Načelnik Generalštaba Slovenske vojske

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske je vodja Generalštaba Slovenske vojske in je tako najvišji pripadnik, ki je zadolžen za vojaško poveljevanje podrejenim poveljstvom, enotam in zavodom.

Trenutni načelnik je generalmajor Robert Glavaš.

Zakonska določila[uredi | uredi kodo]

Naloge, dolžnosti,... načelnika GŠSV so primarno opredeljena z Zakonom o obrambi Republike Slovenije:

  • 42. člen: Minister preko Generalštaba odreja potrebne razvojne, organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter usmeritve, ki jih izvršujejo načelnik Generalštaba in podrejeni poveljniki. Poveljniki so ministru odgovorni za izvajanje teh ukrepov in usmeritev preko svojih nadrejenih.
  • 43. člen: Vojaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, enotami in zavodi je v pristojnosti načelnika Generalštaba in drugih poveljnikov.
  • 44. člen: Načelnik Generalštaba je odgovoren za bojno pripravljenost, delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov v vojski.
  • 45. člen:
  • (1) Načelnika Generalštaba imenuje Vlada na predlog ministra.
  • (2) Poveljnike in namestnike poveljnikov v mirnodobni sestavi, poveljnike in namestnike poveljnikov samostojnih bataljonov, njim enakih in višjih enot vojne sestave imenuje minister na predlog načelnika Generalštaba. Za imenovanje drugih starešin minister pooblasti poveljnike.
  • 63. člen: Častnike do vključno brigadirja in kapitana povišuje minister na predlog načelnika Generalštaba. Generale in admirale povišuje predsednik republike na predlog ministra in po predhodnem soglasju Vlade. (4) Minister pooblasti načelnika Generalštaba in druge poveljnike za poviševanje podčastnikov.

Seznam[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]