Četrta moška sklanjatev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
4. moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) dežurni dežurna dežurni
Rodilnik (koga, česa) dežurnega dežurnih dežurnih
Dajalnik (komu, čemu) dežurnemu dežurnima dežurnim
Tožilnik (koga, kaj) dežurnega/dežurni dežurna dežurne
Mestnik (o kom, o čem) o dežurnemu o dežurnih o dežurnih
Orodnik (s kom, s čim) z dežurnim z dežurnima z dežurnimi

V četrto moško sklanjatev spadajo samostalniške besede, ki se sklanjajo kot pridevniške besede moškega spola.