Pogovor:Vojvodinski masakri (1944–1945)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

srbski in nemški žrtve[uredi kodo]

Doncsecz, why you reverted my edit? Do you have problem with the info that communists killed 23,000 Serbs in Vojvodina? Serb victims are not deserving to be mentioned? PANONIAN (pogovor)

Doncsecz, zakaj si obrnil moje urejanje? Imate težave z info, da komunisti umrlo 23.000 Srbov v Vojvodini? Srbske žrtve ne zaslužijo, da se omenjena? PANONIAN (pogovor) 15:55, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

Napiši torej 23,000 Srbov (in kaj je bil vzrok), vendar prosim ne piši, da samo 5 tisoč Madžarov so ubili. Dončecpogovor 15:56, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

Nisem vedel kaj si hotel s tem praviti. Ali so bili ti Srbi opizicijske osebe? Dončecpogovor 15:58, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

"Među pomenutih 84.000 žrtava, koje je pobrojao istraživački tim profesora Živkovića, daleko najveći broj, tačnije preko 47.000, čine Srbi, dok je između 1944. i 1948. stradalo oko 17.000 Nemaca, a naročito u tom posleratnom periodu, pobijeno je i oko 6.000 Mađara."

("Med temi 84 000 žrtev, ki šteje za raziskovalno skupino prof Živković, daleč največje število, natančneje od 47.000, ki so Srbi, medtem ko je 1944. In 1948. Ubil nekaj 17.000 Nemcev, zlasti v povojnem obdobju, je bilo ubitih in približno 6.000 Madžari. ")

"Tako je, primera radi, od ukupno 47.000 srpskih žrtava u tom periodu otprilike polovina stradala pod okupacionim vlastima, dok su drugu polovinu pobili posleratni „oslobodioci“. "

("Torej, na primer, Skupaj 47 000 srbskih žrtev v tem obdobju okoli polovico poškodovanih okupacijskih sil, medtem ko je druga polovica ubitih povojna "osvoboditelji". ")

Other published sources are saying that 4,000 or 5,000 Hungarians was killed, but we can use this number of 6,000 from this source (Drugi objavljeni viri pravijo, da je bil ubit 4.000 ali 5.000 Madžarov, vendar smo lahko uporabite to številko 6000 iz tega vira). PANONIAN (pogovor) 16:02, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

Dobro, če res so ubili Srbe tudi, ne polemiziram to. Samo zaradi tega sem pisal o ubijanju Madžarov, ker v madžarskem članku o madžarskem genocidu pisali. Verjetno zaradi tega niso omenili srbskih žrtev, ker so bili opizicijske osebe. Dončecpogovor 16:12, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]
Well, there is question of killed Germans too. Article in Hungarian Wikipedia probably does not mention them either? But, question is: is Hungarian Wikipedia reliable source to be used here? Various sources are confirming that communists killed Serbs and Germans, so why this article should focused on killed Hungarians only? Are Hungarians somehow more important than Serbs and Germans or what? (No, obstaja vprašanje, ubitih Nemcev preveč. Člen v madžarščini Wikipedije verjetno jih ne omenja niti? Ampak, vprašanje je: ali je madžarski Wikipedija zanesljiv vir, da se tu uporablja? Različni viri so potrdil, da komunisti ubili Srbi in Nemcev, zakaj je ta članek osredotoča na ubit Madžari le? Madžari so nekako bolj pomembno kot Srbi in Nemci ali kaj?) PANONIAN (pogovor) 16:17, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]
Na Madžarskem je komisija, ki se ukvarja prešteti žrtve v Vojvodini. Uradni srbski dokumenti iz tega časa komaj imajo resnične podatke, ker so vprašali tiste osebe, ki so preživele genocid in sorodnike žrtev. Po tistem raziskovanju je bilo več žrtev. Dončecpogovor 16:07, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

and what is the point of that? do you want to say that source that I presented is not reliable? these are claims of prof. dr Dragoljub Živković, who is in charge of the project about victims in Vojvodina from 1941 to 1948 (in kaj je smisel tega? hočeš reči, da vir, ki sem predstavila, ni zanesljiv? To so terjatve prof. dr Dragoljub Živković, ki je odgovoren za projekt približno žrtev v Vojvodini od leta 1941 do leta 1948): http://www.mail-archive.com/sim@antic.org/msg44296.html PANONIAN (pogovor) 16:12, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

Takrat napišemo to tudi. Dončecpogovor 16:20, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

naslov vsebine[uredi kodo]

let now move to another issue: is there an reliable slovenian source that use term "genocide" for this? (Naj zdaj premakniti na drugo vprašanje: ali je zanesljiv vir, ki uporabljajo slovenske izraz "genocid" za to?) PANONIAN (pogovor) 16:36, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

Jaz ne vem kaj bi bil ustrezen naslov: genocid, pokol, masaker. Če bi drugi uporabniki predlagali alternativen naslov. Dončecpogovor 16:42, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

"Partizanski vojni zločini v Vojvodini (1944–1945)"?

Examples / Primeri:

PANONIAN (pogovor) 16:59, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

Ne vem. Vsekakor sem napisal članek o pokolu v Novem Sadu tudi. Dončecpogovor 17:22, 5. maj 2012 (CEST)[odgovori]

Interwiki je narobe[uredi kodo]

Злочини партизана у Другом светском рату v srbščini pomeni zločini partizanov v Drugi svetovni vojni. Za Communist purges in Serbia in 1944–1945 ne rabimo prevoda.

Torej srbski članek je o vsem zločinom, od Triglava do Vardara. Tudi obstaja del o Sloveniji.--Тежава (pogovor) 21:52, 7. junij 2012 (CEST)[odgovori]

Jezikovno izboljšanje[uredi kodo]

Kot vidim, bi bilo treba članek jezikovno in slovnično popraviti. Ni pa vprašanje le glede jezika, ampak tudi glede podatkov. Na pamet bi težko kaj rekel. Obstaja glede Nemcev zanesljiv podatek, da jih je samo v Rudolfsgnadu oziroma sedaj Knićaninu - pomrlo od različnega zlostavljanja od 12 - 15 tisoč in to po vojni. Takih taborišč pa je bilo po Vojvodini in Srbiji več desetin. Ta članek pa je omejen na madžarske žrtve, kot omenja člankar. Poleg njih bi bilo verjetno treba dodati tudi druge žrtve. Za naslov bi pa predlagal bolj slovenski izraz: namesto "Vojvodinski masakri" bi raje zapisali "Vojvodinski poboji". Zatiranje Nemcev se je zavleklo v petdeseta leta; zato bi bil verjetno boljši naslov: »Vojvodinski povojni poboji«. Morda pa je to že druga tema?--Stebunik 22:53, 27. november 2013 (CET)[odgovori]