Pojdi na vsebino

Sevalni tok

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Sevalni tok (ali moč sevanja) je v radiometriji merilo za skupno moč elektromagnetnega valovanja, ki ga seva telo ali za sevanje, ki je vpadlo na določeno površino. Vključene so vse valovne dolžine izsevanega ali vpadlega valovanja. Sevalni tok je enak energiji, ki jo v časovni enoti telo izseva ali nanj pade

Enote za sevalni tok

[uredi | uredi kodo]

V sistemu enot SI je enota za merjenje velikosti sevalnega toka vat (W).

Glej tudi

[uredi | uredi kodo]

Pregled radiometričnih količin in enot SI
količina enota SI razsežnost
[a]
opombe
ime oznaka[b] definicija ime oznaka
sevalna energija , , džul J energija elektromagnetnega sevanja.
gostota sevalne energije džul na kubični meter J/m3 sevalna energija na enoto prostornine
, , vat W (= J/s) sevalna energija oddana, odbita, prenešena ali prejeta na časovno enoto. Včasih se imenuje »sevalna moč« in v astronomiji izsev.
spektralni tok [c] vat na herc W/Hz sevalni tok na enoto frekvence ali valovne dolžine. Slednji se običajno meri v W/nm.
[d] vat na meter W/m
jakost sevanja [e] vat na steradian W/sr sevalni tok oddan, odbit, prenešen ali prejet na enoto prostorskega kota. To je usmerjena količina.
spektralna gostota [c] vat na steradian na herc W⋅sr−1⋅Hz−1 jakost sevanja na enoto frekvence ali valovne dolžine. Slednja se običajno meri v W⋅sr−1⋅nm−1. To je usmerjena količina.
[d] vat na steradian na meter W⋅sr−1⋅m−1
sevalnost [e] vat na steradian na kvadratni meter W⋅sr−1m−2 sevalni tok oddan, odbit, prenešen ali prejet na površini na enoto prostorskega kota na enoto projicirane površine. To je usmerjena količina. To se včasih zavajujoče imenuje tudi »jakost«.
[c] vat na steradian na kvadratni meter na herc W⋅sr−1⋅m−2⋅Hz−1 sevalnost površine na enoto frekvence ali valovne dolžine. Slednja se običajno meri v W⋅sr−1⋅m−2⋅nm−1. To je usmerjena količina. To se včasih zavajujoče imenuje »spektralna gostota«.
[d] vat na steradian na kvadratni meter na meter W⋅sr−1⋅m−3
obsevanost , vat na kvadratni meter W/m2 sevalni tok prejet na površini na enoto površine. To se včasih zavajujoče imenuje »jakost«.
spektralna obsevanost [c] vat na kvadratni peter na herc W⋅m−2⋅Hz−1 osevanost površine na enoto frekvence ali valovne dolžine. To se včasih zavajujoče imenuje »spektalna jakost«. Med enote zunaj SI za spektralno obsevanost spadata jansky (1 Jy = 10−26 W⋅m−2⋅Hz−1) in enota Sončevega toka (1 sfu = 10−22 W⋅m−2⋅Hz−1 = 104 Jy).
[d] vat na kvadratni meter na meter W/m3
gostota energijskega toka , vat na kvadratni meter W/m2 sevalni tok oddan, odbit in prenešen na površino na enoto površine. To se včasih zavajujoče imenuje tudi »jakost«.
spektralna gostota energijskega toka , [c] vat na kvadratni meter na herc W⋅m−2⋅Hz−1 gostota energijskega toka na površino na enoto frekvence ali valovne dolžine. Slednja se včasih meri v in W⋅m−2⋅nm−1. To se včasih zavajujoče imenuje tudi »spektralna jakost«.
, [d] vat na kvadratni meter na meter W/m3
, vat na kvadratni meter W/m2 sevalni tok oddan s površine na enoto površine. To je oddana komponenta radioznosti. To se včasih zavajujoče imenuje »jakost«.
[c] vat na kvadratni metger na herc W⋅m−2⋅Hz−1 izsevanost površine na enoto frekvence ali valovne dolžine. Slednja se običajno meri v W⋅m−2⋅nm−1. To se včasih zavajujoče imenuje »spektralna gostota«.
[d] vat na kvadratni meter na meter W/m3
džul na kvadratni meter J/m2 sevalna energija prejeta na površini na enoto površine, ali enakovredno obsevanost površine integrirane po času obsevanja.
[c] džul na kvadratni meter na herc J⋅m−2⋅Hz−1 sevalna izpostavljenost površine na enoto frekvence ali valovne dolžine. Slednja se običajno meri v J⋅m−2⋅nm−1.
[d] džul na kvadratni meter na meter J/m3
Glej tudi:
  1. Simboli v tem stolpcu označujejo razsežnosti. »« pomeni maso, »« in »« pomenita dolžino in čas, ne pa simbola za enoti liter in tesla.
  2. Organizacije za standardizacijo priporočajo, da se radiometrične količine označijo z indeksom »e« (za »energijsko«), da bi se izognilo zamenjavi s fotometričnimi ali fotonskimi količinami.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Spektralne količine, podane na enoto frekvence, so označene z dodatnim indeksom »ν« (grška črka ni, ki se je ne sme zamenjevati s črko »v«, oznako za fotometrično količino.)
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Spektralne količine, podane na enoto valovne dolžine, so označene z dodatnim indeksom »λ«.
  5. 5,0 5,1 Usmerjene količine so označene z dodatnim indeksom »Ω«.