Četrta srednja sklanjatev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

V četrti srednji sklanjatvi se sklanjajo posamostaljeni pridevniki srednjega spola, ki imajo v rodilniku ednine končinco -ega. Primer je samostalnik Krško.

Sklon Ednina
Imenovalnik Krško
Rodilnik Krškega
Dajalnik Krškemu
Tožilnik Krško
Orodnik O Krškem
Mestnik S Krškim