Predloga:Navedi arXiv

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]
Slog Navajanja 1 predloge
{{Navedi arXiv}}arXiv preprint
{{Navedi AV medij}}avdio in vizualna dela
{{Navedi zaznamke iz AV medija}}avdio in video spremna beseda/zaznamki
{{Navedi knjigo}}knjige
{{Navedi konferenco}}zborniki konferenc
{{Navedi DVD-zaznamki}}DVD (film) spremna beseda/zaznamki
{{Navedi enciklopedijo}}edited collections
{{Navedi epizodo}}radijske ali televizijske epizode
{{Navedi intervju}}intervjuji
{{Navedi časopis}}akademski časopisi
{{Navedi revijo}}revije, periodika
{{Navedi poštni seznam}}javni poštni seznami
{{Navedi zemljevid}}zemljevidi
{{Navedi zaznamke ob izdaji glasbe}}avdio in video zaznamki ob izdaji
{{Navedi novice}}članki z novicami
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}audio or video podcast
{{Navedi sporočilo za javnost}}sporočilo za javnost
{{Navedi poročilo}}poročila
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Navedi ssrn}}SSRN dokumenti
{{Cite techreport}}technical reports
{{Navedi disertacijo}}disertacije
{{Navedi citeseerx}}CiteSeerX dokumenti
{{Navedi splet}}spletni viri
Glej tudiPredloge specifičnih virov

Ta Slog Navajanja 1 predloga se uporablja za kreacijo sklicev za preprinte v arXiv. Povezuje se na povzetek na http://www.arxiv.org/abs/eprint.

Uporaba[uredi kodo]

Najpogosteje uporabljeni parametri, vodoravni format

{{cite arXiv |last= |first= |author-link= |eprint= |title= |class= |date= }}

 • arxiv ali eprint (obvezno): arXiv/Eprint dentifikator, brez prefiksa "arXiv:". Od aprila 2007 identifikatorju vključujejo klasifikacijo, dvočrkovno podrazdelitev in 7-cifrno YYMMNNN letnico, mesec in zaporedno številko prijave v tej kategoriji. Npr. gr-qc/0610068 or math.GT/0309136 ali math.GT/0309136. Po aprilu 2007 se je format enostavno spremenil v YYMM.NNNN. Od januarja 2015, se je identifikator spremenil v 5 cifer : YYMM.NNNNN.
 • class: arXiv klasifikacija, npr. hep-th. Neobvezno. Uporablja se le z novejšim slogom eprint identifikatorjev (2007 in kasneje), ki ne vključujejo klasifikacije.
 • title: Naslov navajanega dokumenta.
 • version: (nezaželeno) arXiv verzija, vključuje vodilni "v", npr. "v1". Neobvezno. Dodaj verzijo v arxiv ali eprint (|arxiv=YYMM.NNNNNv1)

Predloga uporablja slog predloge {{navedi revijo}}. Ko je delo sprejeto v Ko je dokument sprejet v časopisu, ki izvaja strokovni pregled, priporočamo uporabo ene izmed teh predlog, saj je status strokovnega pregleda članka pomemben, ohranitev arXiv povezave pa je zagotovilo za prosti dostop do članka.Za ohranitev arXiv povezave, dodajte npr. |arxiv=gr-qc/0610068 ali |arxiv=math.GT/0309136 ali |arxiv=YYMM.NNNN (iz zgornjih primerov) v predlogo {{citat}} ali {{navedi revijo}}.

Primeri[uredi kodo]

 • {{cite arXiv |last=Sparling |first=George A. J. |date=2006 |title=Spacetime is spinorial; new dimensions are timelike |eprint=gr-qc/0610068}}
Sparling, George A. J. (2006). »Spacetime is spinorial; new dimensions are timelike«. arXiv:gr-qc/0610068.
 • {{cite arXiv |last=Leinster |first=Tom |date=2007 |title=The Euler characteristic of a category as the sum of a divergent series |eprint=0707.0835 |class=math.CT}}
Leinster, Tom (2007). »The Euler characteristic of a category as the sum of a divergent series«. arXiv:0707.0835 [math.CT].

Parametri[uredi kodo]

Nezaželeno[uredi kodo]

Nezaželeni CS1/CS2 parametri
Nezaželen parameter Zamenjan z
trenutno ni nezaželenih parametrov

Opis[uredi kodo]

Avtorji[uredi kodo]

 • last: Priimek enega avtorja. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link. Za korporativne avtorje ali avtorje z enim priimkom, uporabite last ali enega od njegovih aliasov (e.g. |author=Bono). Aliasi: surname, author, last1, surname1, author1.
  • author: ta parameter vsebuje celotno ime enega avtorja (ime in priimek) ali ime korporativnega avtorja. Ta parameter naj nikoli ne vsebuje več kot ime enega avtorja. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link.
  • first': Osebna imena avtorja; npr.: Prvoime Srednjeime ali Prvoime M. ali Prvoime M., Sr. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link. Aliasi: given, first1, given1. Zahteva last; osebno ime se ne bo izpisalo, če je parameter last prazen.
  • ALI: za več avtorjev uporabite last1, first1 do lastn, firstn, kjer je n zaporedna številka neomejenega števila avtorjev (vsak firstn zahteva ujemajoč se lastn, ampak obratno to ne velja). Glejte parameter display za določitev koliko avtorjev naj bo izpisanih. Aliasi: surname1, given1 do surnamen, givenn ali author1 do authorn. Za posameznega avtorja plus institucionalnega avtorja lahko uporabite |first1=...|last1=...|author2=....
  • author-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o avtorju—ne o avtorjevi spletni strani; ne uporabite wikipovezav. Aliasi: author-link1, authorlink, authorlink1, author1-link, author1link.
  • ALI: za več avtorjev uporabite author-link1 do author-linkn. Aliasi: authorlink1 do authorlinkn, ali author1-link do authorn-link, ali author1link do authornlink.
  • name-list-format: izpiše avtorje in urednike v Vancouver slogu, če je nastavljen na vanc in ko seznam uporablja parametre last/first.
 • vauthors: z vejico ločeni seznam imen avtorja v Vancouver slogu; vključi korporativne in institucionalne avtorje v dvojne oklepaje:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corp.))
  • author-link in author-mask se lahko uporabita za posamezna imena v |vauthors= kot je opisano zgotaj
 • authors: Imana avtorjev v prosti obliki; uporaba tega parametra se ne priporoča, ker na ta način metpodatki sklica ne delujejo; to ni alias za last.
 • translator-last: Priimek prevajalca. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite translator-link. Aliasi: translator-surname, translator1, translator1-last, translator-last1.
  • translator-first: Osebna imena translator. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite translator-link instead. Aliasi: translator-given, translator1-first, translator-first1.
  • ALI: za več prevajalcev uporabite translator-last1, translator-first1 do translator-lastn, translator-firstn,kjer je n zaporedna številka neomejenega števila prevajalcev (vsak translator-firstn zahteva ujemajoč se translator-lastn, ampak obratno to ne velja). Aliasi: translator1-last, translator1-first do translatorn-last, translatorn-first ali translator1 do translatorn.
  • translator-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o prevajalcu—ne o prevajalčevi spletni strani; ne uporabite wikipovezav. Aliasi: translator-link1, translator1-link.
  • ALI: za več prevajalcev uporabite translator-link1 do translator-linkn. Aliasi: translator1-link do translatorn-link.
 • collaboration: Ime skupine avtorjev ali sodelavcev; zahteva author, last ali vauthors seznam enega ali več primarnih avtorjev; sledi author name-list; seznamu avtorjev doda "et al.".
 • Opomba: Pri uporabi sloga kratki sklici ali medbesedilni sklici v oklepaju znotraj besedila s predlogami, ne uporabljajte več imen v enem parametru, ker se sidro v tem primeru ne bo ujemalo z medvrstično povezavo.

Datumi[uredi kodo]

 • date: Datum vira, ki se navaja. Lahko je poni datum (dane, mesec in leto)ali delni datum (mesec in leto, sezona in leto, ali leto). Uporabite enak format kot je uporabljen v drugih sklicih na publikacije.[datum 1] Parameter je zahtevan, če se uporablja year za razločevanje {{sfn}} povezav na več del sklice istegaavtorja z istim letom.[more] Ne uporabljaj wikipovezav. Izpiše se za avtorji in je vključen med oklepaji. Če avtor ni naveden, se izpiše za založnikom.. Za sprejemljive oblike datumov glej Pomoč:Slog Navajanja 1 § Datumi.
Za približno leto, dodajte "c. ", npr.: |date=c. 1900.

Če datuma ni, ali "undated", uporabite |date=n.d.
Avtomatsko formatiranje datuma: predloge za Slog Navajanja 1 in 2, vključno s to predlogo, avtomatsko interpretira datume v datumskih parametrih (|date=, |access-date=, |archive-date=, itd.) v slogu opredeljem članku v predlogah {{use dmy dates}} ali {{use mdy dates}}. Za podrobnosti glej dokumentacijo predlog.
 • year: Letnica vira, ki se navaja. Uporaba |date= se priporoča, razen če se izpolnjeni vsi sledeči pogoji:
  1. Format v |date= je YYYY-MM-DD.
  2. Sklic zahteva CITEREF razločevalec.
 • orig-year: Leto prve izdaje; izpiše v oglatih oklepajih za date (ali year). Zaradi jasnosti, lahko dodate podrobnejše besedilo. Npr.: |orig-year=Prva izdaja 1859 ali |orig-year=Sestavljeno 1904. Alias: origyear}}
 • df: format datuma; nastavi dane datume v določen format; ne podpira časovnih obdobij ali sezonskih datumov; prepiše zgoraj opisano samodejno oblikovanje datumov. Sprejme eno vrednost, ki je lahko ena od teh:
  dmy – nastavi datume publikacije na dan mesec leto format; access- in archive-dates se ne spremenijo;
  mdy – kot zgoraj za mesec dan, leto format
  ymd – kot zgoraj za format YYYY-MM-DD
  dmy-all – nastavi datume publikacije, access- in archive-dates na dan mesec leto format;
  mdy-all – kot zgoraj za mesec dan, leto format
  ymd-all – kot zgoraj za format YYYY-MM-DD
 1. Datumi publikacij v sklicih naj bodo znotraj članka v enakem formatu. Lahko se razlikuje od formata datuma dostopa ali arhiviranja.

Naslovi[uredi kodo]

 • title: Naslov vira. Lahko se wikipoveže na obstoječi članek v Wikipediji ali pa url, ki se lahko uporabi za dodajanje zunanjih povezav, toda ne obojega. Izpiše se v narekovajih.
  • trans_title: Slovenski prevodi naslova, če je vir v tujem jeziku. Izpiše v oglatih oklepajih za title; če je url opredeljen, je trans_title vključen v povezavo. Uporaba language parametra se priporoča.
Naslovi, ki vsebujejo določene znake, bodo prikazali povezavo napačno, razen če te kodirate.
nova vrstica [ ] |
presledek [ ] |
 • language: Jezik v katerem je vir napisan, če ni v slovenščini. Izpiše se v oklepajih. Uporabite polno ime jezika; ne uporabljajte ikon ali predlog. Glej seznam podprtih kod in imen. Do not use templates or wikilinks. Displays in parentheses with "in" before the language name or names. When the only source language is English, no language is displayed in the citation. The use of languages recognized by the citation module adds the page to the appropriate subcategory of kat:CS1 viri v tujih jezikih. Because cs1|2 templates are often copied from en.wiki to other wikis, the use of language codes is preferred so that language names render in the correct language and form: espagnol at a French-language wiki instead of the English word "Spanish". Aliases: lang, jezik

Template data[uredi kodo]

To je dokumentacija TemplateData za predlogo, ki jo uporabljajo Vizualni urejevalnik in druga orodja; glejte mesečno poročilo o uporabi parametrov za to predlogo.

TemplateData za Navedi arXiv

Ta predloga oblikuje sklic na preprinte v arXiv spletnem arhivu.

Parametri predloge[Urejanje podatkov predloge]

ParameterOpisVrstaStanje
Eprint identifikatoreprint

Eprint identifikator, brez prefiksa 'arXiv:'. Od aprila 2007 identifikatorju vključujejo klasifikacijo, dvočrkovno podrazdelitev in 7-cifrno YYMMNNN letnico, mesec in zaporedno številko prijave v tej kategoriji

Nizzahtevano
Naslov dokumentatitle

Naslov dokumenta; lahko se uporabi wikipovezava na obstoječi članek v Wikipediji ali pa se doda zunanja povezava, vendar ne oboje. Izpiše se v narekovajih

Nizneobvezno
Priimeklast last1 author author1 authors

Avtorjev priimek; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink'; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne avtorje

Vrsticaneobvezno
Osebno imefirst first1

Osebna imena ali začetnice avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink'; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne avtorje

Vrsticaneobvezno
Članek o avtorjuauthorlink authorlink1 author-link author1-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o avtorju; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne avtorje

Ime stranineobvezno
Priimek drugega avtorjalast2 author2

Priimek drugega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink2'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime drugega avtorjafirst2

Osebna imena ali začetnice drugega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o drugem avtorjuauthorlink2 author2-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o drugem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek tretjega avtorjalast3 author3

Priimek tretjega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink3'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime tretjega avtorjafirst3

Osebna imena ali začetnice tretjega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o tretjem avtorjuauthorlink3 author3-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o tretjem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek četrtega avtorjalast4 author4

Priimek četrtega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink4'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime četrtega avtorjafirst4

Osebna imena ali začetnice četrtega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o četrtem avtorjuauthorlink4 author4-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o četrtem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek petega avtorjalast5 author5

Priimek petega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink5'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime petega avtorjafirst5

Osebna imena ali začetnice petega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o petem avtorjuauthorlink5 author5-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o petem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek šestega avtorjalast6 author6

Priimek šestega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink6'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime šestega avtorjafirst6 author6-link

Osebna imena ali začetnice šestega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o šestem avtorjuauthorlink6

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o šestem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek sedmega avtorjalast7 author7

Priimek sedmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink7'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime sedmega avtorjafirst7

Osebna imena ali začetnice sedmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o sedmem avtorjuauthorlink7 author7-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o sedmem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek osmega avtorjalast8 author8

Priimek osmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink8'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime osmega avtorjafirst8

Osebna imena ali začetnice osmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o osmem avtorjuauthorlink8 author8-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o osmem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek devetega avtorjalast9 author9

Priimek devetega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink9'. Če je definiranih devet avtorjev, se jih bo prikazalo le osem in 'et al.' se bo prikazal na mestu zadnjega avtorja.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime devetega avtorjafirst9

Osebna imena ali začetnice devetega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o devetem avtorjuauthorlink9 author9-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o devetem avtorju.

Ime stranineobvezno
arXiv klasifikacijaclass

arXiv klasifikacija, npr. hep-th. Uporablja se le z novejšim slogom eprint identifikatorjev, ki ne vključujejo klasifikacije.

Vrsticaneobvezno
Leto publikacijeyear

Leto publikacije.

Vrsticaneobvezno

Zunanje povezave[uredi kodo]