Amilacetat

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Amilacetat
Lastnosti
Videz brezbarvna
Gostota 0,86
Tališče

-78 °C

Vrelišče

143 °C

Topnost (voda) malenkostna
Parni tlak v mb 5 pri 20 °C
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Amilacetat je brezbarvna tekočina z vonjem po sadju. Je lahko vnetljiva tekočina s plameniščem 25 °C (21 – 32 °C) in vžigno temperaturo 380 °C (375 °C). Pri segrevanju tekočine se tvorijo eksplozivne zmesi, ki so težje od zraka in se razširjajo pri tleh. Nevarnost vžiga zaradi vročih tekočin, odprtega plamena ali isker. Amilacetat mehča, najeda razkraja mnoge umetne snovi. Pri daljšem učinkovanju najeda tudi gumo in azbest.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost

Potrebno je dobro prezračevanje; izsesavanje iz spodnjih delov prostorov; tla morajo biti odporna proti topilom, pri čemer je potrebno predvideti možnost za izpiranje tal.

Zaradi lahke vnetljivosti je skladiščno področje eksplozijsko nevarno območje; posledično je potrebno zagotoviti varnostne ukrepe pred statično elektriko, gasilna sredstva, gasilna pregrinjala, steklenice z vodo za izpiranje oči.

Uporablja se zaprte in ozemljene naprave, pri čemer se hlapi izsesajo na mestih izvora. Posode s snovjo morajo biti shranjene tesno zaprte v dobro zračnem prostoru; pri pretakanju je potrebno preprečiti prosti pad in brizganje.

Potrebno je tudi preprečiti vse vire vžiga, kot so električne priprave, odprt plamen, vire toplote in iskre. V primeru razlitja se snov posesa z univerzalnim vezavnim sredstvom (kremenčeva pena ali ekspandirana sljuda) in se nato preda na določeno mesto za nevtralizacijo odpadkov.

Pri delu s snovjo je potrebno preprečiti stik s kožo in očmi; po delu si umijemo roke z vodo in milom. Nositi je potrebno proti ognju varno zaščitno obleko, zaščitne rokavice iz sintetične gume in zaščitna očala; po potrebi pa tudi zaščitno masko s filtrom A (rjava barva). Pri visokih koncentracijah hlapov (kleti, itd.) daje popolno zaščito samo izolacijski aparat.

Hlapi dražijo oči in dihalne poti. Izpostavljenost, ki traja 30 – 60 minut pri koncentraciji 500 – 1000 ppm, povzroča močno draženje oči in dihalnih poti.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Snov je lahko vnetljiva tekočina s plameniščem 25 °C (21 – 32 °C) in vžigno temperaturo 380 °C (375 °C). Pri segrevanju tekočine se tvorijo eksplozivne zmesi, ki so težje od zraka in se razširjajo pri tleh. Nevarnost vžiga zaradi vročih tekočin, odprtega plamena ali isker. Amilacetat mehča, najeda razkraja mnoge umetne snovi. Pri daljšem učinkovanju najeda tudi gumo in azbest.

Primerna sredstva za gašenje

Za gašenje manjših požarov se uporablja voda, aparati na prah in ogljikov dioksid, za velike požare pa pena, voda ali razpršen vodni curek. Posode hladimo z razpršenim vodnim curkom in jih po možnosti odstranimo iz nevarnega območja.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]