Volilna pravica

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Volilna pravica je v sodobnih ustavnih ureditvah določena v ustavi kot ena temeljnih političnih pravic državljana. Pri nas v Sloveniji imaš pravico do volitev, ko dopolniš 18 let (polnoleten). Pri nas je volilna udeležba precej visoka (leta 1992 - 86%, 1996 - 73%, 2000 - nekaj manj ko 70%), vendar se kaže trend upadanja. Velika večina le teh, ki se ne udeležijo volitev je prepričana, da ne more spremeniti, vplivati na ˝politično sliko˝ - politiko v državi, ter da politične stranke skrbijo predvsem za lastne interese.

Svobodna volilna pravica pomeni, da volivci lahko resnično svobodno izbirajo med različnimi kandidati oziroma političnimi strankami na volitvah. Svoboda volitev obsega tudi pravico vsakega volilca, da uveljavi svojo volilno pravico, ali pa ne.

Posebej je urejena volilna pravica pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti za volitve poslancev teh narodnih skupnosti. Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ima samo pripadnik teh narodnih skupnosti, ne pa tudi državljani.

Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in nujni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov, zlasti predstavniškega telesa, kot tudi nujni pogoj za vzupostavitev in ohranitev sodobne pravne države. Z volitvami volivci podelijo članom parlamenta mandat, da odločajo v njihovem imenu o najpomembnejših družbenih vprašanjih.

Vrste volilnih pravic[uredi | uredi kodo]

  • Splošna volilna pravica: pripada vsem polnoletnim dražavljanom (ne glede na spol).
  • Omejena volilna pravica: volitev z raznimi cenzusi (starost, premoženje, izobrazba, dolgotrajneše bivanje)
  • Enaka volilna pravica: vsak oddani glas ima enako vrednost
  • Neenaka volilna pravica: volivci so razdeljeni v več volilnih razredov po socialni razslojenosti.
  • Aktivna volilna pravica: je pravica voliti.
  • Pasivna volilna pravica: je pravica biti izvoljen. Za nekatere voljene funcionarje (na primer predsednika republike) se zahtevajo določeni pogoji, da lahko kandidira (starostna meja itd.).