Semeniči

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Grb družine Semenič, kot ga je upodobil Valvasor v knjigi grbov - Opus Insignium

Gospodje Semenič (nemško Semenitsch, Zemenitsch, Semeniz) so slovenska plemiška družina (predstavniki nižjega plemstva), ki je izvirala iz takratne Marke Metlike (današnje Bele krajine).

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Prve omembe družine segajo v 14. stoletje, ko so bili Semeniči ministeriali (nižje plemstvo) Goriških grofov. Oton (I.) Semenič (Ott Semenicz) je v listini iz leta 1367 omenjen kot posestnik hiše v Metliki in to je prva znana omemba koga iz te rodbine.

V 15. stoletju se je družina razvejala o čemer priča npr. seznam vitezov in hlapcev na Kranjskem (nemško Ritter und knecht in Kreyn) iz leta 1446, kjer je navedenih kar šest Semeničev kar jih uvršča na drugo mesto po številčnosti rodbin na tem seznamu.

Rodbina je v 16. in 17. stoletju začela ekonomsko nazadovati zaradi turških vpadov in fevdnih bojev med Habsburžani in Celjskimi grofi. V tem obdobju se premoženje družine močno zmanjša in premakne bolj proti severu na ozemlje današnje Dolenjske.

Družina po moški strani najverjetneje izumre leta 1733 s smrtjo duhovnika Janeza Krištofa Semeniča, po ženski strani pa leta 1778 s smrtjo Marije Ane Kristine, poročene Bosizio, ter Katarine Semenič.

Posesti in gradovi[uredi | uredi kodo]

Semeničev stolp nad Zapužami pri Mirni

Grad Turn pri Semiču

Dvor pri Semiču

Dvor Turn pri Dragatušu

Grad Vinica

Grad Žumberk

Dvor Smuk

Dvor Dominiče

Dvora Grundelj in Selo

Dvor Mačerole

Dvor Klevišče

Dvor Vrh pri Škocjanu

Dvor Dol pri Litiji

Viri[uredi | uredi kodo]

Weiss, Janez (2016): Semiči in Semeniči plemiški rodbini metliškega, Zbirka Nobilitas Metlicensis, Občina Semič.