Metilbromid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Metilbromid
Methyl bromide.svg
Bromomethane-3D-vdW.png
Identifikatorji
Številka CAS 74-83-9
PubChem 6323
EINECS število 200-813-2
RTECS število PA4900000
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula C H3Br
Tališče

−93.66 °C

Vrelišče

3.56 °C

Topnost (voda) 15.22 g/L
log P 1.19
Nevarnosti
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
0
 
R-stavki R23/24/25, R34, R36/37/38, R45, R48/20, R50, R59, R68
S-stavki S1/2, S15, S27, S36/39, S38, S45, S59, S61
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Metilbromid je organska kemijska spojina, ki ima formulo C H3 Br. Je brez barve in vonja. Je strupen plin, ki so ga uporabljali v kmetijstvu kot pesticid za uničevanje škodljivcev. Večina držav ga je v letu 2000 ukinila.

Je strupen plin in je označen, da je nevaren. CAS številka je 74-83-9. Človeku je nevaren pri vdihavanju, ker lahko nastane omotica, glavobol, bolečine v trebuhu, bruhanje, izguba govora ter nekoordinirano dihanje. Na koži lahko povzroči mravljinčenje, srbenje, pekoč občutek, rdečico, v stiku s tekočino pa ozebline. V stiku z očmi lahko povroči rdečico zamegljen vid in začasno izgubo vida.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Je plin, ki je težji od zraka in je brez vonja. Ni spontano gorljiv, vendar pa predstavlja nevarnost, kadar je izpostavljen iskri ali plamenu. Čeprav je stabilen pri normalni temperaturi in pritisku, ko pa se segreje pa pride do razkroja. Takrat metilbromid oddaja zelo strupene in jedke pline. Topnost v topilih: Meša se z etanolom, etrom, dobro je topien z bencinom in ogljikovim tetrakloridom. Topnost v vodi: Metilbromid je slabo topen v vodi. Tališče ima pri 93,6 Cº, vrelišče ima pri 3.56 Cº.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Ponesrečenca je potrebno spraviti na svež zrak. Potrebno mu je dati umetno dihanje in takoj poklicati zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi

Pri ozeblinah je potrebno izpirati z obilico vode in nikakor ne smemo odstraniti oblačil. Kožo je potrebno sprati z vodo. Poklicati je potrebno zdravniško pomoč. Oči je potrebno spirati z večjo količino vode in odstraniti kontaktne leče. Nato se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Lahko povzroči eksplozijo, če pride v stik z aluminijem, cinkom in magnezijem. Uporabljati je potrebno gasilska sredstva za gašenje. Potrebna je varovalna obleka in izolacijske rokavice.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Nevarnost požara in eksplozije lahko nastane, ko pride v stik zaluminijem, cinkom in magnezijem.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna strupenost LC50 vdihavnje pri podganah je 3120 ppm/15 minut, morski prašički pa 300 ppm/9 ur. LD50 podganam so dajali v tekočem stanju 20 ml/L, dermalno LD50 za zajce je 15 ppm. Pri ljudeh se metilbromid hitro absorbira skozi pljuča. Večina težav se pojavi z vdihavanjem. Lahko povzroči ogromno mehurjev, ki pa niso tako globoki, da bi uničili vse plasti kože.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Metilbromid je zmerno strupen za vodne organizme. Akutna strupenost za nekatere sladkovodne ribe se lahko pojavi v koncentraciji 11 ppm, za morske ribe pa je potrebna koncentracija 12 ppm. Če se uporablja zmerno predstavlja majhno tveganje za vodne vrste. Ni strupen za večino rastlin.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Ob razlitju se je potrebno odstraniti z nevarnega območja. Delo je potrebno prepustiti strokovnjakom. Potrebno je prezračevanje. Nikoli ne smemo uporabljati neposrednega vodnega curka na tekočino. Potrebna je popolna zaščitna oprema in dihalna maska.