Pojdi na vsebino

Pozdravljen, svet

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Program PozdravljenSvet (tudi ŽivijoSvet) je kratek računalniški program, ki ilustrira uporabo nekega programskega jezika. Programček izpiše na zaslon besedilo »Pozdravljen svet!« (v angleški različici »Hello, world!«).

Program je uporabljen v mnogih (če ne vseh) uvodnih poglavjih knjig o učenju programiranja. Prvič naj bi se pojavil v knjigi The C Programming Language, (Brian Wilson Kernighan in Dennis MacAlistair Ritchie, 1978):

 main( ) {
   printf("Hello, world!\n");
 }

Primeri v različnih programskih jezikih:

Črkovni vmesniki (konzola)[uredi | uredi kodo]

ABC[uredi | uredi kodo]

  WRITE "Pozdravljen svet!"

Ada[uredi | uredi kodo]

  with Ada.Text_IO;
 
  procedure Hello is
  begin
    Ada.Text_IO.Put_Line ("Pozdravljen svet!");
  end Hello;

Glej tudi: Ada programiranje na Wikibooks.

AmigaE[uredi | uredi kodo]

  PROC main()
    WriteF('Pozdravljen svet!')
  ENDPROC

APL[uredi | uredi kodo]

  'Pozdravljen svet!'

Zbirnik[uredi | uredi kodo]

Prve uspešne kombinacije µP/OS: Intel 8080/Zilog Z80, operacijski sistem CP/M, zbirnik RMAC[uredi | uredi kodo]

  bdos equ  0005H  ; vstopna točka BDOS-a
  start: mvi c,9   ; BDOS funkcija za izpis niza
      lxi d,msg$  ; naslov msg-a
      call bdos
      ret       ; vračanje k CCP-ju
 
  msg$:  db  'Pozdravljen svet!$'
  end start

Stroj za akumulator + indeksni register: MOS Technology 6502, CBM(Commodore) KERNAL(Commodore), Zbirnik ca65[uredi | uredi kodo]

  MSG:  .ASCIIZ "Pozdravljen svet!"
      LDX  #0
      LDA MSG,X  ; nalaganje začetnega znaka
  @LP:  JSR  $FFD2  ; chrout
      INX
      LDA MSG,X
      BNE  @LP
      RTS

Razširjeni akumulatorski stroj: Intel x86, DOS, TASM[uredi | uredi kodo]

  MODEL SMALL
  IDEAL
  STACK  100H
 
  DATASEG
      MSG DB 'Pozdravljen svet!', 13, '$'
 
  CODESEG
      MOV AX, @data
      MOV DS, AX
      MOV DX, OFFSET MSG
      MOV AH, 09H   ; DOS: izpis niza ASCII$ 
      INT 21H
      MOV AX, 4C00H
      INT 21H
  END

Razširjeni akumulatorski stroj: Intel x86, Linux, GAS[uredi | uredi kodo]

  .data
  msg:
  	.ascii	"Pozdravljen svet!\n"
  	len = . - msg
  .text
    .global _start
  _start:
  	movl	$len,%edx
  	movl	$msg,%ecx
  	movl	$1,%ebx
  	movl	$4,%eax
  	int	$0x80
  	movl	$0,%ebx
  	movl	$1,%eax
  	int	$0x80

Splošni izmišljeni računalnik: MIX, MIXAL[uredi | uredi kodo]

  TERM EQU  19     konzolna naprava št. (19 = pisalni stroj)
      ORIG  1000    začetni naslov
  START OUT MSG(TERM)  izpiše podatek na naslovu MSG
      HLT        ustavi izvajanje
  MSG ALF  "ZIVJO"
      ALF  " SVE"
      ALF  "T  "
      END START    konec programa

Splošni izmišljeni računalnik: MMIX, MMIXAL[uredi | uredi kodo]

   Main GETA  $255,string      pridobi naslov niza v registru 255
      TRAP  0,Fputs,StdOut     vstavi niz ki kaže na 255 k datoteki StdOut
  string BYTE  "Pozdravljen svet!",#a,0  niz, ki bo tiskan (#a je nova vrstica in 0 zaključi niz)
      TRAP  0,Halt,0        ustavi proces

Register za splošne namene CISC: DEC PDP-11, RT-11, MACRO-11[uredi | uredi kodo]

  .MCALL .REGDEF,.TTYOUT,.EXIT
      .REGDEF
 
  HELLO: MOV  #MSG,R1
      MOVB  (R1),R0
  LOOP: .TTYOUT
      MOVB +(R1),R0
      BNE LOOP
      .EXIT
 
  MSG:  .ASCIZ /Pozdravljen svet!/
      .END HELLO

CISC on advanced multiprocessing OS: DEC VAX, VMS, MACRO-32[uredi | uredi kodo]

      .title hello
 
      .psect data, wrt, noexe
 
  chan:  .blkw   1
  iosb:  .blkq   1
  term:  .ascid  "SYS$OUTPUT"
  msg:  .ascii  "Pozdravljen svet!"
  len =  . - msg
 
      .psect code, nowrt, exe
 
      .entry  hello, ^m<>
 
      ; Establish a channel for terminal I/O
      $assign_s devnam=term, -
           chan=chan
      blbc   r0, end
 
      ; postavi v vrsto zahtevek I/O
      $qiow_s chan=chan, -
           func=#io$_writevblk, -
           iosb=iosb, -
           p1=msg, -
           p2=#len
 
      ; preveri stanje in stanje IOSB-ja
      blbc   r0, end
      movzwl iosb, r0
 
      ; vrnitev k operacijskem sistemu
  end:  ret
 
      .end    hello

Procesor RISC: ARM, RISC OS, BBC BASIC-ov vrstni zbirnik[uredi | uredi kodo]

  .program     
      ADR R0,message
      SWI "OS_Write0"
      SWI "OS_Exit"
  .message     
      DCS "Pozdravljen svet!"
      DCB 0
      ALIGN

ali krajša verzija (iz qUE);

      SWI"OS_WriteS":EQUS"Pozdravljen svet!":EQUB0:ALIGN:MOVPC,R14

AWK[uredi | uredi kodo]

  BEGIN { print "Pozdravljen svet!" }

bash[uredi | uredi kodo]

Zelo podobno je tudi v ostalih lupinah, potrebno je le ustrezno popraviti pot v prvi vrstici.

  #!/usr/local/bin/bash
  echo "Pozdravljen svet!"

BASIC[uredi | uredi kodo]

  10 PRINT "'''Pozdravljen svet!'''"
  20 END

ali

  PRINT "'''Pozdravljen svet!'''"
  END

V večini dialektov BASICa ukaz END ni potreben.

TI-BASIC[uredi | uredi kodo]

Na kalkulatorjih Texas Instruments, serije od TI-80 do TI-86:

  :Disp "Pozdravljen svet!"
  ali 
  :Output(1,1,"Pozdravljen svet!")

Ali preprosto:

   :"Pozdravljen svet!"

Na TI-89/TI-92 kalkulatorjih:

  :hellowld()
  :Prgm
  :Disp "Pozdravljen svet!"
  :EndPrgm

StarOffice/OpenOffice Basic[uredi | uredi kodo]

  sub main
    print "Pozdravljen svet!"
  end sub

Visual Basic[uredi | uredi kodo]

Za izpis v razhroščevalni konzoli:

  Debug.Print "Pozdravljen svet!"

Za izpis kot sporočilo uporabniku:

  VBA.Interaction.MsgBox "Pozdravljen svet!"

BCPL[uredi | uredi kodo]

  GET "LIBHDR"
 
  LET START () BE
  $(
    WRITES ("Pozdravljen svet!*N")
  $)

BLISS[uredi | uredi kodo]

  %TITLE 'HELLO_WORLD'
  MODULE HELLO_WORLD (IDENT='V1.0', MAIN=HELLO_WORLD,
      ADDRESSING_MODE (EXTERNAL=GENERAL)) =
  BEGIN
 
    LIBRARY 'SYS$LIBRARY:STARLET';
 
    EXTERNAL ROUTINE
      LIB$PUT_OUTPUT;
 
  GLOBAL ROUTINE HELLO_WORLD =
  BEGIN
 
    LIB$PUT_OUTPUT(%ASCID %STRING('Pozdravljen svet!'))
  END;
 
  END
  ELUDOM

boo[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!"

Casio fx-7950[uredi | uredi kodo]

Ta program deluje na fx-9750 grafičnih kalkulatorjih in njemu kompatibilnih.

  "Pozdravljen svet!"'

C[uredi | uredi kodo]

  #include <stdio.h>
 
  int main(void)
  {
    printf("'''Pozdravljen svet!'''\n");
    return 0;
  }

C#[uredi | uredi kodo]

  using System;
 
  class HelloWorldApp
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine("'''Pozdravljen svet!'''");
    }
  }

C++[uredi | uredi kodo]

  #include <iostream>
 
  int main()
  {
    std::cout << "'''Pozdravljen svet!'''" << std::endl;
  }

C++, Managed[uredi | uredi kodo]

  #using <mscorlib.dll>
  
  using namespace System;
  
  int wmain()
  {
    Console::WriteLine("'''Pozdravljen svet!'''");
  }

ColdFusion (CFM)[uredi | uredi kodo]

  <cfoutput>
  Pozdravljen svet!
  </cfoutput>

COMAL[uredi | uredi kodo]

  PRINT "Pozdravljen svet!"

CIL[uredi | uredi kodo]

  .method public static void Main() cil managed
  {
     .entrypoint
     .maxstack 8
     ldstr "Pozdravljen svet!"
     call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
     ret
  }

Clean[uredi | uredi kodo]

  module hello
 
  Start = "Pozdravljen svet!"

CLIST[uredi | uredi kodo]

  PROC 0
  WRITE Pozdravljen svet!

COBOL[uredi | uredi kodo]

  IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
 
  ENVIRONMENT DIVISION.
 
  DATA DIVISION.
 
  PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY "Pozdravljen svet!".
  STOP RUN.

Common Lisp[uredi | uredi kodo]

  (format t "Pozdravljen svet!~%")

ali

  (write-line "Pozdravljen svet!")

D[uredi | uredi kodo]

  import std.stdio;
  void main()
  {
    writefln("Pozdravljen svet!");
  }

DCL batch[uredi | uredi kodo]

  $ write sys$output "Pozdravljen svet!"

Dylan[uredi | uredi kodo]

  module: hello
 
  format-out("Pozdravljen svet!\n");

Ed and Ex (Ed extended)[uredi | uredi kodo]

  a
  Pozdravljen svet!
  .
  p

ali tako:

  echo -e 'a\nPozdravljen svet!\n.\np'|ed
  echo -e 'a\nPozdravljen svet!\n.\np'|ex

Eiffel[uredi | uredi kodo]

  class HELLO_WORLD
 
  creation
    make
  feature
    make is
    local
        io:BASIC_IO
    do
        !io
        io.put_string("%N Pozdravljen svet!")
    endmake
  endclass HELLO_WORLD

Erlang[uredi | uredi kodo]

  -module(hello).
  -export([hello_world/0]).
 
  hello_world() -> io:fwrite("Pozdravljen svet!\n").

Euphoria[uredi | uredi kodo]

  puts(1, "Pozdravljen svet!")

F#[uredi | uredi kodo]

  type data =
    { first: string;
     second: string; }
 
    let myData =
      { first="Hello";
       second="world"; }
 
    let _ =
      print_string myData.first;
      print_string " ";
      print_string myData.second;
      print_newline()

Focus[uredi | uredi kodo]

  -TYPE Pozdravljen svet!

Forte TOOL[uredi | uredi kodo]

  begin TOOL HelloWorld;

  includes Framework;
  HAS PROPERTY IsLibrary = FALSE;

  forward Hello;

  -- START CLASS DEFINITIONS

  class Hello inherits from Framework.Object

  has public method Init;

  has property
    shared=(allow=off, override=on);
    transactional=(allow=off, override=on);
    monitored=(allow=off, override=on);
    distributed=(allow=off, override=on);

  end class;
  -- END CLASS DEFINITIONS—START METHOD DEFINITIONS

  ------------------------------------------------------------
  method Hello.Init
  begin
  super.Init();

  task.Part.LogMgr.PutLine('HelloWorld!');
  end method;
  -- END METHOD DEFINITIONS
  HAS PROPERTY
    CompatibilityLevel = 0;
    ProjectType = APPLICATION;
    Restricted = FALSE;
    MultiThreaded = TRUE;
    Internal = FALSE;
    LibraryName = 'hellowor';
    StartingMethod = (class = Hello, method = Init);

  end HelloWorld;

Forth[uredi | uredi kodo]

  ." Pozdravljen svet!" CR

FORTRAN[uredi | uredi kodo]

    PROGRAM HELLO
     PRINT *, 'Pozdravljen svet!'
    END

Frink[uredi | uredi kodo]

  println["Pozdravljen svet!"]

Gambas[uredi | uredi kodo]

Poglejte tudi GUI kategorijo.

  PUBLIC SUB Main()
   Print "Pozdravljen svet!"
  END

Game Maker[uredi | uredi kodo]

V dogodku risanja določenega predmeta:

  draw_text(x,y,"Pozdravljen svet!")

Ali da prikaže pogovorno okno s sporočilom:

  show_message("Pozdravljen svet!")

Haskell[uredi | uredi kodo]

  module Main (main) where
 
  main = putStrLn "Pozdravljen svet!"

ali

  main = putStrLn "Pozdravljen svet!"

Heron[uredi | uredi kodo]

  program HelloWorld;
  functions {
   _main() {
    print_string("Pozdravljen svet!");
   }
  }
  end

HP-41 & HP-42S[uredi | uredi kodo]

(Ročni HP-jevi na RPN temelječi alfanumerični inženirski kalkulatorji.)

  01 LBLTHELLO
  02 TPozdravljen svet!
  03 PROMPT

HyperTalk (Apple HyperCard's scripting language)[uredi | uredi kodo]

  put "Pozdravljen svet!"

ali

  Answer "Hello, world!"

IDL[uredi | uredi kodo]

  print,"'''Pozdravljen svet!'''"

Inform[uredi | uredi kodo]

  [ Main;
   print "Pozdravljen svet!^";
  ];

Io[uredi | uredi kodo]

  "Pozdravljen svet!" print

ali

  write("Pozdravljen svet!\n")

Iptscrae[uredi | uredi kodo]

  ON ENTER {
    "Hello, " "World!" & SAY
  }

Java[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("'''Pozdravljen svet!'''");
    }
  }

JavaScript[uredi | uredi kodo]

Izpis v dokument:

  document.write("Pozdravljen svet!");

Okno z obvestilom:

  alert("Pozdravljen svet!");

JVM[uredi | uredi kodo]

(nezbirniški odvod/izhod od javap -c Hello.class)

  public class Hello extends java.lang.Object {
    public Hello();
    public static void main(java.lang.String[]);
  }

  Method Hello()
   0 aload_0
   1 invokespecial #1 <Method java.lang.Object()>
   4 return

  Method void main(java.lang.String[])
   0 getstatic #2 <Field java.io.PrintStream out>
   3 ldc #3 <String "Pozdravljen svet!">
   5 invokevirtual #4 <Method void println(java.lang.String)>
   8 return

Kogut[uredi | uredi kodo]

  WriteLine "Pozdravljen svet!"

[uredi | uredi kodo]

  print [Pozdravljen svet!]

ali

  pr [Pozdravljen svet!]

izključno v mswlogo pa:

  messagebox [Hi] [Pozdravljen svet!]

Lua[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!"

M (MUMPS)[uredi | uredi kodo]

  W "Pozdravljen svet!"

Macsyma, Maxima[uredi | uredi kodo]

  print("Pozdravljen svet!")$

Maple[uredi | uredi kodo]

  print("Pozdravljen svet!");

Mathematica[uredi | uredi kodo]

  Print["Pozdravljen svet!"]

MATLAB[uredi | uredi kodo]

  disp('Pozdravljen svet!')

Max[uredi | uredi kodo]

  max v2;
  #N vpatcher 10 59 610 459;
  #P message 33 93 63 196617 Pozdravljen svet!;
  #P newex 33 73 45 196617 loadbang;
  #P newex 33 111 31 196617 print;
  #P connect 1 0 2 0;
  #P connect 2 0 0 0;
  #P pop;

Modula-2[uredi | uredi kodo]

  MODULE Hello;
 
  FROM Terminal2 IMPORT WriteLn; WriteString;
 
  BEGIN
    WriteString("Pozdravljen svet!");
    WriteLn;
  END Hello;

MS-DOS batch[uredi | uredi kodo]

S standardnim command.com tolmačom. Simbol @ je opcijski in preprečuje, da sistem ponovi ukaz preden ga izvede. Simbol @ se more spustiti pri MS-DOS verzijah starejših od 3.0.

  @echo Pozdravljen svet!

MUF[uredi | uredi kodo]

  : main
   me @ "Pozdravljen svet!" notify
  ;

Natural[uredi | uredi kodo]

  WRITE "Pozdravljen svet!"
  END

Ncurses[uredi | uredi kodo]

  #include <ncurses.h>
  int main()
  {
    initscr();
    printw("Pozdravljen svet!");
    refresh();
    getch();
    endwin();
    return 0;
  }

Oberon[uredi | uredi kodo]

 MODULE Hello;
     IMPORT Oberon, Texts;
  VAR W: Texts.Writer;

  PROCEDURE World*;
  BEGIN
   Texts.WriteString(W, "Pozdravljen svet!");
   Texts.WriteLn(W);
   Texts.Append(Oberon.Log, W.buf)
  END World;

 BEGIN
  Texts.OpenWriter(W)
 END Hello.

Objective C[uredi | uredi kodo]

  #import <Foundation/Foundation.h>
 
  int main (int argc, const char * argv[])
  {
    NSLog(@"Pozdravljen svet!");
    return 0;
  }

OCaml[uredi | uredi kodo]

  print_endline "Pozdravljen svet!"

OPL[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  PROC hello:
   PRINT "Pozdravljen svet!"
  ENDP

OPS5[uredi | uredi kodo]

  (object-class request
      ^action)

  (startup
   (strategy MEA)
   (make request ^action hello)
  )


  (rule hello
   (request ^action hello)
   -->
    (write |Pozdravljen svet!| (crlf))
  )

Pascal[uredi | uredi kodo]

  Program Hello;
  begin
    WriteLn("Pozdravljen svet!");
  end.

Perl[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!\n";

(To je prvi primer knjige Learning Perl.)

PHP[uredi | uredi kodo]

  <?php
  echo "Pozdravljen svet!\n";
  ?>

ali

  <?="Pozdravljen svet!\n" ?>

vendar je to bolj priporočljivo:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  <title>Pozdravljen svet!</title>
  </head>
  <body>
  <?php echo "'''Pozdravljen svet!'''"; ?>
  </body>
  </html>

Pike[uredi | uredi kodo]

  int main() {
    write("Pozdravljen svet!\n");
    return 0;
  }

PL/SQL[uredi | uredi kodo]

  procedure print_hello_world as
    dbms_output.enable(1000000);
    dbms_output.put_line("Pozdravljen svet!");
  end print_hello_world;

PL/I[uredi | uredi kodo]

  Test: proc options(main) reorder;
   put skip edit('Pozdravljen svet!') (a);
  end Test;

POP-11[uredi | uredi kodo]

  'Pozdravljen svet!' =>

POV-Ray[uredi | uredi kodo]

  #include "colors.inc"
  camera {
   location <3, 1, -10>
   look_at <3,0,0>
  }
  light_source { <500,500,-1000> White }
  text {
   ttf "timrom.ttf" "Pozdravljen svet!" 1, 0
   pigment { White }
  }

Processing[uredi | uredi kodo]

  println("Pozdravljen svet!");

Prolog[uredi | uredi kodo]

  write('Pozdravljen svet!'),nl.

Python[uredi | uredi kodo]

Python 2:

  print "Pozdravljen svet!"

Python 3:

  print("Pozdravljen svet!")

REXX, NetRexx, and Object REXX[uredi | uredi kodo]

  say "Pozdravljen svet!"

RPL[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

(Na Hewlett-Packard grafičnih kalkulatorjih, serije HP-28, HP-48 in HP-49.)

  <<
   CLLCD
   "Pozdravljen svet!" 1 DISP
   0 WAIT
   DROP
  >>

Ruby[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  puts "Pozdravljen svet!"

SAS[uredi | uredi kodo]

  data _null_;
  put 'Pozdravljen svet!';
  run;

Sather[uredi | uredi kodo]

  class HELLO_WORLD is
   main is 
   #OUT+"Pozdravljen svet!\n"; 
   end; 
  end;

Scala[uredi | uredi kodo]

  object HelloWorld with Application {
   Console.println("Pozdravljen svet!");
  }

Scheme[uredi | uredi kodo]

  (display "Pozdravljen svet!")
  (newline)

sed[uredi | uredi kodo]

(Opozorilo: potrebuje najmanj eno vrstico vhoda)

  sed -ne '1s/.*/Pozdravljen svet!/p'

Seed7[uredi | uredi kodo]

  $ include "seed7_05.s7i";

  const proc: main is func
   begin
    writeln("Pozdravljen svet!");
   end func;

Self[uredi | uredi kodo]

  'Pozdravljen svet!' print.

Simula[uredi | uredi kodo]

  BEGIN
    OutText("Pozdravljen svet!");
    OutImage;
  END

Smalltalk[uredi | uredi kodo]

  Transcript show: 'Pozdravljen svet!'; cr

SML[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!\n";

SNOBOL[uredi | uredi kodo]

    OUTPUT = "'''Pozdravljen svet!'''"
  END

SPARK[uredi | uredi kodo]

  with Spark_IO;
  --# inherit Spark_IO;
  --# main_program;

  procedure Hello_World
  --# global in out Spark_IO.Outputs;
  --# derives Spark_IO.Outputs from Spark_IO.Outputs;
  is
  begin
   Spark_IO.Put_Line (Spark_IO.Standard_Output, "Pozdravljen svet!", 0);
  end Hello_World;

SPITBOL[uredi | uredi kodo]

    OUTPUT = "Pozdravljen svet!"
  END

SQL[uredi | uredi kodo]

  CREATE TABLE `message` (`text` char(15));
  INSERT INTO `message` (`text`) VALUES ('Pozdravljen svet!');
  SELECT `text` FROM `message`;
  DROP TABLE `message`;

ali (Oracleov dialekt)

  SELECT 'Pozdravljen svet!' FROM dual;

ali (PL/SQL v Oracle-ju)

  BEGIN
   DBMS_OUTPUT.ENABLE(1000000);
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pozdravljen svet!, from PL/SQL');
  END;

ali (MySQL in PostgreSQL dialekt)

  SELECT 'Pozdravljen svet!';

ali (T-SQL dialekt)

  PRINT 'Pozdravljen svet!'

ali (KB-SQL dialekt)

  select Null from DATA_DICTIONARY.SQL_QUERY

  FOOTER or HEADER or DETAIL or FINAL event
  write "Pozdravljen svet!"

STARLET[uredi | uredi kodo]

  RACINE: HELLO_WORLD.

  NOTIONS:
  HELLO_WORLD : ecrire("Pozdravljen svet!").

TACL[uredi | uredi kodo]

  #OUTPUT Pozdravljen svet!

Tcl (Tool command language)[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  puts "Pozdravljen svet!"

Turing[uredi | uredi kodo]

  put "Pozdravljen svet!"

TSQL[uredi | uredi kodo]

  Declare @Output varchar(16)
  Set @Output='Pozdravljen svet!'
  Select @Output

ali preprostejši način:

  Select 'Pozdravljen svet!'
  Print 'Pozdravljen svet!'

UNIX-style shell[uredi | uredi kodo]

  echo 'Pozdravljen svet!'

ali

  printf 'Pozdravljen svet!\n'

ali za vmesnik curses:

  dialog—msgbox "Pozdravljen svet!" 0 0

Grafični vmesniki (GUI)[uredi | uredi kodo]

ActionScript (Macromedia Flash MX)[uredi | uredi kodo]

  trace ("Pozdravljen svet!")

AppleScript[uredi | uredi kodo]

  display dialog "Pozdravljen svet!"

ali če hočeš, da operacijski sistme to sintetizira in dobesedno reče "Pozdravljen svet!" (brez vejice, če ne bi sintesajzer se ustavil)

  say "Pozdravljen svet!"

Cocoa ali GNUStep (v objektivnem C-ju)[uredi | uredi kodo]

  #import <Cocoa/Cocoa.h>
  @interface hello : NSObject {
  }
  @end
  
  @implementation hello
  
  -(void)awakeFromNib
  {	
    NSBeep(); // ne rabimo to samo ponavadi pisknemo
         // ko pokažemo opozorilo
    NSRunAlertPanel(@"Sporočilo od tvojega računalnika", @"Pozdravljen svet!", @"Oj!",
            nil, nil);
  }
  
  @end

Delphi, Kylix[uredi | uredi kodo]

  ShowMessage("Pozdravljen svet!");

FLTK2 (v C++)[uredi | uredi kodo]

  #include <fltk/Window.h>
  #include <fltk/Widget.h>
  #include <fltk/run.h>
  using namespace fltk;
  
  int main(int argc, char **argv)
  {
    Window *window = new Window(300, 180);
    window->begin();
      Widget *box = new Widget(20, 40, 260, 100, "Pozdravljen svet!");
      box->box(UP_BOX);
      box->labelfont(HELVETICA_BOLD_ITALIC);
      box->labelsize(36);
      box->labeltype(SHADOW_LABEL);
    window->end();
    window->show(argc, argv);
  
    return run();
  }

Gambas[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcijo.

  PUBLIC SUB Main()
   Message.Info("Pozdravljen svet!")
  END

GTK toolkit (v C++)[uredi | uredi kodo]

  #include <iostream>
  #include <gtkmm/main.h>
  #include <gtkmm/button.h>
  #include <gtkmm/window.h>
  using namespace std;
 
  class HelloWorld : public Gtk::Window {
  public:
   HelloWorld();
   virtual ~HelloWorld();
  protected:
   Gtk::Button m_button;
   virtual void on_button_clicked();
  };
 
  HelloWorld::HelloWorld()
  : m_button("Pozdravljen svet!") {
    set_border_width(10);
    m_button.signal_clicked().connect(SigC::slot(*this,
                     &HelloWorld::on_button_clicked));
    add(m_button);
    m_button.show();
  }
 
  HelloWorld::~HelloWorld() {}
 
  void HelloWorld::on_button_clicked() {
    cout << "Pozdravljen svet!" << endl;
  }
 
  int main (int argc, char *argv[]) {
    Gtk::Main kit(argc, argv);
    HelloWorld helloworld;
    Gtk::Main::run(helloworld);
    return 0;
  }

GTK# (v C#)[uredi | uredi kodo]

  using Gtk;
  using GtkSharp;
  using System;
 
  class Hello {
 
    static void Main()
    {
      Application.Init ();
 
      Window window = new Window ("pozdravljen svet");
      window.Show();
 
      Application.Run ();
 
    }
  }

GTK 2.x (v Euphoria)[uredi | uredi kodo]

  include gtk2/wrapper.e

  Info(NULL,"Hello","Pozdravljen svet!")

Java[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcija.

  import javax.swing.JOptionPane;
 
  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pozdravljen svet!");
    }
  }

Java applet[uredi | uredi kodo]

Programčki, napisani v Javi, delujejo tudi v HTML datotekah.

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Pozdravljen svet!</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>

  Program Pozdravljen svet! pravi:

  <APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=600 HEIGHT=100></APPLET>

  </BODY>
  </HTML>
  import java.applet.*;
  import java.awt.*;

  public class HelloWorld extends Applet {
   public void paint(Graphics g) {
    g.drawString("Pozdravljen svet!", 100, 50);
   }
  }

JavaScript in JScript[uredi | uredi kodo]

JavaScript (implementacija ECMAScript-a) je odjemalski skriptni jezik, ki se uporablja za HTML datoteke. sledeča koda se lahko vstavi v katerokoli HTML datoteko:
  <script type="text/javascript">&lt;!--
  function helloWorld()
  {
    alert("Pozdravljen svet!");
  }
  //--&gt;</script>
 
  <a href="#" onclick="helloWorld(); return false;">Pozdravljen svet!</a>
Še lažji način uporabi JavaScript implicitno, kjer neposredno kliče rezervirano funkcijo alert. Prekopirajte naslednjo kodo v <body> značko:
  <a href="#" onclick="alert('Pozdravljen svet!'); return false;">Pozdravljen svet!</a>
Še lažji način vključuje uporabo brskalnika ki podpira virtualni 'javascript' protokol za izvedbo Javacsript kode. Vnesi naslednje v internetni naslov (ponavadi prilepite v naslovno vrstico brskalnika):
  javascript:alert("Pozdravljen svet!");
Obstaja nešteto načinov izvedbe:
  javascript:document.write('Pozdravljen svet!\n');

OPL[uredi | uredi kodo]

See also TUI section.

(Na Psion Series 3 in kasneje združljivimi PDA-ji.)

  PROC guihello:
   ALERT("Pozdravljen svet!","","Exit")
  ENDP

ali

  PROC hello:
   dINIT "Naslov okna"
   dTEXT "","Pozdravljen svet!"
   dBUTTONS "OK",13
   DIALOG
  ENDP

Ogrodje Qt (v C++)[uredi | uredi kodo]

  #include <qapplication.h>
  #include <qpushbutton.h>
  #include <qwidget.h>
  #include <iostream>
 
  class HelloWorld : public QWidget
  {
    Q_OBJECT
 
  public:
    HelloWorld();
    virtual ~HelloWorld();
  public slots:
    void handleButtonClicked();
    QPushButton *mPushButton;
  };
 
  HelloWorld::HelloWorld() :
    QWidget(),
    mPushButton(new QPushButton("Pozdravljen svet!", this))
  {
    connect(mPushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(handleButtonClicked()));
  }
 
  HelloWorld::~HelloWorld() {}
 
  void HelloWorld::handleButtonClicked()
  {
    std::cout << "Pozdravljen svet!" << std::endl;
  }
 
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QApplication app(argc, argv);
    HelloWorld helloWorld;
    app.setMainWidget(&helloWorld);
    helloWorld.show();
    return app.exec();
  }

REALbasic[uredi | uredi kodo]

  MsgBox "Pozdravljen svet!"

RPL[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcijo.

(Na Hewlett-Packard grafičnih kalkulatorjih serije HP-48G in HP-49G.)

  << "Pozdravljen svet!" MSGBOX >>

RTML[uredi | uredi kodo]

  Hello ()
  TEXT "Pozdravljen svet!"

SWT[uredi | uredi kodo]

  import org.eclipse.swt.SWT;
  import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
  import org.eclipse.swt.widgets.Display;
  import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
  import org.eclipse.swt.widgets.Label;

  public class SWTHello {
    public static void main (String [] args) {
      Display display = new Display ();
      final Shell shell = new Shell(display);
      RowLayout layout = new RowLayout();
      layout.justify = true;
      layout.pack = true;
      shell.setLayout(layout);
      shell.setText("Pozdravljen svet!");
      Label label = new Label(shell, SWT.CENTER);
      label.setText("Pozdravljen svet!");
      shell.pack();
      shell.open ();
      while (!shell.isDisposed ()) {
        if (!display.readAndDispatch ()) display.sleep ();
      }
      display.dispose ();
    }
  }

Tcl/Tk[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI kategorijo.

  label .l -text "Pozdravljen svet!"
  pack .l

Visual Basic vključuje VBA[uredi | uredi kodo]

  Sub Main()
    MsgBox "Pozdravljen svet!"
  End Sub

Windows API (v C)[uredi | uredi kodo]

  #include <windows.h>
 
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 
  char szClassName[] = "MainWnd";
  HINSTANCE hInstance;
 
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
            int nCmdShow)
  {
   HWND hwnd;
   MSG msg;
   WNDCLASSEX wincl;
 
   hInstance = hInst;
 
   wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
   wincl.cbClsExtra = 0;
   wincl.cbWndExtra = 0;
   wincl.style = 0;
   wincl.hInstance = hInstance;
   wincl.lpszClassName = szClassName;
   wincl.lpszMenuName = NULL; //No menu
   wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
   wincl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1); //barva okna
   wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //ikona za EXE
   wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //ikona za majhen program
   wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); //kurzor
 
   if (!RegisterClassEx(&wincl))
      return 0;
 
   hwnd = CreateWindowEx(0, //nič razširjenih style-ov za okno
      szClassName, //ime razreda
      "", //naslov okna
      WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_MAXIMIZEBOX,
      CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, //naj Windows določi levo in zgornje
                     //pozicijo okna
      120, 50, //širina in višina okna,
      NULL, NULL, hInstance, NULL);
 
   //prikaži okno na ekranu
   ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
 
   //izvedi sporočilno zanko
   while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)>0)
   {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
   }
   return msg.wParam;
  }
 
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message,
                   WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
   PAINTSTRUCT ps;
   HDC hdc;
   switch (message)
   {
   case WM_PAINT:
      hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
      TextOut(hdc, 15, 3, "'''Pozdravljen svet!'''", 13);
      EndPaint(hwnd, &ps);
      break;
   case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
      break;
   default:
      return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
   }
   return 0;
  }
Ali zelo preprosto:
  #include <windows.h>
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
            int nCmdShow)
  {
    MessageBox(NULL, "Pozdravljen svet!", "", MB_OK);
    return 0;
  }

Windows Script Host[uredi | uredi kodo]

  WScript.Echo "Pozdravljen svet!"

Ruby with WxWidgets[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcija.

  require 'wxruby'
 
  class HelloWorldApp < Wx::App
   def on_init
   ourFrame = Wx::Frame.new(nil, -1, "Pozdravljen svet!").show
   ourDialogBox = Wx::MessageDialog.new(ourFrame, "Pozdravljen svet!", "Information:", \
           Wx::OK|Wx::ICON_INFORMATION).show_modal
   end
  end
 
  HelloWorldApp.new.main_loop

XUL[uredi | uredi kodo]

 &lt;window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"&gt;
  &lt;box align="center" pack="center" flex="1"&gt;
   &lt;description&gt;Pozdravljen svet!&lt;/description&gt;
  &lt;/box&gt;
 &lt;/window&gt;

Formati dokumentov[uredi | uredi kodo]

ASCII[uredi | uredi kodo]

Naslednje zaporedje znakov je izraženo v [[Šestnajstiški številski sistem]|šestnajstiški]] notaciji (z znaki 'carriage return' in 'newline' na koncu zaporedja):

  48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 21 0D 0A

Naslednje zaporedje znakov je izraženo v dvojiški notaciji (z cr/nl-jem kot zgoraj, in enaki vrstni red bajtov kakor zgoraj):

  00–07: 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00101100 00100000 01110111
  08–0F: 01101111 01110010 01101100 01100100 00100001 00001101 00001010 DONTCARE*

(* Oznaka DONTCARE se napolni za bajt #0F, kot na primer #15, ki pride po našem nizu.)

LaTeX[uredi | uredi kodo]

  \documentclass{article}
  \begin{document}
   '''Pozdravljen svet!'''
  \end{document}

XHTML 1.1[uredi | uredi kodo]

(UTF-8 kodiranje.)

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sl">
  <head>
   <title>Pozdravljen svet!</title>
  </head>
  <body>
   <p>Pozdravljen svet!</p>
  </body>
 </html>

Označevalni jeziki[uredi | uredi kodo]

HTML[uredi | uredi kodo]

(preprosto)

 <html>
 <body>
 <h1></p>Pozdravljen svet!</p></h1>
 </body>
 </html>

Elementa <html> in <body> nista potrebna za hitra testiranja, za <h1> je priporočljivo, da se zaključi z </h1>, tako tudi <p>, ni pa potrebno. Lahko uporabite tudi naslednje:

 <pre>Pozdravljen svet!</pre>

ali pa ga preprosto napišite brez elementov.

HTML 4.01 Strict[uredi | uredi kodo]

(polno)

(UTF-8 kodiranje.)

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 <html>
  <head>
   <title>Pozdravljen svet!</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
   <p>Pozdravljen svet!</p>
  </body>
 </html>

XSL 1.0[uredi | uredi kodo]

(UTF-8 kodiranje.)

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8">
 <xsl:stylesheet version="1.0"
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="xml" encoding="utf-8"
   doctype-system="http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-strict.dtd"
   doctype-pubilc="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"/>
  <xsl:template match="/">
   <html>
    <head>
     <title>Pozdravljen svet!</title>
    </head>
    <body>
     Pozdravljen svet!
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>

PostScript[uredi | uredi kodo]

  /Courier findfont
  24 scalefont
  setfont
  100 100 moveto
  (Pozdravljen svet!) show
  showpage

RTF[uredi | uredi kodo]

  {\rtf1\ansi\deff0
  {\fonttbl {\f0 Courier New;}}
  \f0\fs20 Pozdravljen svet!
  }

TeX[uredi | uredi kodo]

  \font\HW=cmr10 scaled 3000
  \leftline{\HW Pozdravljen svet!}
  \bye

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]