Antimonov triklorid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Antimonov triklorid
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.030.031
Lastnosti
Cl3Sb
Molska masa Cl3Sb
Videz Trdna, brezbarvna kiselkasta snov
Tališče 73ºC
931 [g/l;20ºC]
Parni tlak 0,16[hPa]
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) 34-51/53
S-stavki (zastarelo) 1/2-25-45-61
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 0: Will not burn. E.g. waterHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g. chlorine gasReactivity code 3: Capable of detonation or explosive decomposition but requires a strong initiating source, must be heated under confinement before initiation, reacts explosively with water, or will detonate if severely shocked. E.g. hydrogen peroxideSpecial hazard W: Reacts with water in an unusual or dangerous manner. E.g. sodium, sulfuric acidNFPA 704 four-colored diamond
0
3
3
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Antimonov triklorid (SbCl3) je mehka, jedka kemična snov, ki je okolju nevarna.

Snov reagira z vodo. Vdihavanje, zaužitje ali stik kože s snovjo povzroči hude poškodbe ali smrt.

Kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

SbCl3 je snov sestavljena iz Sb ANTIMONA in Cl KLORA .

Antimon je v trdem agregatnem stanju, nahaja se v naravi in sicer skoraj vedno kemijsko vezan večinoma na svinčeve, bakrove in srebrove rude. Pridobivajo ga z metalurškimi posegi iz sulfidnih rud; ruda se tali v loncu v plamenski peči).

Klor je v plinastem agregatnem stanju, nahaja se v naravi, glavni viri klora so minerali silvin, kamena sol in karnalit.

Pripravljajo ga v laboratorijih z oksidacijo koncentrirane klorovodikove kisline s kalijevim manganatom, z oksidacijo natrijevega klorida v koncentrirani žveplovi kislini z manganovim oksidom. V kemijski industriji pa klor pridobivajo z elektrolizo.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Snov je strupena: vdihavanje, zaužitje ali stik kože s snovjo povzroči hude poškodbe ali smrt.

Pri reakciji z vodo ali vlago se sproščajo strupeni, jedki ali vnetljivi plini.

Pri reakciji z vodo lahko pride do segrevanja, kar poveča koncentracijo dima v zraku.

Pri požaru nastajajo dražilni, jedki in/ali strupeni plini.

Širjenje požara ali odtekanje vode za gašenje povzročata jedko in/ali strupeno reakcijo in s tem onesnaženje.

Antimonov triklorid je v trdnem agregatnem stanju. Snov je brezbarvna in kiselkasta.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Snov ne sme biti v mokrem oziroma vlažnem prostoru.

Snov je obstojna v suhem, hladnem in dobro zračenem prostoru.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje snovi je odvisno od podlage na kateri je snov.

Če je snov na telesu, jo je možno odstraniti z vodo. Vodo po delu telesa polivamo tudi nekaj časa po tem, ko smo snov sprali.

Če je snov na gladki površini, jo odstranimo s suhim peskom ali prahom, na ostalih površinah snov prekrijemo z gasilno peno, nato poberemo z orodjem, ki ne povzroča iskrena ter snov shranimo za kasnejšo oskrbo.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]