Antimonov triklorid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Antimonov triklorid
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.030.031
Lastnosti
Cl3Sb
Molska masa Cl3Sb
Videz Trdna, brezbarvna kiselkasta snov
Tališče 73ºC
931 [g/l;20ºC]
Parni tlak 0,16[hPa]
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) 34-51/53
S-stavki (zastarelo) 1/2-25-45-61
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 0: Will not burn. E.g. waterHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g. chlorine gasReactivity code 3: Capable of detonation or explosive decomposition but requires a strong initiating source, must be heated under confinement before initiation, reacts explosively with water, or will detonate if severely shocked. E.g. hydrogen peroxideSpecial hazard W: Reacts with water in an unusual or dangerous manner. E.g. sodium, sulfuric acid
0
3
3
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Antimonov triklorid (SbCl3) je mehka, jedka kemična snov, ki je okolju nevarna.

Snov reagira z vodo. Vdihavanje, zaužitje ali stik kože s snovjo povzroči hude poškodbe ali smrt.

Kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

SbCl3 je snov sestavljena iz Sb ANTIMONA in Cl KLORA .

Antimon je v trdem agregatnem stanju, nahaja se v naravi in sicer skoraj vedno kemijsko vezan večinoma na svinčeve, bakrove in srebrove rude. Pridobivajo ga z metalurškimi posegi iz sulfidnih rud; ruda se tali v loncu v plamenski peči).

Klor je v plinastem agregatnem stanju, nahaja se v naravi, glavni viri klora so minerali silvin, kamena sol in karnalit.

Pripravljajo ga v laboratorijih z oksidacijo koncentrirane klorovodikove kisline s kalijevim manganatom, z oksidacijo natrijevega klorida v koncentrirani žveplovi kislini z manganovim oksidom. V kemijski industriji pa klor pridobivajo z elektrolizo.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Snov je strupena: vdihavanje, zaužitje ali stik kože s snovjo povzroči hude poškodbe ali smrt.

Pri reakciji z vodo ali vlago se sproščajo strupeni, jedki ali vnetljivi plini.

Pri reakciji z vodo lahko pride do segrevanja, kar poveča koncentracijo dima v zraku.

Pri požaru nastajajo dražilni, jedki in/ali strupeni plini.

Širjenje požara ali odtekanje vode za gašenje povzročata jedko in/ali strupeno reakcijo in s tem onesnaženje.

Antimonov triklorid je v trdnem agregatnem stanju. Snov je brezbarvna in kiselkasta.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Snov ne sme biti v mokrem oziroma vlažnem prostoru.

Snov je obstojna v suhem, hladnem in dobro zračenem prostoru.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje snovi je odvisno od podlage na kateri je snov.

Če je snov na telesu, jo je možno odstraniti z vodo. Vodo po delu telesa polivamo tudi nekaj časa po tem, ko smo snov sprali.

Če je snov na gladki površini, jo odstranimo s suhim peskom ali prahom, na ostalih površinah snov prekrijemo z gasilno peno, nato poberemo z orodjem, ki ne povzroča iskrena ter snov shranimo za kasnejšo oskrbo.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]