Ustvarjanje iztočnic

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Ustvarjanje iztočnic (v angleščini Prompt engineering[1][2][3]), postopek pogosto uporabljen pri komunikaciji z besedilotvornimi modeli, je pisanje iztočnic razumljivih za generativne modele. Temelji na sposobnosti tovrstnih modelov, da se od uporabnika – začasno, tj. le v okviru posameznega pogovora – naučijo nečesa novega. Tovrstno "učenje v kontekstu" predstavlja ključno značilnost obsežnih jezikovnih modelov.

Iztočnica podaja nalogo, ki jo mora model izvesti. Primeri preprostih iztočnic so vprašanja, npr.: "Kaj je Fermatov izrek?"; ukazi, npr.: "Napiši pesem o padajočih listih"; kratke povratne informacije, npr.: "Preveč podrobno" ali "Premalo podrobno". Iztočnica lahko vključuje daljši opis s kontekstom, navodili in vhodnimi podatki. Iztočnica lahko zahteva od modela naj uporabi določen ton, žargon, ali prevzame določeno vlogo, npr.: "Prevzemi vlogo rojenega govorca francoščine". V nekaterih primerih iztočnice v enem stavku naštejejo nekaj primerov, ki jih mora model uporabiti kot zgled za svoj odgovor - to imenujemo "učenje z nekaj primeri".

Sklici[uredi | uredi kodo]

  1. Diab, Mohamad; Herrera, Julian; Chernow, Bob (28. oktober 2022). »Stable Diffusion Prompt Book« (PDF). Pridobljeno 7. avgusta 2023. Prompt engineering is the process of structuring words that can be interpreted and understood by a text-to-image model. Think of it as the language you need to speak in order to tell an AI model what to draw.
  2. Albert Ziegler, John Berryman. »A developer's guide to prompt engineering and LLMs - The GitHub Blog«. github.blog. Prompt engineering is the art of communicating with a generative AI model.
  3. Wei, Jason; Tay, Yi; Bommasani, Rishi; Raffel, Colin; Zoph, Barret; Borgeaud, Sebastian; Yogatama, Dani; Bosma, Maarten; Zhou, Denny. »Emergent Abilities of Large Language Models«. arXiv:2206.07682 [cs.CL].

Glej tudi[uredi | uredi kodo]