L.M. in ostali proti Rusiji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

L.M. and Others vs. Russia je primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da izgon in hkrati pripor emigrantov predstavljata kršitev njihove pravice do življenja ter prepovedi mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja.

Opr. št.: 40081/14, 40088/14, 40127/14

Datum odločitve: 15.10.2015

Stranke: L.M., A.A., M.A. proti Rusiji (v nadaljevanju vlada)

Ozadje (dejstva): Pritožniki (L.M. Palestinec brez državljanstva, A.A. in M.A. sirska državljana) imajo stalno prebivališče v Siriji, vendar so leta 2013 zaradi vojne in krize v Siriji emigrirali v Rusijo. A.A. je marca 2014 zaprosil za status begunca v Rusiji, vendar je bila prošnja s strani ruske vlade zavrnjena. Aprila 2014 so bili vsi trije aretirani v tovarni oblačil, kjer so delali. Obtoženi so bili kršitve pravil priseljevanja in opravljanja dela, saj so v Rusiji živeli in delali brez dovoljenja oz. pooblastil (statusa).

Ozadje (postopek): Okrožno sodišče je zoper emigrantov odredilo izgon v Sirijo in njihov pripor do le-tega. Pritožniki so se pritožili, saj bi vrnitev v Sirijo ogrožala njihovo življenje, vendar je okrožno sodišče njihovo pritožbo zavrnilo. Vzporedno s postopkom izgona so vsi trije emigranti zaprosili za status begunca in predložili zahtevek za začasen azil, vendar neuspešno. Medtem sta L.M. in M.A. ostala v centru za začasno nastanitev tujcev, A.A. pa je pobegnil neznano kam.

Navajanja strank: Pritožniki navajajo, da so jim bile po določilih Evropske konvencije o človekovih pravicah kršene pravice: pravica do življenja (2. člen), prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja (3. člen), pravica do učinkovitega pravnega sredstva (13. člen), pravica do prostosti in osebne varnosti (5. člen 1. točka), pravica, da sodišče hitro odloči o zakonitosti pridržanja (5. člen 4. točka) in pravica do individualne pritožbe oz. posamezne zahteve za obravnavo (34. člen).

Pravno vprašanje: Ali predstavljata pripor in prisilni izgon emigrantov iz Rusije (v Sirijo) kršitev človekovih pravic?

Pravno pravilo: Izgon in hkrati pripor emigrantov predstavljata kršitev njihove pravice do življenja ter prepovedi mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja.

Razlogi: Iz dokazov je razvidno, da bi Izgon v Sirijo pomenil resno tveganje za njihovo življenje in osebno varnost. Tudi glede na dokaze UNCHR večina evropskih držav v teh kriznih časih ni izvedla vrnitve v Sirijo. Pritožniki v času odvzema prostosti niso imeli možnosti uporabe postopka za sodni pregled zakonitosti njihovega pripora in hkrati ni bil sprejet noben pravni ukrep glede izgona, oni pa so ostali v priporu brez navedenega roka. Bila jim je tudi odvzeta pravica do komunikacije s svojimi odvetniki in predstavniki.

Odločitev (izrek): Soglasna odločitev, da so kršeni 2., 3., 5. in 34. člen Konvencije, tožena država pa mora pritožnikom plačati nepremoženjsko odškodnino ter stroške in izdatke v zvezi s postopkom .

Ostalo pomembno: Sodišče je prvič v tem primeru, v sedanjih kriznih razmerah, obravnavalo vprašanje vrnitve migrantov v Sirijo.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

L.M. and Others vs. Russia