Predloga:JULIANDAY

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Predloga izračuna število julijanskega dne z začetkom opoldne v parametru podanega dne (v gregorijanskem koledarju, brez popravka za proleptična leta).

Skladnja:
{{JULIANDAY|leto|[mesec]|[dan]|[ura]|[minuta]|[sekunda]}}
 • Leto (obvezni parameter) mora biti astronomsko (leto=1 ustreza 1 n. št.), leto=0 ustreza 1 pr. n. št., leto=-1 pa letu 2 pr. n. št.).
 • Mesec (neobvezni parameter, po privzetem ima vrednost 1) se izraža s števili med 1 in 12 od januarja do decembra (pri izračunavanju drugih let so mogoča odstopanja).
 • Leto in mesec se najprej pretvorita v število mesecev, nato zaokrožita na najbližje celo število za izračun dejanskega leta in meseca za izračun datumov.
 • Dan (neobvezno, po privzetem 1) je navadno med 1 in 31 (pri izračunavanju drugih mesecev so mogoča odstopanja). Za dele dni so mogoče decimalke.
 • Ura (neobvezno, po privzetem 12) je navadno med 0 in 23 (pri izračunavanju drugih dni so mogoča odstopanja). Vedite, da se julijanski dnevi začnejo opoldne (ura = 12), zato so ure od 0 do 11 sončnega dne za en julijanski dan zgodnejše od ur od 12 do 23. Vrednost lahko seže iz normalnega razpona. Tedaj se obravnava kot dodatno število julijanskih dni (julijanski dan je natanko 24 ur ali 86400 sekund, prestopne sekunde v koledarju UTC pa prezremo). Za dele ure so mogoče decimalke.
 • Minuta in sekunda (neobvezno, po privzetem 0) sta navadno med 0 in 59 (pri izračunavanju drugih ur pa so mogoča odstopanja). Za dele minute ali sekunde so mogoče decimalke.
 • Vsi parametri so lahko kateri koli veljavni numerični izraz, ki se pred izračunom razčleni.
Opomba:
Julijanski dan ob izračunu z modulo 7 narašča od 0 (v ponedeljek opoldne) do 6 (v nedeljo opoldne) in znova pade na 0 (naslednji ponedeljek). To ustreza vrstnemu redu dni v ISO-tednu.
Zgledi:
 • {{JULIANDAY|-4713|11|24}} da 0 (v letu 4714 pr. n. št., proleptično)
 • {{JULIANDAY|0|1|1}} da 1721060 (v letu 1 pr. n. št., proleptično)
 • {{JULIANDAY|0|12|31}} da 1721425
 • {{JULIANDAY|1|1|1}} da 1721426 (prvo leto našega štetja, proleptično)
 • {{JULIANDAY|325|3|21}} da 1839843 (spomladansko enakonočje, ki so ga opazovali na prvem nicejskem koncilu; služi kot referenca za poravnavo gregorijanskega in julijanskega koledarja)
 • {{JULIANDAY|1782|10|14}} da 2372209 (zadnji proleptični gregorijanski dan, po julijanskem koledarju pravzaprav 4. oktober)
 • {{JULIANDAY|1782|10|15}} da 2372210 (prvi neproleptični gregorijanski dan, po julijanskemu koledarju ustreza 5. oktobru)
 • {{JULIANDAY|1999|12|31}} da 2451544
 • {{JULIANDAY|2000|1|1}} da 2451545 (dan »Hrošča tisočletja« in praznovanje novega tisočletja)
 • {{JULIANDAY|2000|1|2}} da 2451546
 • {{JULIANDAY|2000|2|1}} da 2451576
 • {{JULIANDAY|2000|3|1}} da 2451605
 • {{JULIANDAY|2000|12|31}} da 2451910 (zadnji dan 2. tisočletja in 20. stoletja po gregorijanskem koledarju)
 • {{JULIANDAY|2001|1|1}} da 2451911 (prvi dan 3. tisočletja in 21. stoletja po gregorijanskem koledarju)
 • {{JULIANDAY|2001|12|31}} da 2452275
 • {{JULIANDAY|2002|12|31}} da 2452640
 • {{JULIANDAY|2003|12|31}} da 2453005
 • {{JULIANDAY|2006|2|1}} da 2453768
 • {{JULIANDAY|2006|3|1}} da 2453796
 • {{JULIANDAY|2006|3|31}} da 2453826
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|0|0|0}} da 2453855.5
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|01|35|48}} da 2453855.5665278
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|11|59|60}} da 2453856
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|12.0}} da 2453856
 • {{JULIANDAY|2006|4|30}} da 2453856
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|23|59|59}} da 2453856.4999884
 • {{JULIANDAY|2006|5|1|00|00|00}} da 2453856.5
 • {{JULIANDAY|2006|5|1|12|00|00}} da 2453857
 • {{JULIANDAY|2006|5|1}} da 2453857