Makroekonomija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Makroekonomija (iz grške predpone makro-, "veliko" + ekonomija) je področje ekonomske vede, ki se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij. Makroekonomija se ukvarja z gospodarstvom kot celoto in predstavlja nasprotje mikroekonomiji. Zasleduje in proučuje probleme, koncepte in posamezne institucije narodnega gospodarstva. Moderna makroekonomska znanost je postala močno analitično orodje za empirično proučevanje narodnogospodarskih vprašanj in pojavov. Izsledki makroekonomskih znanosti omogočajo narodnogospodarskim institucijam izbiro in vrednotenje ekonomske politike in njenih ukrepov za razreševanje makroekonomskih problemov, kot so gospodarska rast, inflacija, nezaposlenost, plačilna bilanca in narodnogospodarsko zadolženost.