henheksakontan
62 C62H126 n-Doheksakontan
63 C63H128 n-Triheksakontan
64 C64H130 n-Tetraheksakontan
65 C65H132 n-Pentaheksakontan
66 C66H134 n-Heksaheksakontan
67 C67H136 n-Heptaheksakontan
68 C68H138 n-Oktaheksakontan
69 C69H140 n-Nonaheksakontan
70 C70H142 n-Heptakontan
71 C71H144 n-Henheptakontan
72 C72H146 n-Doheptakontan
73 C73H148 n-Triheptakontan
74 C74H150 n-Tetraheptakontan
75 C75H152 n-Pentaheptakontan
76 C76H154 n-Heksaheptakontan
77 C77H156 n-Heptaheptakontan
78 C78H158 n-Oktaheptakontan
79 C79H160 n-Nonaheptakontan
80 C80H162 n-Oktakontan
81 C81H164 n-Henoktakontan
82 C82H166 n-Dooktakontan
83 C83H168 n-Trioktakontan
84 C84H170 n-Tetraoktakontan
85 C85H172 n-Pentaoktakontan
86 C86H174 n-Heksaoktakontan
87 C87H176 n-Heptaoktakontan
88 C88H178 n-Oktaoktakontan
89 C89H180 n-Nonaoktakontan
90 C90H182 n-Nonakontan
91 C91H184 n-Hennonakontan
92 C92H186 n-Dononakontan
93 C93H188 n-Trinonakontan
94 C94H190 n-Tetranonakontan
95 C95H192 n-Pentanonakontan
96 C96H194 n-Heksanonakontan
97 C97H196 n-Heptanonakontan
98 C98H198 n-Oktanonakontan
99 C99H200 n-Nonanonakontan
100 C100H202 n-Hektan
...