Nacionalno preverjanje znanja

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani NPZ)
Skoči na: navigacija, iskanje

Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem obdobju. Zakonsko ga opredeljujeta dva akta, in sicer Zakon o OŠ ter Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ.

Značilnosti[uredi | uredi kodo]

Ob koncu drugega obdobja (6. razred) je NPZ prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja (9. razred) pa za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se preverjanje opravlja le v rednem roku, ob koncu tretjega pa v rednem in naknadnem roku. Slednji rok je namenjen učencem, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti rednega roka.

Sestavljanje preizkusov je zaupano posebnim predmetnim komisijam, nad katerimi bedi Državna komisija za vodenje NPZ. Predmetne komisije sodelujejo z RIC-em pri analizi dosežkov oz. rezultatov.

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Učenci osemletne osnovne šole so konec 8. razreda (do leta 2005) pisali eksterne teste, katerih rezultati so vplivali na njihov vpis v srednje šole. Nato je bilo z uvedbo devetletne osnovne šole leta 2002 uvedeno zunanje preverjanje znanja, ki pa je bilo z zakonodajo v šolskem letu 2005/2006 spremenjeno. Preverjanje znanja po prvem obdobju (3. razred) je bilo ukinjeno, ohranilo se je po drugem (6. razred) in tretjem obdobju (9. razred). Zlasti NPZ po tretjem obdobju (9. razred) ima sedaj drugačno funkcijo in obliko, saj dosežki NPZ v 9. razredu ne vplivajo več na končno oceno pri posameznemu predmetu.

Cilj NPZ[uredi | uredi kodo]

Cilj je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev in to vgraditi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje.

Preverjani predmeti[uredi | uredi kodo]

6. razred:

9. razred:

  • slovenščina/madžarščina/italijanščina
  • matematika
  • tretji predmet določi minister za šolstvo in šport tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. V mesecu marcu minister določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli.

Vrednotenje[uredi | uredi kodo]

NPZ vrednotijo profesorji predmetov, ki se preverjajo oz. ki jih poučujejo. Po tretjem obdobju se vrednotijo v posebej za to izbranih centrih v državi (navadno na nekaj izbranih osnovnih šolah).

Dosežki[uredi | uredi kodo]

Učenci 6. razreda prejmejo obvestilo o uspehu NPZ, dosežki učencev 9. razreda pa se vpišejo v zaključno spričevalo, poleg tega se v in po šolskem letu 2017 / 2018 vpišejo tudi ocene.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]