Medmet

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Mêdmet (interjékcija) je nepregibna besedna vrsta, ki v povedi tvori pastavek.

Medmeti izražajo posameznikovo razpoloženje (npr. av izraža bolečino, fuj gnus ...), posnemajo naravne glasove (ga ga posnema oglašanje race, gosi, hrr posnema glas pri smrčanju ...) ali pa izražajo velevanje (pst izraža opozorilo, naj nekdo obmolkne, alo izraža ukaz ...). Zato ločimo razpoloženjske, posnemovalne in velelne medmete. Pri govoru medmetu sledi premor, v pisavi pa vejica (Av, boli me.). Le izjemoma se medmet lahko rabi nestavčno, ko ima funkcijo stavčnega člena (Oče je zakričal, sin pa smuk v svojo sobo.).

Iz nekaterih medmetov so izpeljani glagoli, na primer jav - javkati, mu - mukati, čiv - čivkati ...

Ob glagolih oglašanja medmet prevzame vlogo povedkovnika (Ptica je pela čivčiv.).